Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Питання до екзамену. Іv семестр. Модулі х – хі.

1. Питання загального характеру.

 1. Мистецькі пам’ятки на території України 1 тисячоліття: скіфо-сарматське та слов’янське мистецтво.

 2. Сакральна архітектура Київської Русі.

 3. Стінописи українських храмів домонгольської доби.

 4. Ювелірне мистецтво Київської русі.

 5. Замкова архітектура України ХІV – ХVІ століть.

 6. Вітчизняні та західноєвропейські містобудівні традиції в забудові міст Західної України ХІV – початку ХVІ століть.

 7. Український іконопис ХІV – ХVІ століть.

 8. Рукописна книга в Україні Х – ХVІ століть.

 9. Ренесансна культова і цивільна архітектура України.

 10. Стилістичні риси ренесансу в живописі ХVІ століття.

 11. Українська парсуна (давній портрет).

 12. Барокова архітектура Лівобережної України.

 13. Архітектура бароко на західних землях України.

 14. Український живопис козацької доби

 15. Український іконостас ХVІ – ХVІІІ століть.

 16. Українська графіка козацької доби.

 17. Архітектура класицизму в Україні: кінець ХVІІІ – перша чв. ХІХ ст..

 18. Скульптура класицизму.

 19. Живопис першої половини ХІХ століття в Україні: романтизм і класицизм.

 20. Українська архітектура і скульптура середини ХІХ століття.

 21. Творчість т.Г.Шевченка.

 22. Творчість українських передвижників.

 23. Художня освіта в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття. Становлення вітчизняного мистецтвознавства.

 24. Пошуки національного стилю в українській архітектурі і прикладному мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ століття.

 25. Стилі і напрямки українського живопису кінця ХІХ – поч.. ХХ ст..

 26. Українське мистецтво 1920-х років.

 27. Творчість художників-бойчукістів.

 28. Українське мистецтво 1930-х – 1940-х років.

 29. Архітектура, скульптура і живопис 1960-х – 1970-хроків.

 30. Українське мистецтво кінця ХХ століття.

 31. Вища художня освіта в Україні другої половини ХХ століття.

 32. художники Кривого Рогу.

 1. Характеристика конкретних художніх явищ.

 1. Золоті ювелірні вироби скіфських курганів.

 2. П’ятницька церква в Чернігові.

 3. Замок у Кам’янець-Подільську.

 4. Площа Ринок у Львові.

 5. Богородиця з Красова.

 6. Собор св.. Юра у Львові.

 7. Ковнірівський корпус Києво-Печерської лаври.

 8. Церква Здвиження чесного хреста у Дрогобичі.

 9. Андріївська церква в Києві.

 10. Архангели Михаїл та Гавриїл І.рутковича.

 11. Ікона з Сулимівки.

 12. Автопортрети Т.Шевченка.

 13. Володимирський собор у Києві: синез мистецтв.

 14. Будинок Полтавського земства.

 15. «Інваліди» А.Петрицького.

 16. Творчість Ф.Кричевського.

Методичне забезпечення:

Ілюстративні матеріали, роз даткові картки, навчальні посібники: Чирва О.Ч. «Сакральні символи православного мистецтва» обсягом 5 у.а.; електронний варіант посібника з історії зарубіжного мистецтва авторів Є.Антоновича, Г.Москаленко та І.Удріс обсягом 29 у.а.; методичні рекомендації по виконанню лабораторних робіт.

Література до курсу

Модулі І – ІХ:

1.Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения.- М., 1975.

2. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. М., 1990.

3. Алпатов М.В. Искусство Древней Руси: Памятники ХI – XVIII веков.- М.,1969.

4. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры.- М.,1990.

5. Арган Дж.К. История итальянского искусства. В.2.т.- М., 1990.

6. Асеєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі.- К., 1980.

7. Асеев Ю.С. Архитектура Древнего Киева.- К., 1992.8.

8. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока.- М., 1976

9. Барокко.- М.,1986.

10. Бартенев И.А., Саваренская Т.Ф. Очерки истории архитектурных стилей.- М.,1883.

11. Бенеш О. Искусство северного Возрождения.- М., 1976.

12. Болотина Н.С. Проблемы русского и советского искусства.- М., 1989.

13. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи.- С-Пб. , 1995.

14. Брюсова В.Г. Русская живопись XVII века.- М., 1984.

15. Вагнер В.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве.- М., 1987.

16. Вентури Л. Художники нового времени.- М., 1956.

17. Верещагина А.В. Историческая картина в русском искусстве. 60-е годы ХIХ века.- М., 1990.

18. Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Искусство стран Дальнего Востока.- М., 1979.

19. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.- М., 1985.

20. Виппер Б.Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета.- М., 1962.

21. ВощининаИ.А. Античное искусство.- М., 1970.

22. Всеобщая история искусств: В 6 т., М., 1956 – 1966 гг.

23. Гийу Ф.-Б. Великие полотна.- М., 1995.

24. Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна.- С-Пб., 1992.

25. Даниель С. Европейский классицизм.- С-Пб., 2003.

26. Данилова И.Е. Искусство средних веков и Возрождения.- М., 1984.

27. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. В.2т.- М., 1970.

28. Евантулова О.С. Изобразительное искусство в России первой половины ХIІІ века.- М., 1987.

29. Золотов Ю.К. Французский портрет ХVIII века.- М., 1968.

30. Золотова Е.Ю. Жан Фуке.- М., 1984.

31. Изобразительное искусство ХХ века.- М., 1983.

32. Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы.- Л., 1969.

33. Искусство ХVIII века.- М., 1981.

34. Искусство стран Востока.- М., 1986.

35. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века.- М., 1989.

36. История искусства зарубежных стран. В 3 т.- М., 1962-64 гг.

37. История русского искусства: В 2-х т.- М., 1960.

38. История русского искусства: В 2-х т. Под ред. М.Раковой и И.Рязанцева.- М., 1979.

39. Калинина Н.Н. Френцузское изобразительное искусство конца ХVIII – ХХ веков.- Л., 1990.

40. Калинина Н.Н. Французский портрет ХIХ века.- М., 1985.

41. Каптерева Т.Н. Искусство Испании. М., 1989.

42. Кар Л. де Прерафаэлиты. Модернизм по-английски.- М., 2003.

43. Кеменов В.С. Картины Веласкеса.- М., 1969.

44. Классическое искусство Запада.- М., 1973.

45. Коваленская Т.М. Русский реализм и проблема идеала.- М., М., 1983.

46. Кожина В. Искусство Франции ХVIII века.- М., 1971.

47. Лазарев В.Н. История византийской живописи: в 2-х т.- М., 1986.

48. Лазарев В.Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве.- М., 1979.

49. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера.- М., 1972.

50. Лазарев В.Н. Московская школа иконописи.- М., 1980.

51. Логвин Г.Н. Софія Київська.- К., 1971.

52. Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди.- М., 1984.

53. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения.- М., 1982.

54. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира.- М., 1979.

55. Любимов Л.Д. Древнерусское искусство.- М., 1974.

56. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы.- М., 1985.

57. Лясковская О.Ф. Французская готика ХII – XIV веков- М., 1973.

58. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта.- М., 1970.

59. Маца И. Проблемы художественной культуры ХХ века.- М., 1969.

60. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство.- М., 1973.

61. Модернизм. Анализ и критика основных направлений.- М., 1980.

62. Моран А. де История декоративного искусства.- М., 1982.

63. Памятники мирового искусства. Западноевропейское искусство ХIХ века.- М., 1970.

64. Памятники мирового искусства. Русское искусство ХIХ – начала ХХ века.- М., 1972.

65. Полевой В.М. Искусство ХХ века. 1901 – 1945.- М., 1991.

66. Прокофьев В. Н. Избранные труды.- М., 1987.

67. Пронина Н.А. Декоративное искусство в Академии художеств.- М., 1983.

68. 50 кратких биографий западноевропейских художников.- Л., 1968.

69. Ракова М. Русское искусство первой половины ХIХ века.- 1978.

70. Ривкин Б.И. Античное искусство.- М., 1972.

71. Рославець О.М. Реалізм у живопису Франції ХІХ століття.- К., 1983.

72. Ротенберг Е.И. Искусство Италии: Средняя Италия в период Высокого Возрождения.- М., 1974.

73. Рыбаков Б.А. Живопись домонгольской Руси.- М., 1974.

74. Сак Л.С. Фламанський живопис ХVII столІття.- К., 1970.

75. Сарабьянов Стиль модерн.- М., 1989.

76. Сарабьянов Д.В. Русская живопись ХIХ века среди европейских школ.- М., 1980.

77. С веком наравне. Рассказы о картинах. В 3-х т. М., 1989-1996.

78. Современное западное искусство. Под ред. Г.Недошивина.- М., 1971.

79. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины ХІХ – начала ХХ века.- М., 1984.

80. Ткачев В.Н. История архитектуры.- М., 1987.

81. Тяжелов В., Сопоцинский О. Искусство средних веков.- М., 1975.

82. Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Франции, Англии, США.- М., 1978.

83. Чегодаев А.Д. Наследники мятежной вольности. пути художественного творчества от Великой французской революции до середины ХIХ столетия.- М., 1989.

84. Швиндгорст Э. Прерафаэлиты.- М., 1995.

85. Эфрос А.Два века русского искусства.- М., 1969.

86. Яворская В. Западноевропейское искусство ХIХ века.- М., 1962.

87. Яворская Н.В. Из истории советского искусствознания. О французском искусстве ХIХ- ХХ веков.- М., 1987.

Модулі Х - ХІ

 1. Асєєв Ю.С. Мистецтво Криму V-XIV століть / Історія українського мистецтва.- К., 1966.- Т.1.

 2. Асєєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі.- К., 1980.

 3. Бібіков С.М. Ранній етап Трипільської культури./ Археологія Української СРСР.- К., 1971.- Т.1.

 4. Білецький П.О. Український портретний живопис ХVІІ – ХVІІІ ст..- К., 1969.

 5. Білецький П.О. Скарби нетлінні. Українське мистецтво у світовому художньому процесі.- К., 1974.

 6. Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть.- К.. 1987.

 7. Брайчевський М.Ю. Мистецтво народів Південноукраїнських степів.

 8. Мистецтво стародавніх східних слов’ян / Історія українського мистецтва.- К.,1966.- Т.1 .

 9. Вагнер Г.К.Канон и стиль в древнерусском искусстве.- М., 1987.

 10. Винокур І.С., Телєгін Д.Я. Археологія України.- К,, 1994.

 11. Висоцкий С.А. Светские фрески Софийского собора в Києве.- К., 1989.

 12. Гайдукевич В.Ф. Боспорские города.- Л., 1981.

 13. Говдя П.І., Коваленко О.М. Передвижники і Україна.- К., 1978.

 14. Греков Б.М. Скифы.- К., 1971

 15. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало/ Сост. И общ. Ред.. А.И.Куркчи.- М.,1997

 16. Давня історія України.- К., 1998.- Т.2.

 17. Дэвид Талбот Райс. Искусство Византии.- М., 2002.

 18. Даниленко В.М. Кам’яна могила.- К.,1986.

 19. Жаборюк А.А. Український живопис останньої третини ХІХ – початку ХХ ст..- Одеса, 1990.

 20. Жолтовський П.М. Український живопис ХVІІ – ХVІІІ ст..- К., 1978.

 21. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні ХVІ – ХVІІІ ст..- К., 1973..

 22. Історія Українського мистецтва. В 6 т.- К.. 1966 - 1972.

 23. Історія української архітектури.- К., 2002.

 24. Зубар В.М., Павенко Ю.В. Херсонес Таврический и распространение християнства на Руси.- К., 1988.

 25. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво. В 3-х т.- Львів, 2003.-2005.

 26. Крыжицкий С.Д. Ольвия. Историографическое исследование архитектурно-строительных комплексов.- К.,1985.

 27. Лазарев В.Н. История изантийской живописи.- М.. 1986.

 28. Лазарев В.Н. Древнерусские мозаїки и фрески.- М., 1973.

 29. Логвин Г. Софійський собор у Києві // Образотворче мистецтво.- 1994.- №.1.

 30. Логвин Г. По Україні.- К., 1968.

 31. Мацюк О. Замки і фортеці Західної України.- Львів, 1997.

 32. Михайлов Б.Д. Петроглифы Каменной Могилы на Украине.- Запорожье, 1994.

 33. Міляєва Л.С. Стінопис Потелича.- К., 1969.

 34. Мозолевський Б. Скіфський степ.- К., 1983.

 35. Нариси з історії українського мистецтва.- К., 1966.

 36. Овсійчук В.А. Українське мистецтво другої половини ХІV – першої половини ХVІІ ст.. Гуманістичні та визвольні ідеї.- К., 1985.

 37. Овсійчук В. Майстри українського бароко. Жовквівський художній осередок.- К., 1991.

 38. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві.- к.. 2001.

 39. Овсійчук В.А. Українське малярство Х – ХVІІІ століть. Проблеми кольору.- Львів, 1996.

 40. Плачинда С.П. Словник давньоукраїнської міфології.- К.. 1993.

 41. Полін С.В. От Скифии к Сарматии.- К., 1992.

 42. Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры.- М., 1985.

 43. Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ ст..-1986.

 44. Рыбаков Б.А. Язичество древних славян.- М., 1981.

 45. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ – ХІІІ вв.- М., 1982

 46. Славін Л.М. Скіфо-сарматське та античне мистецтво Північного Причорномор’я / Історія українського мистецтва.- 1966.- Т.1.

 47. Степовик Д.В. Українська графіка ХVІ – ХVІІ століть: еволюція образної системи.- К., 1982

 48. Степовик Д.В. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст..- К., 1982.

 49. Степовик Д.В. Тарас Шевченко: малярство, графіка.- К., 1984.

 50. Степовик Д.В. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво бароко.- К., 1986.

 51. Степовик Д.В. Історія української ікони.- К., 2004.

 52. Столяр А.Д. Происхождение первобытного искусства.- М., 1985.

 53. Українське бароко та європейський контекст.- К., 1991.

 54. Українська графіка ХІ – початку ХХ ст..- К.. 1994.

 55. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст..- К., 2000.

 56. Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України.- К., 2002.

 57. Формозов А.А. Еще раз о наскальном барельефе у с. Буша в Поднестровье // Археология.- 1994.- №2.- С. 136-138.

 58. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве.- М., 1996.

 59. Чепелик В.В. Український архітектурний модерн.- К.. 2000.

 60. Шилов Ю.О. Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е.- др.. тис. н.е.- К., 2002

 61. Шовкопляс І.Г. Мистецтво палеоліту / Історія Українського мистецтва.- К., 1966.- Т..1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.