Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
13-18.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
34.47 Кб
Скачать

13. Об’єкт оподаткування пдв, операції, що не є об’єктом оподаткування

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

- постачання товарів та послуг на митній території України;

ввезення товарів, надання супутніх послуг в митному режимі імпорту або реімпорту;

- вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту;

- постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Крім операцій, що є об’єктом оподаткування, в українському законодавстві визначено також операцій, що не є об’єктом оподаткування. Якщо платник ПДВ здійснює операцію, що не є об’єктом оподаткування, то податкові зобов’язання при постачанні не нараховуються, але немає й права на податковий кредит за цими операціями. Зверніть увагу, за вищезазначеними податковими наслідками, операції, що не є об’єктом, оподаткування тотожні та операцій, звільнених від оподаткування.

Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, можна поділити на шість груп:

1 Група. Операції з цінними паперами та борговими зобов’язаннями

випуск (емісія), розміщення та продаж (погашення, викуп) за кошти цінних паперів; обмін цінних паперів на інші цінні папери; комісійні (брокерські, дилерські) послуги з торгівлі та/або управління цінними паперами; розрахунково-клірингова, реєстраторська та депозитарна діяльність на ринку цінних паперів; торгівля за кошти або цінні папери борговими зобов’язаннями, крім інкасації боргових вимог і факторингових операцій, по яких об’єктом боргу є валютні цінності та цінні папери.

2 Група. Банківські послуги:

інкасація; розрахунково-касове обслуговування; залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного); управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами); доручення, надання, управління і переуступка фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств; управління фондами банківського управління, фондами операцій з нерухомістю, фондами фінансування будівництва.

3 Група. Операції у сфері грошового обігу:

обіг валютних цінностей, банківських металів, банкнот та монет НБУ, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей; випуск, обіг та погашення лотерейних білетів державних грошових лотерей.

4 Група. Інші операції фінансового характеру:

страхування та перестрахування; надання послуг із загальнообов’язк держ соц. страх (у т.ч. пенсійного страх); передача майна у схов, лізинг (крім передачі у фінансовий лізинг), в заставу та повернення його власнику, нарахування та сплата процентів у межах договору фінансового лізингу; виплата дивідендів, роялті у грошовій формі або у формі цінних паперів, що здійснюються емітентом.

5 Група. Інші операції нефінансового характеру:

виплата у грошовій формі заробітної плати, а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій (крім тих, що надаються у майновій формі); реорганізація юридичних осіб; постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти; оплата третейського збору та відшкодування інших витрат, пов’язаних з вирішенням спору третейським судом.

6 група. Операції зовнішньоекономічного характеру:

надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів; вивезення товарів за межі митного кордону України у митному режимі тимчасового вивезення; постачання товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі відмови на користь держави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]