Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Розподіл годин по семестрам (дизайн)

Семестр

Кількість годин

Всього

аудиторн.

лекц.

лабор.

cемін.

Cамост.

контроль.

I (1,5 К)

56

36

30

2

4

20

II

(2,5 К)

84

54

44

6

4

30

екзамен

ІII

(1,5 К)

56

36

(18+18)

24

(12+12)

6

(4+2)

6

(2+4)

20

(10+10)

IV

(2,5 К)

92

64

(48+16)

52

(40+12)

6

(4+2)

6

(4+2)

28

(14+8)

екзамен

Всього

288/8

190

150

20

20

98

Структура залікових кредитів курсу

Тема

Кількість годин відведених на:

Лекції

Семін.

лабор.

самост.

Роб.

індивід.

роб.

КРЕДИТ 1,5 (100 %)

30

4

2

20

-

Змістовий модуль I «Мистецтво стародавнього світу»

Тема1. Вступ до мистецтвознавства

2

-

-

1

-

Тема 2. Найдавніше мистецтво. Доба палеоліту, мезоліту, неоліту.

2

-

-

2

-

Тема 3. Мистецтво Месопотамії та Давнього Єгипту.

4

-

2

2

-

Тема 4. Мистецтво Стародавньої Греції.

5

-

-

-

-

Тема 5. Мистецтво Стародавнього Риму.

2

-

-

2

Підсумковий семінар.

-

2

-

-

-

Змістовий модуль II «Мистецтво середньовіччя»

Тема 1.Загальна характеристика медієвістичної культури

1

-

-

1

-

Тема 2. Мистецтво Візантії.

2

-

-

1

-

Тема 3. Західноєвропейське мистецтво доби переселення народів.

1

-

-

1

-

Тема 4. Романське мистецтво.

2

-

-

2

-

Тема 5. Мистецтво готики.

2

-

-

2

-

Підсумковий семінар

-

2

-

-

-

Змістовий модуль III «Мистецтво Європи ХІІІ – ХV ст...».

Т Тема 1.Вступ. Відродження Сходу і Заходу. Загальна характеристика італійського ренесансу.

2

-

-

1

-

Тема 2. Мистецтво Проторенесансу. (Дученто і Треченто).

2

-

-

2

-

Тема 3. Раннє Відродження. (Кватроченто).

3

-

-

3

-

КРЕДИТ 3 – 1,5 (100%)

44

4

6

30

-

Змістовий модуль «Зарубіжне мистецтво ХVІ століття»

Тема 1.Високе та Пізнє відродження в Італії.

(Чінквеченто).

4

-

-

4

-

Підсумковий семінар.

-

2

-

-

-

Тема 2. Загальна характеристика Північного відродження.

1

-

-

-

-

Тема 3. Мистецтво Відродження у Нідерландах.

2

-

-

2

-

Тема 4. Відродження у Німеччині.

2

-

-

1

-

Тема 5. Відродження в Іспанії та Франції.

2

-

2

2

-

Тема 6. Мистецтво арабського Сходу та Далекосхідне мистецтво

1

-

-

2

-

Підсумковий семінар.

-

2

-

-

-

Змістовий модуль IV «Зарубіжне мистецтво ХVІІ – ХVІІІ століть».

Тема 1. Загальна характеристика європейського мистецтва ХVІІ століття. Мистецтво Італії

2

-

-

1

-

Тема 2. Мистецтво Іспанії.

2

-

-

2

-

Тема 3. Мистецтво Фландрії.

2

-

-

2

-

Тема 4. Мистецтво Голандії.

2

-

-

2

-

Тема 5. Мистецтво Франції.

1

-

-

2

-

Лабораторна робота.

-

-

2

-

-

Тема 6. Мистецтво Франції ХVІІІ століття.

2

-

-

1

-

Тема 7. Мистецтво Італії та Німеччини ХVІІІ століття.

2

-

-

1

-

Тема 8. Мистецтво Англії ХVІІ – ХVІІІ століть.

1

-

-

1

-

Підсумковий семінар.

-

2

-

-

-

Змістовий модуль V «Західноєвропейське мистецтво ХІХ ст.»

Тема 1. Європейське мистецтво кінця ХVІІІ – поч. ХІХ століття. Ф.Гойя та Ж.-Л.Давид.

2

-

-

1

-

Тема 2. Мистецтво Франції п. пол. Та середини ХІХ ст.

6

-

-

2

-

Тема 3. Мистецтво Англії п. пол. та середини ХІХ століття.

4

-

-

2

-

Тема 4.Мистецтво Франції другої пол. ХІХ ст.

6

-

-

2

-

Підсумковий семінар

-

2

-

-

-

КРЕДИТ 3 – 1,5 (100%)

24

(12+12)

6

(2+4)

6

(4+2)

20

-

Змістовий модуль «Європейське мистецтво к.ХІХ – ХХ століття»

Тема 1. Світове мистецтво кінця ХІХ – поч. ХХ століття.

Стиль модерн

4

-

-

2

-

Тема 2. Напрямки і течії в мистецтві межі ХІХ та ХХст.

2

-

-

2

-

Тема 3. Мистецтво Німеччини та країн Східної Європи. ХІХ ст..

2

-

-

2

-

Лабораторна робота.

-

-

2

-

-

Підсумковий семінар.

-

2

-

-

-

Тема 4. Світове мистецтво ХХ століття.

4

-

-

4

-

Змістовий модуль VI «Давньоруське мистецтво».

Тема 1. Символізм сакрального мистецтва

2

2

-

2

-

Тема 2. Мистецтво Київської Русі.

2

-

2

2

-

Тема 3. Давньоруське мистецтво др. пол. ХІ – перш. пол. ХІІІст. Київська художня традиція.

1

-

-

-

-

Тема 4. Художня традиція Новгородських земель.

1

-

-

1

-

Тема 5. Володимиро-Суздальське мистецтво.

1

-

-

1

-

Тема 6. Мистецтво Росії ХІV – ХV століть

3

-

-

2

-

Тема 7. Мистецтво Росії ХVІ-ХVІІ ст.

2

-

-

2

-

Підсумковий семінар.

-

2

-

-

-

КРЕДИТ 4 – 2,5 (100%)

52

(40+12)

6

(4+2)

6

(4+2)

28

-

Змістовий модуль VII «Мистецтво Росії ХVІІІ – ХХ століть».

Тема 1. Мистецтво Петровського часу.

1

-

-

2

-

Тема 2. Мистецтво Росії другої чверті ХVІІІ століття.

1

-

-

2

-

Тема 3. Російське мистецтво др. пол. ХVІІІ століття. Архітектура.

1

-

-

2

-

Тема 4 . Академія мистецтв. Живопис, скульптура

Та графіка др. пол. ХVІІІ століття.

1

-

2

-

-

Тема 5. Мистецтво Росії доби Ампір.

2

-

-

1

-

Тема 6. Мистецтво Росії першої половини ХІХ ст.

2

-

-

1

-

Тема 7. Мистецтво Росії другої половини ХІХ ст.

2

-

-

2

-

Тема 8. Російське мистецтво кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

2

-

-

2

-

Підсумковий семінар. Контроль

-

2

-

2

-

Змістовий модульVIIІ «Давнє мистецтво України»

Тема 1. Первісне мистецтво на території України:палеоліт, неоліт, доба міді-бронзи.

2

-

-

-

-

Тема 2. Скіфо-сарматське мистецтво та античне мистецтво Причорномор’я.

2

-

-

1

-

Тема 3. Мистецтво Київської Русі. Загальна характеристика.

3

-

-

1

-

Тема 4. Мистецтво ХІV- першої половини ХVІ століття.

5

-

2

2

-

Тема 5. Ренесансне мистецтво на землях України (Друга пол.. ХVІ – перша пол.. ХVІІ століття.

6

-

-

2

-

Тема 6. Мистецтво бароко і рококо в Україні (Друга пол.. ХVІІ – середина ХVІІІ століття.

6

-

-

2

-

Підсумковий семінар

-

2

-

-

-

Змістовий модуль ІХ «Мистецтво України нового і новітнього часу»

Тема 1. Українське мистецтво доби класицизму і романтизму (Кін. ХVІІІ – перша пол.. ХІХ ст.)

4

-

-

2

-

Тема 2. Українське мистецтво другої пол.. ХІХ – поч..ХХ ст.

7

-

2

2

-

Тема 3. Українське мистецтво ХХ століття.

5

-

-

2

-

Підсумковий семінар. Контроль

-

2

-

-

-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.