Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
111_moyi_shpori_op.doc
Скачиваний:
105
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
613.89 Кб
Скачать
 1. Розкрийте зміст поняття "виробниче середовище".

Виробниче середовище —сер, де людина здійснює свою труд дія-ть (предмети, праці, продук­ти праці, умови праці). Це більш широке поняття, ніж тільки умови праці. Ґрунтуючись на принципі системного підходу до вир-ва, він включає й організацію вир-ва з різними елементами упр-ня, серед яких одним з провідних є вдосконалення охорони праці, у тому числі з викор-ням ек стимулів. Взагалі, роботи відрізн величиною і структурою навантажень, умовами виробн середовища, що викликає певне трудове напруження організму прац-ка. Відмінності в напруженості певних фізіологічних систем зумовлені різними факторами та їх комбінаціями. Фактори важкості праці визначаються: 1. особливостями труд процесу; 2. умовами виробн середовища. Чинники трудового процессу показують навантаження на м’язову і нервову сист, співвідн між динамічними і статистичними навант, ритм і темп, робочу позу тощо. Фактори умов умов праці вкл. сук санітарно-гігєнічних елементів виробн. Середовища, які діють на прац0ка під час роботи.Відповідно до рекомендацій МОП визначають такі основні чинники виробн середовища, що впливають на працездатність людини в процесі вир-ва: 1. фіз зусилля (переміщення вантажів певної ваги в роб зоні; зусилля, пов’язані з утриманням вантажів, натисканням на предмет праці або важіль управління механізмом протягом пев­ного часу); 2. нервове напруження (складність розрахунків; особливості вимоги до якості продукції, складність управління механізмом, апаратом, приладдям; небезпека для життя і здоров’я людей під час виконання робіт; особлива точність виконання); 3. роб поза (положення тіла людини та її органів відповідно до засобів вир-ва); 4. онотонність роботи (багаторазове повторення одноманітних, короткочасних операцій, дій, циклів); 5. температура, вологість, теплове випромінювання; 6.забруднення повітря; 7. виробн шум; 8.вібрація, обертання, поштовхи; 9. освітленість у роб зоні. Ці чинники впливають на здоров’я і працездатність людини. Для оцінки працезд застос 3 групи показників — виробничі, фізіологічні і психологічні, які хар результати виробн дія-ті, фізіологічні зрушення і зміни у психічних функціях людини в процесі праці. Тому необх комплексна оцінка факторів виробн. Сер-ща і хар-ру праці.

 1. Розкрийте зміст поняття "умови праці". Які фактори впливають на формування умов праці?

Умови праці — це умови, які складаються в процесі праці людини — головної продуктивної сили суспільства. Вони поділяються на соціально-економічні, які розглядаються у широкому розумінні і характеризують відношення до них суспільства, а також виробничі, або умови праці безпосередньо на робочих місцях, тобто у вужчому розумінні.

На формування умов праці впливає багато факторів, основними з яких є соціально-економічні, техніко-організаційні та природні. Соціально-економічні фактори визначають характер умов праці. Серед них виділяються підгрупи:

 • нормативно-правові (законодавство про працю, стандарти, санітарні та інші норми і правила, а також форми адміністративного й громадського контролю за їх виконанням);

 • економічні (матеріальне та економічне стимулювання; моральне заохочення, система пільг і компенсацій за несприятливі умови праці);

 • соціально-психологічні (психологічний клімат у колективі, умови оглядів, конкурсів; проведення «днів охорони праці»);

 • суспільно-політичні (форми руху працюючих за створення сприятливих умов праці, винахідництво і раціоналізація).

Техніко-організаційні фактори впливають на формування умов праці на робочих місцях, ділянках, у цехах. Серед них виділяються такі підгрупи:

 • предмети праці та продукти праці;

 • технологічні процеси;

 • засоби праці;

 • організаційні форми виробництва, праці та управління.

Дія природних факторів не тільки зумовлена особливостями природного середовища, а й передбачає додаткові вимоги до устаткування, технологій, організації виробництва і праці. Серед них виділяються такі підгрупи:

 • географічні (кліматичні зони);

 • біологічні (особливості рослинного та тваринного світу в сільському господарстві);

Класифікація факторів, які впливають на формування умов праці, допомагає на рівні галузі, об’єднання окремого виробництва:

 • формувати та поліпшувати умови праці, аналізувати їх стан;

 • планувати заходи щодо полегшення умов праці;

 • розробляти проекти устаткування, споруджень, технологіч­них проектів, спрямованих на поліпшення умов праці;

 • зосереджувати (фінансові, матеріальні, трудові) ресурси на полегшення умов праці;

 • прогнозувати зміни в умовах праці у зв’язку зі змінами тех­нології, устаткування, впровадженням нових матеріалів та технологій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]