Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Тема 2. Загальна характеристика Північного відродження (1г.).

Зміст терміну і характеристика художнього явища порівняно з італійським Ренесансом. Своєрідність системи видів і жанрів мистецтва. Пріоритет живопису. Хронологія і провідні національні художні школи.

Література: 10, 11, 22 т.3, 36 т.2, 56, 81.

Тема 3. Мистецтво відродження у Нідерландах. (2 г.)

Провідні тенденції нідерландського живопису ХV cтоліття. Ян ван Ейк як основоположник нового мистецького світогляду. Закладення основ портрету, пейзажу, побутового жанру в його творах. .Розвиток окреслених тенденцій в творчості майстрів середини та другої половини століття.

Завдання для самостійної роботи: Значення руху Реформації для культурної спільності країн Північного Відродження. Ієронім Босх. Майстри-романісти (Ян Скорель, П.Артсен). Творчість Пітера Брейгеля Мужицького. Панорамність відтворення світу в ранніх роботах («Падіння Ікара»); фольклорно-іронічний характер «Фламандських прислів’їв», «Дитячих ігр»; відтворення суспільних мотивів «Винищування немовлят»; алегорії «Безумної Грети» і «Вавілонської башти»; «Пори року» та «Селянське весілля»; «Сліпці» і «Каліки». «Танець під шибеницею».

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Містично-аналітичне відтворення світу в творах Я. Ван Ейка.

 2. Портретний живопис Я.ван Ейка та Р.ван дер Вейдена.

 3. Криза середньовічного світогляду в роботах І.Босха.

 4. Панорамність відтворення світу в полотнах П.Брейгеля Старшого.

Література: 2, 4, 11, 22 т.1, 23, 27, 36 т.2, 56.

Тема 4. Відродження у Німеччині. (2 г.)

Політична та соціально-економічна ситуація в країні і її вплив на розвиток культури. Майстри живопису та графіки ХV століття. А.Дюрер – засновник і видатний діяч німецького Відродження. Національна своєрідність його творчості та її зв’язок з італійською мистецькою традицією. Г.Гольбейн молодший як провідний портретист Німеччини та Англії середини ХV століття.

Завдання для самостійної роботи: Поєднання середньовічних та ренесансних рис у творчості М.Грюневальда («Розп’яття з Базеля, «Ізенгеймський вівтар») та Л.Кранаха старшого (портрети, релігійні та алегорично-міфологічні полотна). А.Альтдольфер («Св.. Гергій в лісі», вівтар Сант-Флоріан, «Сусанна в купальні») та майстри дунайської школи ( Вольф Хубер). Ганс Бальдунг Грін («Адам і Єва», «Смерть і дівчина», портрети).

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Теоретичні погляди А.Дюрера, трактати і їх відображення в практиці («Адам і Єва»).

 2. Людина часів реформації в портретах Г.Гольбейна.

Література: 11, 22, 27, 36 т.2, .56, 62, 68.

Тема 5. Відродження в Іспанії та Франції (2 г.)

Художня культура Франції ренесансної доби. Формування національної школи на засадах поєднання італійських, нідерландських та вітчиняних мистецьких традицій. Архітектура, скульптура та живопис ХV- поч ХVІ століть. Завдання для самостійної роботи: Франциск І як покровитель ренесансних ідей. Школа Фонтенбло: італійські майстри у Франції. Творчість Россо Флорентіно, Ф.Пріматіччо (розписи Галереї в Фонтенбло, алегорії та ескізи декорацій). Живописний та графічний портрет ХVI століття. Жак 22т.2222и, Ф.Клуе та інші. Скульптор Жермен Пілон.

Реконкіста як чинник формування національної культури Іспанії. Великі географічні відкриття та та розвиток країни. Іспанський живопис ХVI століття. Творчість Ель Греко («Погреб графа Оргаса», «Св.. сімейство»), С.Коельо, Л.Моралеса.Архітектура та скульптура Іспанії ренесансної доби. Ф. Еррера як творець Ескоріалу. Різьблення іспанських ретабло.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Замки на Луарі – від середньовіччя до ренесансу.

 2. Фасад Лувра архітектора П.Леско.

 3. Ратуша в Севільї – поєднання мавританських традицій іренесансних рис.

 4. Містицизм і лірика робіт Л.Моралеса

Література: 11, 26, 27, 30, 36 т.2, 35, 41, 79.

Тема 6. Мистецтво арабського Сходу та Далекосхідне мистецтво. (1 г.) Локальні художні центри арабських країн (мавританське мистецтво Іспанії, мистецтво Середньої Азії. Загальна характеристика індійського мистецтва на різних етапах розвитку. Храмова архітектура (ступа в Санчі, храми в Каджурахо, Махабаліпурамі, мавзолей Тадж-Махал). Розписи Аджанти. Живопис (книжкова мініатюра) мусульманських часів.

Завдання для самостійної роботи: Історичні періоди розвитку Давнього та середньовічного Китаю та характеристика системи мистецтв кожної доби. Печерний храм Юньган; пагоди ХІ століття; колосальна статуя Будди в храмі Лунмень. Заборонене місто в Пекіні. Каліграфія та живопис на шовку (митці Гу Кайджі, Лі Чен, Цуй Бо, Ци Байші). Вплив загальнофілософських поглядів на образотворче мистецтво Японії. Специфіка архідектури, декоративного живопису та графіки. Синтоїстські храми, Золотий храм монастиря Тодайдзі. Живопис складних ширм та седзі. Гравюра школи Укійо-е.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Образотворчий канон Будди в храмовій скульптурі Індії..

 2. Ансамбль Ангкор-Ват в Камбоджі.

 3. Печерний храм в Карлі як взірець буддійських храмів: функціоналізм і символіка.

 4. Китайська середньовічна порцеляна.

 5. Синтоїстські храми як візуально-образне втілення релігії синто.

Література: 8, 22 т.2, 36 т.2, 18, 34, 80.

Лабораторна робота:

Атрибуція творів західноєвропейських живописців доби Відродження. Шляхом аналізу сюжету, композиції, манери трактовки людських постатей і середовища, колориту, одягу персонажів тощо визначити національну школу, дату створення роботи, назву та ім’я автора.

Твори: С.Ботічеллі, Л.да Вінчі, Рафаеля, Джорджоне, Тіціана, Я.ван Ейка, П.Брейгеля, А.Дюрера, Ж. Клуе, Ель Греко.

Підсумковий семінар. Північне Відродження (2 г.).

 1. Типові риси Північного Відродження у порівнянні з італійським.

 2. Відродження у Нідерландах на ранньому етапі; творчість Я.ван Ейка та інших живописців ХV століття.

 3. Творчість Пітера Брейгеля мужицького у контексті соціально-політичних подій.

 4. Раннє Відродження у Німеччині і творчість А.Дюрера як першого ренесансного митця у німецькій культурі; риси спільності та відмінності порівняно з італійцями.

 5. Німецькі живописці ХVI століття.

 6. Основні тенденції розвитку культури Франції ренесансної доби: архітектура та скульптура.

 7. Французькі живописці та графіки ренесансної доби.

 8. Відродження в Іспанії; творчість Ель Греко

Література:

Бенеш О. Искусство северного Возрождения.- М., 1976.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Ч.!.- М., 1970.

Золотова Е.Ю. Жан Фуке.- М., 1984.

История искусств стран Западной Европы от Возрождения до ХХ века.- М., 1989.

Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы.- М.,1985.

Каптерева Т.Н. Искусство Испании.- М., 1989.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.