Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Тема 2 Мистецтво Київської Русі (2 г.).

Перші кам’яні споруди. Візантійські канони і місцеві новації у мистецтві Київської Русі. Великі княжі споруди. Софія Київська. Живопис і декоративно-прикладне мистецтво Київської Русі.

Завдання для самостійної роботи:

  • охарактеризуйте головні прийоми дерев’яного зодчества Давньої Русі;

  • дайте уявлення про мистецтво книжкової мініатюри Київської Русі. «Осторомирове Євангеліє», «Ізборник Святослава».

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Язичницька символіка у декоративному мистецтві Київської Русі;

Художня культура давніх східнослов’янських племен

Література: 3, 6, 50, 55, 73.

Лабораторна робота (2 г.)

Комплексний історіографічно – мистецтвознавчий аналіз Софії Київської

а ) опис плану та первісної конструкції собору;

б ) декоративно-скульптурне оформлення інтер’єрів;

в ) іконографія розташування монументально-живописних позицій;

г ) мозаїки та фрески собору.

Література: Алпатов М.В. Искусство Древней Руси: Памятники ХI – XVIII веков. - М., 1969., Асеев Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі.- К., 1980., Асеев Ю.С. Архитектура Древнего Киева.- К., 1992., Логвин Г.Н. Софія Київська.- К., 1971., Рыбаков Б.А. Живопись домонгольской Руси.- М., 1974.

Тема 3. Давньоруське мистецтво др. Пол. Хі – п. Пол. Хііі ст. Київська художня традиція (1 г.).

Печерська художня школа. Архітектура другої половини XI ст. Маленькі храми другої пол XII ст. Особливості архітектури кінця XII – поч. XIII ст. Живопис і декоративно-прикладне мистецтво.

Завдання для самостійної роботи:

  • розкрийте ознаки диференціації мистецтва XII ст.;

  • охарактеризуйте баштоподібні храми Придніпров’я, Чернігова.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Роль та символіка кольору в Давньоруській архітектурі та живописі;

Своєрідність орнаменту та зображальних мотивів Давньої Русі.

Література: 3, 6, 7, 15, 50, 55, 73.

Тема 4. Художня традиція Новгородських земель (1 г.).

Княжі храми Новгорода. Споруди XII – XIII ст. Особливості архітектурних споруд кінця XIII – першої третини XIVст. Еволюція фрескового живопису. Творчість Феофана Грека.

Завдання для самостійної роботи:

  • особливості архітектури та живопису Пскова. Безстовпні храми;

  • охарактеризуйте новгородський період творчості Феофана Грека.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Монументалізм архітектури і живопису новгородської художньої традиції;

Література: 3, 6, 55, 73.

Тема 5. Володимиро-Суздальське мистецтво (1 г.).

Особливості архітектури і живопису Володимиро-Суздальської художньої школи. Будівлі Юрія Долгорукого. Архітектурна діяльність Андрія Боголюбського. Кам’яне різьблення у зовнішньому оздобленні храму. Будівлі Всеволода Велике Гніздо. Монументальний живопис Успенського, Дмитриєвського соборів у Владимирі. Іконописні традиції.

Завдання для самостійної роботи:

- охарактеризуйте церкву Покрова на Нерлі як пам’ятку Володимиро-Суздальської художньої традиції;

- розкрийте символіку кам’яного різьблення Георгіївського собору у Юр'їві Польському.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Синтез мистецтв в Давньоруській архітектурі;

«Золоті врата» суздальського Різдвяного собору як видатна пам’ятка прикладного мистецтва північно-східної Русі.

Література: 3, 6, 55, 73.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.