Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
118-50.doc МПП.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
284.67 Кб
Скачать

63. Діяльність Міжнародного інституту з уніфікації приватного права (унідруа) щодо розвитку мпп

Міжнародний інститут з уніфікації приватного права (УНІДРУА) був заснований у 1926 р. на основі двосторонньої угоди між урядом Італії та Радою Ліги Націй. Після прийняття Статуту УНІДРУА (15 березня 1940 р.),його перетворено на міжурядову міжнародну організацію, що сьогодні налічує 59 країн-членів, до складу яких Україна не входить. Метою цієї організації є вивчення засобів гармонізації та зближення приватного права Д або груп Д і поступова підготовка до прийняття різними Д зак-тва, що містило б уніфіковані норми приватного права. З цією метою Інститут:- готує проекти законів і конвенцій, спрямованих на прийняття уніфікованого внутр.. зак-тва;- готує проекти угод з метою поліпшення міжн.відносин у галузі приватного права;- здійснює порівняльні дослідження норм приватного права;- бере участь у роботі, яка вже здійснюється в даній галузі ін. організаціями, з якими може, у випадку необхідності, встановлювати ділові зв’язки;- організує конференції та публікує дослідження, які вважає за необхідне широко розповсюджувати.

УНІДРУА підготував понад 70 міжн.угод у різних галузях МПП, серед яких проекти таких конвенцій:= Про уніфікований закон щодо укладення договорів купівлі-продажу товарів (1964), = Про уніфікований закон щодо форми міжн.заповіту (1973), = Про міжн.лізинг (1988 р.), = Про міжн.факторинг (1988 р.), = З питань викрадення або незаконно вивезених культ.цінностей (1995).

На жаль, укр. Правники мало запозичили з уніфікованих актів УНІДРУА.

Ще однією міжнародною організацією є ЮНСІТРАЛ,головною метою якої є сприяння прогресивній гармонізації права міжнародної торгівлі.Під егідою цієї поважної організації розроблено та прийнято цілий ряд конвенцій, зокрема Віденську конвенцію про міжнародну купівлю-продаж товарів (1980),про міжнародні перевідні векселя та міжнародні прості векселя (1988) тощо.Серед інших спеціалізованих установ ООН велика уніфікаційна робота у сфері МПП проводиться Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД),всесвітньою організацією інтелектуальної власності(ВОІВ),та інщі(МОП,ІКАО).Наприклад ЮНКТАД займається розробкою питань,пов’язаних з підготовкою міжнародних конвенцій у сфері морського страхування, морських перевезень,загальної аварії,уніфікує проформи чартерів,коносаментів,інших документів,що використовуються у міжнародному комерційному обороті.

69.Питання права власності у відносинах з "іноземним елементом" за зак-вом Укр

За зак-вом У: право вл-ті – це врегул. законом сус-ні відносини щодо володіння, користування розпорядження майном. Право власності може належати також і іншим державам, іноземним ЮО, міжн-м орг-ціям, іноз. Гром-нам та особам без гром-ва. Законод-вом дозволяється створювати змішані форми власності, в тому числі власність якби сімейного права за участю громадян та ЮО інших держав. Міжнар. орг-ції та ЮО іноземних держав можуть мати на тер. Укр. у власності будинки, споруди, ін. майно соціально-культурного та виробничого призначення. Іноз. держави можуть мати на тер-рії Укр. у власності майно, необхідне для здійснення дипломат., консульських, інших міжн-х відносин у випадку і в порядку, встановленому міжн-ми договорами та законодавчими актами Укр. Прав. режим майна, що є об`єктом права власності інших держав, ЮО, міжнар. орг-цій, визначається законодавчими актами Укр, якщо інше не встановлено міжн-ми договорами Укр. Окремі майнові об’єкти можуть бути спільними для кількох держав (напр., природні об’єкти). Громадяни іноземних держав та ос. без гром-ва користуються національним режимом – користуються правами і несуть обов`язки стосовно майна на тер-рії Укр. нарівні з гром-ми Укр, якщо інше не передбачено законод-вом нашої д-ви. Вони можуть бути S права приватної власності, набувати власність в процесі приватизації, мати вклади в Ощадбанку. Деякі об`єкти не можуть належати їм на праві власності, що випливає з або встановлюється зак-вом Укр. (напр., с/гугіддя, надра – тільки у користування). Деякі об`єкти взагалі не можуть перебувати у власності громадян, зокрема у вл-ті іноземних гром-н та ос. без гром-ва, такі як: зброя, боєприпаси; бойові отруйні речовини; протиградові установки; державні еталони одиниць фізичних величин тощо. Певне майно може використовуватись іноземцями тільки на тер. Укр. Його вивезення за межі митної тер-рії Укр заборонене. Напр., Постановою КМУ затверджений Перелік предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення яких за межі митної тер-рії Укр. заборонено. Питання про користування майном, яке не є у власності іноземних S, регулюється також законод-вом про іноземні інвестиції. В Укр, наприклад, передбачається користування з присвоєнням користувачем плодів. Отже, S іноз-го права можуть бути власниками, володільцями та користувачами майна в Укр, якщо це прямо та у виключній формі не заборонене законом Укр. В свою чергу, громадяни, ЮО Укр мають право володіти, користуватись та розпоряджатися майном, що належить їм та знаходиться за кордоном, у повному обсязі та відповідно до вимог місцевого законод-ва

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]