Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Тема 5. Мистецтво Росії доби Ампір (1 г.).

Характеристика стилю Ампір. Відображення в архітектурі головних ідей того часу Творчість головних його представників (А. Вороніхін, К.Россі, В.Стасов, Тома де Томон, А.Захаров, О.Бове,Д.Жилярді, О.Монферан, К.Тон,…).

Завдання для самостійної роботи:

- охарактеризуйте розвиток скульптури високого класицизму;

- виявіть нові засоби відображення реального життя в скульптурі;

- проаналізуйте розвиток графіки першої треті XIX ст.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Принципи просторових рішень архітектури бароко і класицизму;

Загальність і розрізнення головних ознак класицизму XVIII-першої чверті XIX ст.

Література: 10, 37, 38, 76, 85.

Тема 6. Мистецтво Росії першої половини хіх ст. (2 г.).

Академічний живопис першої половини XIX cт. Особливості розвитку образотворчого мистецтва того часу. Творчість К. Брюллова, О.Іванова, П.Федотова. Романтизм в російському мистецтві. Творчість О.Кіпренського, В.Тропініна, С.Ф. Щедріна, М.Воробйова.

Завдання для самостійної роботи:

  • oхарактеризуйте творчість О.Венеціанова та його школу як внестильовий напрямок розвитку російського образотворчого мистецтва;

  • виявіть національні особливості романтизму в Росії.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

«Людина і оточення» у творчості О.Венеціанова і П.Федотова.

Художня освіта в Росії на зламі XVIII-XIX століть.

Література: 37, 38, 68, 76, 85.

Тема 7. Мистецтво Росії другої половини хіх cт. (2 г.).

Розвиток критичного реалізму в образотворчому мистецтві. Мистецтво шістдесятників. Творчість В.Перова. Розвиток історичного живопису 60–х років. Створення об’єднання “Передвижників”. Творчість І.Крамського як лідера передвижників. Жанровий живопис передвижників. Ствердження національного пейзажу в творчості передвижників. Натурні пейзажі О.Саврасова, М.Клодта, І.Шишкіна. Характеристика мистецтва 80-90 р. ( творчість І. Рєпіна, В.Сурикова, В.Васнєцова, В.Полєнова).

Завдання для самостійної роботи:

  • охарактеризуйте творчу діяльність і школу П.Чистякова, головні принципи його педагогічної системи;

  • виявіть особливості філософсько-моральних проблем в творчості М.Ге.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Еклектика і псевдо руський стиль в архітектурі XIX ст.

Демократичні тенденції російського мистецтва другої половини XIX ст.

Література: 17, 45, 76, 79, 85.

Тема 8. Російське мистецтво к. Хіх – початку хх ст. (2 г.)

Загальна характеристика розвитку мистецтва на рубежі століть. Пошуки стиля і нової художньої мови. Модерн і його особливості. Інтернаціональний та національний варіанти модерну в архітектурі. Неокласицизм в архітектурі цього періоду. Головні художні групи і школи того періоду. Художні принципи мамонтовського гуртка. Розвиток декоративно-прикладного та декораційного мистецтва у Талашкіно. Створення і діяльність об’єднань “Союз русских художников”, “Голубая роза”, “Мир искусства”, “Бубновый валет” та ін. Пошук національного в історичній картині. Завдання для самостійної роботи:

  • дайте характеристику творчості представників російського імпресіонізму – К.Коровіна, І.Грабаря К.Юона;

  • визначте вплив І.Левітана на розвиток пейзажного живопису;

  • розкрийте особливості творчості В.Сєрова, М.Врубеля як представників російського модерна.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Головні напрямки архітектури на зламі XIX-XX ст.

Відродження монументальної скульптури початку ХХ ст.

Побутовий жанр у живописі к. ХІХ – початку ХХ ст.

Література: 12, 24, 31, 61, 64, 75, 79, 85.

Підсумковий семінар (2 г.).

Особливості розвитку художньої культури Росії XIXпочатку XX ст.

а ) взаємовплив класицизму і романтизму в російському мистецтві.

б ) критичний реалізм і його визначення у мистецтві Росії ст.

в ) нові орієнтири у мистецтві на межі XIX – XX ст.

г ) боротьба течій у мистецтві Росії початку XX ст.

Завдання для самостійної роботи:

  • охарактеризуйте розвиток декоративно-прикладного мистецтва зазначеного періоду;

  • визначте головні риси неруського стилю і назвіть його представників.

Літератра:

Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна.- С-Пб., 1992. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. В.2т.- М., 1970.

Изобразительное искусство ХХ века.- М., 1983. .

История русского искусства: В 2-х т., Под ред. М.Раковой и И.Рязанцева.- М., 1979.

Калинина Н.Н. Френцузское изобразительное искусство конца ХVIII – ХХ веков.- Л., 1990.

Модернизм. Анализ и критика основных направлений.- М., 1980., Памятники мирового искусства.

Русское искусство ХIХ – начала ХХ века.- М., 1972..

Ракова М. Русское искусство первой половины ХIХ века.- 1978.

Сарабьянов Д.В. Русская живопись ХIХ века среди европейских школ.- М., 1980.

Змістовий модуль Х.

« Давньоукраїнське мистецтво.»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.