Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Змістовий модуль III.

«Мистецтво Європи ХІІІ – ХV ст.».

Тема 1. Вступ. Відродження Сходу і Заходу. Загальна характеристика італійського ренесансу. (2 г.)

Східне та західне Відродження – концепція естетики та культури, ідеї гуманізму. Характеристика італійського ренесансу порівняно з попереднім періодом мистецького розвитку. Етапи еволюції ренесансного мистецтва Італії і локальнішколи. Загальні досягнення в різних видах образотворчих мистецтв.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Неоплатонізм і гуманізм.

 2. Платонівська Академія у Флоренції (Марсіліо Фічіно та Піко делла Мірандола).

Література: 5.т.1, 10, 22.т.3, 52, 53.

Тема 2. Мистецтво Проторенесансу. (Дученто і Треченто) (2 г.).

Мистецтво Проторенесансу. Данте, Петрарка, Бокаччо та їх вплив на нове світосприйняття. Кафедра Пізанського баптистерію Н.Пізано як точка відрахунку ренесансного мистецтва. Соціально-економічні та політичні передумови становлення флорентійської школи як провідного мистецького осередку доби. Творчість П.Кавалліні, Джотто, А.ді Кампіо як провідні майстри Треченто.

Завдання для самостійної роботи: Сієнська художня школа. Архітектура та скульптура. Творчість Дуччо ді Буонісенья («Маеста»), С.Мартіні («Маеста», «Благовіщення», «П-т Гвідоріччо де Фольяно», цикл з життя св. Мартіна») та братів П. і А. Лоренцетті (розписи палаццо Публіко: алегорії доброго правління).

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Стилістичні особливості палаццо Веккіо у Флоренції та палаццо Публіко в Сієні.

 2. Антикізуючі традиції і готичні риси в рельєфах і круглій скульптурі Н.Пізано та Дж. Пізано.

 3. Втілення засад куртуазної культури і етичних ідеалів сучасності в творчості С.Мартіні.

 4. Нове художнє мислення в живописі Джотто.

Література: 1, 2, 4, 26, 27, 35, 48, 49.

Тема 3. Раннє відродження. (Кватроченто). (3 г.)

Звернення до античної спадщини в архітектурі раннього Відродження. Нові типи цивільних та культових споруд. Творчість Ф.Брунелескі та Л.-Б.Альберті. Венеційські Палаццо. Нова пластична мова та жанри в скульптурі. Творчість Л.Гіберті, Донателло та А.Вероккіо. Локальні живописні школи Кватроченто. Творчість Мазаччо та інших флорентійських живописців першої половини століття. Творчість П.делла Франческа. Флорентійські живописці другої полвини століття. Творчість С.Ботічеллі.

Завдання для самостійної роботи: Живопис падуанської, умбрійської, венеціанської шкіл. Творчість А.Мантеньї (фресковий цикл з життя св. Якова, розписи палаццо герцога Гонзаго), П.Перуджіно (образи мадонн, «Заручини св.. Йосипа»). Венеціанський живопис: Дж.Белліні (цикл образів мадонн в пейзажному середовищі), А. да Мессіни («Св. Себастьян»), та В.Карпаччо («Дві венеціанки», цикл з життя св.. Урсули).

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Формування засад сучасної лінійної перспективи в теоретичних трактатах Л.-Б.Альберті та інших митців.

 2. Світський і раціональний характер споруд Ф.Брунелескі та Л.-Б.Альберті.

 3. Художній конкурс 1501 року у Флоренції і творчість Л.Гіберті.

 4. Раціоналізм і одухотвореність образів П.делла Франческа.

 5. Монументалізм мислення в стінописах.А.Мантеньї.

 6. Лінійно-ритмічна організація і мелодійність полотен С.Ботічеллі

Література: 1, 2, 4, 5, 10, 26, 52, 56.

Змістовий модуль ІV

«Зарубіжне мистецтво ХVІ століття».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.