Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
112.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
31.08.2019
Размер:
3.8 Mб
Скачать

82

ЗМІСТ

ВСТУП

I. ІСТОРІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ГОЛДЕН ГРУП»

II. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВ «ГОЛДЕН ГРУП»

III. АНАЛІЗ КОМПАНІЇ З НАПРЯМІВ: ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ, МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ, БРЕНД МЕНЕДЖМЕНТ, РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

IV. ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ І ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ГОЛДЕН ГРУП»

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

ВСТУП

Метою роботи є дослідження діяльності ТОВ «ГОлден Груп» офіційного представника-дистрибэ’ютора компанії Kirby в Україні. У відповідності з метою, були поставлені наступні завдання:

– дослідити історію виникнення компанії і її офіційного представника в Україні;

– розглянути організаційну структуру підприємства;

– проаналізувати роботу відділу маркетингу на підприємстві;

– оцінити ефективність запропонованих рекомендацій щодо покращення роботи підприємства;

– розробити заходи вдосконалення маркетингу;

– надати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення та подальшого розвитку маркетингу на підприємстві, а також здійснити економічне обгрунтування наданих рекомендацій.

Об’єктом дослідження є діяльність прямого маркетингу на підприємстві в наявних ринкових умовах.

Теоретично-методичну основу дослідження складають положення наукових дисциплін присвячених маркетингута керуванню маркетинговою діяльністю на підприємстві. Практична частина роботи побудована на даних маркетингових досліджень і експертних опитувань співробітників компанії, клієнтів і фахівців ринку.

Практичною цінністю виконаної роботи для підприємства є проведений аналіз діяльності підприємства за 2007 – 2009 рр. і запропонований комплекс заходів по удосконаленню маркетингової діяльності туристичного підприємства. Практичне використання її результатів і впровадження запропонованих у ній заходів дасть позитивний ефект, підвищить рівень прибутку підприємства і буде сприяти розширенню його ринкової частки.

Нині в нашій країні відбувається корінний перелом в управлінських підходах керівників підприємств і компаній різних сфер бізнесу. Ринкова економіка диктує свої правила, попри певний опір зі сторони нашого уряду і відсутності хоч якихось докорінних реформ. Такі економічні і управлінські принципи як конкуренція, ефективне використання ресурсів, глибоке вивчення ринку, орієнтація на потреби споживачів, впровадження систем розвитку персоналу, гнучка цінова політика стають невід'ємною частиною функціонування будь-якої компанії. Ці зміни змушують представників бізнесу переглядати не тільки деякі елементи своєї діяльності, а й управлінські концепції в цілому. Особливо це стосується малого і середнього бізнесу, який не обтяжений великою кількістю працюючого персоналу, величезними виробничими потужностями, державними замовленнями і тиском. Дрібні і середні компанії більш гнучкі в галузі швидкого і якісного впровадження технологічних інновацій, нових принципів ведення бізнесу. Особливо важливі ці переваги щодо тих компаній, що мають власні виробничі лінії, займаються експортом і імпортом продукції. З огляду на нинішню, в країні, ситуацію можна сміливо припустити, що саме на такі компанії і підприємства ляже основний тягар ринкових перетворень. На щастя, на даний момент, такі моменти вже не рідкість. Сильний вплив зовнішнього середовища змушує працівників не просто впроваджувати західні нововведення, й дотримуватися їх, з адаптаціями до оточуючих умов.

Організація відділу маркетингу дозволяє підприємству ефективно координувати всі маркетингові заходи, як між собою, так і з заходами по обслуговуванню клієнта; домогтися достатньої гнучкості, яка дозволяє швидко реагувати на зміни на ринку; дає адекватні можливості для генерування нових ідей; постійно забезпечувати правильне співвідношення спеціалізації завдань маркетингу і знань продукції і ринку

Історія та основні напрямки діяльності тов «голден груп»

Багато років Джим Кірбі, відомий завдяки системі д огляду за домом, названій на його честь, був винахідником. Він поставив собі за мету полегшити або й узагалі звести до нуля важку працю, де б вона не використовувалася. Кірбі є власником понад 200 патентів та винахідником безлічі виробів, які сьогодні мають широке застосування у побуті.

Перша модель Кірбі, яку він розробив у 1906 році, використовувала воду для відокремлення бруду. Помітивши, що зливати брудну воду незручно, Кірбі почав працювати над створенням чогось більш придатного. У 1907 році він сконструював пилосос, який всмоктував брудне повітря у мішок з тканини, що фільтрувала пил. Саме так він і поклав початок системі догляду за домом «Кірбі», яка стала відомою у всьому світі завдяки здатності змінюватися (Додаток 1).

У 2006 році вийшла нова, на данний момент остання, версія пилососів Kirby - система Sentria (Додаток 2). Дана система вирізняється зручним, сучасним дизайном із прожектором для висвітлення темних кутів під час прибирання. Представлено нова конструкція полірувального кола Handi-Butler для розширення можливостей системи в чистці і поліруванні.

ТОВ "Голден Груп" – офіційний представник-дистриб’ютор компанії Kirby в Україні. Була заснована у грудні 2007 року в місті Києві і вже добре себе зарекомендувала на українському ринку елітно-побутової техніки . Основні показники господарської діяльності представлені в табл. 1.

Таблиця 1

Основні показники виробничо-комерційної діяльності ТОВ "Голден груп" за 2007–2008 рр.

Назва статті

2007

2008

1

2

3

4

1

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2 049 199,3

3 779 407,3

2

Податок на додану вартість

(336 140,3)

(616 873,9)

3

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1 711 703,4

3 159 757,3

4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(1 483 666,1)

(2 656 417,6)

5

Податок на прибуток від звичайної діяльності

(1 787,9)

(26 318,4)

6

Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток)

50 654,6

23 926,5

7

Матеріальні затрати

11 948,6

20 850,5

8

Витрати на оплату праці

44 503,7

71 267,9

9

Відрахування на соціальні заходи

15 021,2

24 577,3

Аналіз виробничо–комерційних показників діяльності ТОВ "Голден груп", наведений у табл. 1, свідчить, що компанія активно розвивається і працює прибутково.

Недостатньо широкий асортимент продукції, великі початкові капіталовкладення при просуванні нових видів продукції на вітчизняний ринок зумовили дещо інертний розвиток компанії, хоча на 2008 рік ТОВ "Голден груп" наростило оберти дуже вдало. Так, у 2007 році ТОВ "Голден груп" отримало 50 654,6 тис. грн. прибутку. У 2008 році чистий прибуток впав до 23 926,5 тис. грн., що пояснюється значними фінансовими витратами на просування продукції та створення іміджу компанії, та на початку 2009 році компанія вже отримала 20 924.4 тис. грн. прибутку, що свідчить про вдало проведені маркетингові заходи.

Місією компанії є пропонування якісної техніки дл догляду за всім будинком у відповідності із сучасними тенденціями здоров’я, краси та моди.

Цілями діяльності компанії є збільшити кількість пропонованих товарів, що користуються попитом та покращити ринкову позицію і досягти лідируючої позиції серед конкурентів по наступним показникам:

- по обсягам реалізації продукції;

- по величині ринкової частки;

- по рівню прибутку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]