Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[2; 4; 20; 22, 24; 25; 34]

Тема 25. Трансформація і реструктуризація підприємств

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про форми реструктуризації та механізм санації підприємства

План вивчення теми

  1. Система виживання підприємства (організації) та її основні економічні параметри.

  2. Характерні риси кризової ситуації на підприємстві.

  3. Реструктуризація підприємства (організації) та її можливі форми.

  4. Механізм санації, її практика та ефективність.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми “Трансформація і реструктуризація підприємств” доцільно розпочати з розгляду проблеми виживання підприємства у ринкових умова господарювання. При цьому слід сконцентрувати увагу на розгляді головних економічнихараметрів систем виживання. Далі необхідно надати характеристику кризової ситуації та виділити головні організаційні заходи і необхідні джерела фінансової допомоги задля виживання підприємства і його виходу з кризової економічної ситуації.

Реструктуризація є найбільш радикальним заходом у системі виживання і виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва та його стабілізації. Необхідно розглянути її суттєву характеристику, сконцентрувавши увагу на можливих формах реструктуризації підприємства: конверсії, розукрупненні і диверсифікації виробництва. При цьому слід звернути увагу не тільки на вітчизняний, але і зарубіжний досвід реструктуризації суб’єктів господарювання.

Доцільно навести поняття санації і розглянути її механізм та мету проведення. При вивченні цього питання слід розглянути та обговорити програму санаційних заходів фінансово-економічного характеру. При цьому необхідно схарактеризувати особливості державної підтримки проведення санації потенційно конкурентоспроможних підприємств.

На завершення слід звернути увагу на ефективність санації та її результативність.

Тести

Реструктуризація включає в себе:

а) пошук можливості отримання інших джерел доходів;

б) зміну бази оподаткування на підприємстві;

в) реформу кадрової політики;

г) переоформлення юридичних установчих документів.

Реструктуризація підприємства має бути спрямована насамперед на:

а) відновлення конкурентоспроможності підприємства;

б) підвищення конкурентоспроможності підприємства;

в) вихід підприємства на нові ринки збуту продукції;

г) підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Реструктуризація підприємства, пов’язана із підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, називається:

а) технічною реструктуризацією;

б) економічною реструктуризацією;

в) фінансовою реструктуризацією;

г) управлінською реструктуризацією.

Наступним заходом після занесення підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є ... :

а) ліквідація підприємства;

б) обґрунтування концепції реструктуризації підприємства;

в) поглиблений аналіз техніко-економічного та фінансового стану підприємства;

г) введення розпорядження майном.

Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але він має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій і без нього неможлива кооперація і збут на підприємстві, належить до:

а) об’єктів, що легко реорганізуються;

б) об’єктів, що потенційно піддаються реорганізації;

в) об’єктів, що важко піддаються реорганізації;

г) об’єктів, що підлягають ліквідації.

Підрозділи підприємства з високою конкурентоспроможністю, але низьким рівнем відповідності загальній стратегічній меті:

а) ліквідуються;

б) зберігаються й розвиваються;

в) продаються (можливий варіант створення спільного підприємства);

г) зберігаються, із спробою підняти рівень їх конкурентоспроможності.

При проведенні процесу санації першочергово необхідно сформувати:

а) систему санаційних заходів;

б) цілі та стратегією санації;

в) проект санації;

г) бізнес-план санації.

Система санаційних заходів розробляється на основі:

а) стратегії санації;

б) програми санації;

в) бізнес-плану санації;

г) реалізації плану санації.

Нерівномірний розвиток економіки, коливання обсягів виробництва та збуту, значні спади виробництва - це:

а) структурна криза;

б) кризова ситуація;

в) криза виробництва;

г) вірної відповіді немає.

Заходи щодо оздоровлення підприємства не включають:

а) збільшення номенклатури продукції та послуг;

б) перепідготовку персоналу, психологічну переорієнтацію;

в) зміну керівництва;

г) вірної відповіді немає.

Складова частина управління кризовим станом та банкрутством підприємства, яка передбачає цільовий вибір найбільш ефективних засобів стратегії і тактики, необхідних для конкретного випадку та конкретного підприємства, називається:

а) санацією;

б) фінансовим оздоровленням підприємства;

в) стимулюванням підприємства;

г) всі відповіді вірні.

Кредитори від дня опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство подають до арбітражного суду письмову заяву з майновими вимогами до боржника протягом:

а) декади;

б) місяця;

в) кварталу;

г) року.