Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
151-200 (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
224.26 Кб
Скачать

151. Особливості проведення фактичної перевірки та порядок її оформлення.

Фактична перевірка-здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками.

Проводиться двома і більше посадовими особами органу держ. под.служби у присутності посадових осіб суб'єкта господар. або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції.

Здійсн без попередження платника податків. Може проводитися на підставі рішення керівника органу податк. служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваж. представнику під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з таких обставин:

1) за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі поруш. платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійсн. платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи держ. податкової служби, та виникає необхідність перевірки таких фактів;

2)у разі отримання інформації від держ. органів або омс, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи держ. под. служби;

3)письм. звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку провед. розрахункових операцій, касових операцій, патентув. або ліцензування; 4)неподання суб'єктом господар. в установлений законом строк обов'язкової звітності про використ. реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;

5)отримання в установленому законод. порядку інформації про поруш. вимог законод. в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алког. напоїв та тютюн. виробів та цільового використ.спирту платниками податків;

6)у разі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законод. з питань, визначених у другому реченні;

7)у разі отримання в устан. законод. порядку інформації про використ. праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді з/п без сплати податків до бюджету, а також здійсн. фізичною особою підприємницької діял. без держ.реєстрації.  перевірки.    

Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення перевірки за умови пред'явлення направлення на її проведення платнику, який повинен розписатися у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

Тривалість - перевищувати 10 діб. Продовження - за рішенням керівника органу держ. под. служби не більш як на 5 діб.

Результати оформлюються у формі акта або довідки, які підпис. посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками. У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі поруш. відсутні, складається довідка. Складається у двох примірниках, підпис. посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт (довідка) про результати зазначених перевірок підписується особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками - за місцем проведення перевірки або у приміщенні органу держ.под. служби.  У разі відмови від підпис. акта (довідки) складається акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник не пізніше наступного роб. дня після його склад. реєстр. в журналі реєстрації актів податк. органу і не пізніше наст. дня після його реєстрації вруч. або надсил. платнику податків, його законному представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]