Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
12_derzh_bankivski_operacii_2010.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
263.68 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________________Колот А.М.

“____”_____________2010 р.

МАТЕРІАЛИ

для підготовки до державного іспиту

з дисципліни

"Банківські операції"

за напрямком підготовки «Банківська справа»

для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри банківської справи

Протокол № 8 від 31 березня 2010 р.

Завідувач кафедри_________Мороз А.М.

Погоджено:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу Жданович А.Д.

Начальник науково-

методичного відділу Гуть Т.В.

Київ КНЕУ 2010

Матеріали для підготовки до державного іспиту з дисципліни "Банківські операції"зі спеціальності «Банківська справа» для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”/ Укл. Алексеєнко М.Д., Івасів І.Б., Остапишин Т.П. –К.,:КНЕУ, 2010.

Укладачі: Алексеєнко М.Д.

Івасів І.Б.

Остапишин Т.П.

Відповідальний за випуск: Мороз А.М.

 1. Перелік питань, що виносяться на державний іспит

 1. Види банків та банківських об’єднань, що можуть створюватись в Україні

 2. Порядок створення та реєстрації банку в Україні

 3. Порядок державної реєстрації банків з іноземним капіталом в Україні

 4. Порядок ліцензування банківської діяльності в Україні

 5. Організаційна структура та управління банком в Україні

 6. Банківські операції та їх види

 7. Способи реорганізації банків в Україні

 8. Банківські ресурси та їх структура

 9. Власний та регулятивний капітал: взаємозв’язок та відмінності

 10. Структура, функції та порядок формування власного капіталу банку

 11. Структура, роль та порядок формування власного капіталу банку

 12. Порядок формування і використання резервного фонду банку

 13. Депозитні операції банків

 14. Види банківських вкладів і їх економічна характеристика

 15. Банківські операції із запозичення ресурсів

 16. Гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

 17. Запозичення банками ресурсів на міжбанківському ринку

 18. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття і ведення

 19. Способи і форми міжгосподарських безготівкових розрахунків

 20. Економічна характеристика розрахунків платіжними дорученнями

 21. Особливості використання платіжних вимог-доручень у міжгосподарських безготівкових розрахунках

 22. Економічна характеристика чекової форми розрахунків

 23. Економічна характеристика акредитивної форми міжгосподарських розрахунків

 24. Економічна характеристика міжбанківських розрахунків в Україні

 25. Порядок здійснення банками касових операції

 26. Організація готівкових грошових розрахунків у національній економіці

 27. Платіжні картки , їх види та порядок функціонування

 28. Діяльність банків у сфері карткового бізнесу

 29. Порядок емісії банківських платіжних карток

 30. Операції банків – еквайєрів

 31. Види, принципи й умови банківського кредитування

 32. Умови кредитної угоди, кредитний договір

 33. Оцінка кредитоспроможності позичальника - юридичної особи

 34. Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи

 35. Форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком

 36. Методи банківського кредитування

 37. Плата за кредит та її диференціація

 38. Етапи процесу банківського кредитування

 39. Проблемні позички та робота банків з ними

 40. Кредитний ризик і методи управління ним

 41. Банківський споживчий кредит

 42. Особливості банківського кредитування у формі овердрдрафта

 43. Особливості кредитування банками сільськогосподарських виробників

 44. Особливості банківського кредитування у формі кредитної лінії

 45. Іпотечні кредити банків

 46. Сутність і види факторингу. Порядок здійснення банками факторингових операцій

 47. Довгострокове банківське кредитування

 48. Лізингові операції банків

 49. Операції банків з векселями

 50. Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу

 51. Комісійні операції банків у сфері вексельного обігу

 52. Види діяльності банків на фондовому ринку

 53. Емісійні операції банків з цінними паперами

 54. Інвестиційні операції банків з цінними паперами

 55. Заставні операції банків з цінними паперами

 56. Діяльність банків на фондовому ринку

 57. Діяльність банків у сфері андерайтингу

 58. Сутність та види валютних операцій банків

 59. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнті

 60. Банківський переказ як форма міжнародних розрахунків

 61. Розрахунки чеками при зовнішньо-економічних операціях

 62. Розрахунки за допомогою документарного інкасо. Їх переваги і недоліки з точки зору учасників угоди

 63. Документарний акредитив: сутність, види, порядок застосування, переваги та недоліки для учасників розрахунків

 64. Неторгівельні операції банків в іноземній валюті

 65. Особливості здійснення валютного кредитування

 66. Загальна характеристика та види банківських послуг

 67. Порядок здійснення банком гарантійних операцій

 68. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків

 69. Сутність фінансової стійкості та способи її забезпечення

 70. Порядок обов’язкового резервування коштів банками України

 71. Економічні нормативи, що регулюють капітальну базу банків України: економічна характеристика, порядок розрахунку, вимоги щодо їх дотримання

 72. Економічні нормативи, що регулюють ліквідність банку: економічна характеристика, порядок розрахунку, вимоги щодо їх дотримання

 73. Економічні нормативи, що регулюють кредитний ризик банку: економічна характеристика, порядок розрахунку, вимоги щодо їх дотримання

 74. Валютна позиція банку: сутність, види, порядок управління

 75. Формування банками резервів для покриття можливих втрат за кредитними операціями

 76. Прибутковість банку: сутність, способи оцінки та засоби підвищення

 77. Управління банківськими ризиками

 78. Формування прибутку банку та порядок його розподілу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]