Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

143_295053_3AD2D_ka

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.31 Mб
Скачать

О. В. Калініченко, О. Д. Плотник

МАКРОЕКОНОМІКА

ПРАКТИКУМ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ «Центр учбової літератури»

2010

ББК 65.012.2я73 УДК 330.101.541(075.8)

К 17

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2857 від 24.12.2008)

Рецензенти:

Шевченко А. Ф. — доктор економічних наук, професор (Полтавський університет споживчої кооперації України);

Опря А. Т. — доктор економічних наук, професор (Полтавська державна аграрна академія).

Калініченко О. В., Плотник О. Д.

К17 Макоекономіка. Практикум: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 656 с.

ISBN 978-611-01-0011-3

Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Макроекономіка». У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одноваріантні та багатоваріантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв’язку задач, задачі, теми рефератів, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів.

 

ББК 65.012.2я73

 

УДК 330.101.541(075.8)

ISBN 978-611-01-0011-3

© Калініченко О. В., Плотник О. Д., 2010

 

© Центр учбової літератури, 2010

 

3

...................................................................................................

8

..................................................................

9

I. -

 

 

 

1. .............................

11

................................................................

11

.........................................................................

19

......................................................................

22

...............................................................................

30

’ ....................................................................

31

.....................................................................................................

35

......................................................................................

37

2.

 

...................................

38

................................................................

38

.........................................................................

46

......................................................................

50

...............................................................................

62

’ ....................................................................

64

.....................................................................................................

70

......................................................................................

76

II.

 

 

 

 

 

3. ................................................................

77

................................................................

77

.........................................................................

87

......................................................................

90

..............................................................................

100

’ ..................................................................

103

...................................................................................................

107

....................................................................................

113

4

.

 

4. ....................................................

114

..............................................................

114

.......................................................................

123

....................................................................

126

.............................................................................

138

 

’ ..................................................................

139

...................................................................................................

 

145

....................................................................................

151

5. .........................................................

152

..............................................................

152

.......................................................................

162

....................................................................

165

.............................................................................

176

 

’ ..................................................................

180

...................................................................................................

 

187

.....................................................................................

192

6. ,

.

 

 

IS-LM ................................................................................

194

..............................................................

194

.......................................................................

202

....................................................................

206

.............................................................................

215

 

’ ..................................................................

217

...................................................................................................

 

227

....................................................................................

230

 

III.

-

 

 

 

 

7. .....................................

231

..............................................................

231

.......................................................................

241

....................................................................

244

.............................................................................

254

 

’ ..................................................................

255

...................................................................................................

 

259

....................................................................................

261

 

5

8. , .................

262

..............................................................

262

.......................................................................

272

....................................................................

276

.............................................................................

283

’ ..................................................................

287

...................................................................................................

294

....................................................................................

301

9. .......................................

302

..............................................................

302

.......................................................................

307

....................................................................

310

.............................................................................

317

’ ..................................................................

319

...................................................................................................

324

....................................................................................

328

10. .......................................

329

..............................................................

329

.......................................................................

335

....................................................................

337

.............................................................................

347

’ ..................................................................

352

...................................................................................................

359

....................................................................................

362

11. .........................................

363

..............................................................

363

.......................................................................

373

....................................................................

377

.............................................................................

390

’ ..................................................................

391

...................................................................................................

400

....................................................................................

407

12. ....................................

408

..............................................................

408

.......................................................................

420

....................................................................

423

.............................................................................

434

6

.

 

 

’ ..................................................................

435

...................................................................................................

 

446

....................................................................................

451

 

IV. .

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

............................

453

..............................................................

453

.......................................................................

463

....................................................................

466

.............................................................................

474

 

’ ..................................................................

475

...................................................................................................

 

481

....................................................................................

484

14. ......................................

485

..............................................................

485

.......................................................................

492

....................................................................

496

.............................................................................

507

 

’ ..................................................................

510

...................................................................................................

 

522

....................................................................................

527

15.

 

............................................................................

528

..............................................................

528

.......................................................................

536

....................................................................

539

.............................................................................

549

 

’ ..................................................................

553

...................................................................................................

 

562

....................................................................................

566

 

 

!

............................................

567

........................................................................................

569

! "#$ 1. %&'! (' ) %#'& *' )&+'&.................................

569

 

7

! "#$ 2. %&'! (' ) %#,)# '& )-'- /

 

:-: (%# )&;# )&$<)-= !&=+)'#/ ......................................

569

! "#$ 3. !-) ' !&;# .................................................................

572

! "#$ 4.

/&!)-> !-) ' .......................................................

575

! "#$ 5.

?! @ /-> !-) ' ......................................................

577

! "#$ 6. ") ,&:)& !#/) /&?& )& /&!) %+, ! , B :-$- # ?! @ / %+ !-)'&=. % "($< IS – LM . 580

! "#$ 7.

#)C$*;#>)-> %(=&)# % ........................................

582

! "#$ 8.

: D-/&))*, #)/(:-;#B & // ......................

583

! "#$ 9.

:+'+ )# /-!&- # // ..........................................

586

! "#$ 10. % )( &!)& $#-'& ...........................................

588

! "#$ 11. C#:'&$<)& $#-'& ............................................

589

! "#$ 12.

(' ) %#,)& "-)&%#'& ........................................

593

! "#$ 13.

"(!D&/& / :-: (%# %&'! (' ) %#,) ?

 

!(?+$E/&))* ................................................................................

596

! "#$ 14. %#D)&! ")& !?#/$* .........................................

597

! "#$ 15.

$& #D)-> &$&): & /&$E )# '+!:- .......

599

...........................................

602

........................

653

8

.

/ +F G. ! ’H , H H, , G .

% – , HH . % J J

K :

 

G

;

, K ;

 

 

J

 

 

G

(

);

K R K K T .

!G H: ,T G ; R K RRR ’H F G F G ; G .

J G J “% . ” H H J R G . H, T HR J.

' K H G G G. # H R J , J .

' G R G G,J, ’ , , H.

R J ’ , , K G G G.

" G. ) J J, G, .

 

9

A –

AD – J

AE

– G G K APS – G G T K AS

AT

BP – K J

BS – R K G

( K )" – K

CA – J cr cu

D e – R J

EO – T

ER – F–

G – K GNDI – J G J J GNI – J G J

H – F F T I

KA – G J L

LR – ’ M – F

D FS F J

G G MPC – G G K MPS – G G T K– G

NDP – J F J

10

.

N – J

NI – ,

NTR – , F G P

PI – J

R – R

r – G RA

rr S – T K

t ––

TR – G TR

U

u – J G u* – J G V – F G F J W

Y – G J , G J // Y* – J J //

Yn – G J //

Yv – , K R G ( J ) Q –

#

J H (2,5)

$ –

J H C

% – F J J F & – G

'

'( J

– J F J– J G J

" ––

)

– G J

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]