Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Практичні завдання

1. Визначити економічну ефективність виробництва нової продукції підвищеної якості при умові, що прибуток за рахунок зниження собівартості на кожній одиниці виробу збільшується на 20,0 грн. Добуток питомих капіталовкладень, пов’язаних з підвищенням якості, складає 80,0 грн./шт. Річний обсяг виробництва планується 900 шт. виробів, нормативний коефіцієнт ефективності складає 0,13.

2. У звітному році обсяг виробництва продукції склав 750 тис. грн., середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП) - 150 чол.

У наступному році запланований обсяг виробництва 810 тис. грн. Продуктивність праці повинна зрости на 7 % до рівня звітного року.

Визначити заплановану чисельність ПВП та проаналізувати вплив факторів на її зміни.

3. Визначити процент росту виробітку, якщо трудомісткість знизиться на 20 %.

4. Виробнича трудомісткість продукції по нормах базового періоду, що виконується в середньому на 120 %, дорівнює 1250 тис. нормо-годин. За планом за рахунок ряду організаційно-технічних заходів вона буде знижена на 175 тис. нормо-годин, реалізація заходів з НОП забезпечить збільшення середнього числа відпрацьованих годин у році з 1780 до 1800; питома вага допоміжних робітників у загальній кількості робітників зменшиться з 49 до 46 % , а питома вага робітників у загальній кількості працюючих збільшиться з 80 до 81 % .

Визначити, на скільки процентів піднялася продуктивність праці на підприємстві i яку економію чисельності це забезпечить ?

  1. На підставі даних двох машинобудівельних підприємств за рік визначити та порівняти показники використання основних виробничих фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність) (табл 5.63):

Таблиця 5.63

Показники

Підприємство 1

Підприємство 2

Середньорічна вартість основних фондів, млн.грн.

50,0

40,0

Валова продукція, млн.грн.

110,0

92,0

Прибуток, млн.грн.

3,0

2,0

Чисельність персоналу, чол.

220

180

Тести

1. Промислово-виробничий персонал підприємства - це:

а) сукупність всіх постійних працівників підприємства;

б) працівники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв;

в) працівники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних, управлінських підрозділів і лабораторій, складів, охорони, зайнятих основною діяльністю.

2. Продуктивність праці на підприємстві вимірюється на основі методів:

а) вартісного, натурального, трудового;

б) системного та комплексного підходу, методів спеціальних досліджень;

в) нормативного, пофакторного, екстраполяційного.

3. Фондовіддача це:

а) відношення обсягу виготовленої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

б) відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до обсягу виготовленої продукції;

в) відношення середньорічної вартості основних фондів до середньооблікової чисельності промислово – виробничого персоналу;

г) відношення прибутку за звітний період до середньої вартості основних фондів за той же період.

4. Показник рентабельності оборотних коштів обчислюється як відношення:

а) суми оборотних коштів до середньоспискової чисельності персоналу;

б) прибутку підприємства до суми його оборотних коштів;

в) суми оборотних коштів підприємства до суми прибутку за відповідний період.

5. Назвіть показники ефективності капіталовкладень:

а) коефіцієнт економічної ефективності;

б) строк окупності капітальних витрат;

в) показник зведених витрат;

г) приріст виробничої потужності;

д) собівартість продукції;

е) продуктивність праці;

є) фондовіддача.

6 . Відносний показник ефективності роботи підприємства - це:

а) прибуток;

б) рентабельність;

в) ефективність виробництва.

7. Коефіцієнт економічної ефективності характеризується:

а) відношенням обсягів реалізованої продукції до суми капітальних витрат;

б) відношенням прибутку (або величини зниження собівартості) до суми капітальних вкладень;

в) відношенням продуктивності праці до суми капітальних витрат.

г) вірної відповіді немає.

8 Комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу - це:

а) прибуток;

б) рентабельність;

в) ефективність виробництва.

9. Явочна чисельність персоналу:

а) дорівнює списковій;

б) менша, ніж спискова;

в) більша, ніж спискова

10. Вкажіть шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів:

а) скорочення тривалості виробничого циклу;

б) підвищення продуктивності праці;

в) оптимізація запасів ресурсів;

г) прискорення реалізації товарної продукції;

д) поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення