Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Історія України.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
44.85 Кб
Скачать

                                    ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

на  VIII  навчальний  семестр

ІГ - ІП,  історичний ф-т,  ІV курс.

    Тема:    "УКРАЇНА  В  УМОВАХ  ЗАГОСТРЕННЯ  КРИЗИ

                   РАДЯНСЬКОЇ  СИСТЕМИ  (1965-1985 рр.)" - 8  годин - д/в; з/в - 4 год.

 

Семінарське  заняття  № 1. - 2 год - д/в; з/в - 1 год.

 

План.

 • 1. "Стабілізація" та її зміст. Основні завдання 8-ї (1966-1970 рр.), 9-ї (1971-1975 рр.), 10-ї (1976-1980 рр.) п'ятирічок: результати, характерні риси, особливості.

 • 2. Сільське господарство в Україні в 1965-1985 рр.: причини відставання.

 • 3. Соціальна сфера в Україні (1965-1985 рр.): труднощі, досягнення, причини невирішеності проблем.

 

Рекомендована  література  та  джерела.

 • 1. Савельєв В.Л. 50-80-ті: часи пошуків і втрачених можливостей // Про минуле - заради майбутнього. - К., 1989. - С. 164-178.

 • 2. Курносов Ю.О. Соціально-економічне та політичне життя УРСР (сер. 60-х - поч. 80-х років) // Український історичний журнал (далі: УІЖ). - 1990. - № 6. - С. 101-109.

 • 3. Панченко П.П. Становище українського села (60-80-ті роки) // УІЖ. - 1989. - № 8.

 • 4. Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України: Неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі. - Х.: ВД "Школа", 2007.

 • 5. Коріненко П.С., Терещенко В.Д., Бармак М.В. Новітня історія України (1939-2007рр.).- Ч.4.-Тернопіль: Вид-во Астон, 2007.

      6. Україна в період застою і кризи радянського суспільства (1964-1984 рр.) // Хрестоматія з історії України /Упоряд. та автор коментарів Уривалкін О.М. -К.: КНТ, 2007.- С. 458-470.

                   

Семінарське  заняття  № 2. - 2 год - д/в; з/в - 1 год.

 

План.

 • 1. Адміністративно-командна система ІІ половини 60-х років - І половини 80-х рр.: характерні риси.

 • 2. Основні сфери прояву кризи радянської системи: в економіці; політико-ідеологічній сфері; соціальних відносинах; криза культури.

 • 3. Основні заходи радянської системи щодо усунення кризових явищ в політиці, економіці, соціальній і культурній сферах.

 • 4. Розвиток науки і техніки в другій половині 60-х - І половині 80-х років: досягнення, причини відставання у використанні результатів НТР. Духовний розвиток українського суспільства у другій половині 60-х - І половині 80-х років.

 

Рекомендована  література  та  джерела.

 • 1. Савельєв В.Л. Чи був П.Ю. Шелест виразником "українського автономізму" // УВЖ. - 1991. - № 4.

 • 2. Кожукало І.П. Авторитарність замість політичного такту // Про минуле - заради майбутнього. - К., 1989.

 • 3. Спірін В.Л. 50-80-ті: час пошуків і втрачених можливостей // Про минуле - заради майбутнього. - К., 1989.

 • 4. Освіта і культура у 1945-1990 роках // Історія України ХХ - початку ХХІ ст. / За ред. акад. В.А. Смолія. - К., 2004. - С. 189-206.

 • 5. Петровський в.В., Радченко л.О., Семененко в.І. Історія України: Неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі. - х.: вд "Школа", 2007.

 • 6. Коріненко п.С., Терещенко в.Д., Бармак м.В. Новітня історія України (1939-2007рр.).- ч.4.-Тернопіль: Вид-во Астон, 2007.

7. Україна в період застою і кризи радянського суспільства (1964-1984 рр.) // Хрестоматія з історії України /Упоряд. Та автор коментарів Уривалкін о.М. -к.: кнт, 2007.- с. 458-470.

 

 

Семінарське  заняття  № 3. - 2 год- д/в; з/в - 1 год.

 

План.

 • 1. Боротьба дисидентів проти радянської системи. Форми діяльності та напрямки боротьби.

 • 2. Діяльність Української Гельсінської Спілки: напрямки, лідери УГС. Репресії проти дисидентів. Значення дисидентського руху.

 • 3. Порівняння дисидентського руху в Україні наприкінці 50-х - на початку 60-х років ХХ століття та діяльністю дисидентських організацій другої половини 60-х - І половини 80-х років.

 

Рекомендована  література  та  джерела

 • 1. Політична історія України. Підручник / За ред. д. і. н., професора В.І. Танцюри. - К., 2001. - С. 383-386; 394-398.

 • 2. Касьянов Г. Шістдесятники: Дисиденти. Неформали. Знайомі незнайомці. // Віче. - 1994. - № 10, 11.

 • 3. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 - 80-х рр. - К., 1995.

 • 4. Петровський в.В., Радченко л.О., Семененко в.І. Історія України: Неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі. - х.: вд "Школа", 2007.

 • 5. Коріненко П.С., Терещенко В.Д., Бармак М.В. Новітня історія України (1939-2007рр.).- Ч.4.- Тернопіль: Вид-во Астон, 2007.

6. Україна в період застою і кризи радянського суспільства (1964-1984 рр.) // Хрестоматія з історії України /Упоряд. Та автор коментарів Уривалкін о.М. -к.: кнт, 2007.- с. 458-470.

 

Семінарське  заняття  № 4. - 2 год- д/в; з/в - 1 год.

План.

 • 1. Діяльність руху прибічників соціалістичних і соціал-демократичних ідей в Україні у другій половині 60-х - першій половині 80-х років ХХ століття.

 • 2. Діяльність колишніх учасників ОУН і УПА як борців проти радянської політичної системи. "Український національний фронт", "Союз української молоді Галичини", "Український національний фронт" (другий).

 • 3. Політична публіцистика українського самвидава.

 

 • 4. Релігійна течія у боротьбі проти радянського режиму.

 • 5. Форми протесту робітничих мас проти соціальної несправедливості в СРСР, Україні.

 • 6. Кримськотатарський, єврейський національні рухи у боротьбі за кардинальні зміни в Україні у другій половині 60-х - І половині 80-х років ХХ століття.

Рекомендована  література  та  джерела.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.