Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

6. Мистецтво бароко і рококо в Україні. Друга половина хvіі – середина хvііі ст. ( 6 лек., 2 сам.)

Заняття 1. Класицизм, реалізм, бароко як європейські творчі концепції ХVІІ століття. Визвольна боротьба під проводом Б.Хмельницького. Залежність характеру мистецтва на землях Лівобережжя та правобережжя – передусім культової архітектури – від усталених традицій та ідейних орієнтирів.

Архітектура. Трансформація замкових споруд від оборонної архітектури до палацової. Храмове будівництво як найповніше втілення українського бароко. Складові елементи козацького бароко: давні традиції. Дерев’яна архітектура, п’ятидільні полкові церкви, впливи споруд сусідніх країн.

Іллінська церква в Суботові 1653 року – перехід від ренесансу до бароко. Утвердження національного стилю в конструкції та декорі храмів мазепинської доби. Барокове оздоблення Софійського та Михайло-Золотоверхого соборів, Успенського собору Києво-Печерської лаври, Миколаївський собор у Києві, Церква Всіх святих над Економічною брамою. Харківський Покровський собор, Миколаївський собор у Ніжині, Вознесенський собор у Переяславі-Хмельницькому. Цивільні споруди: Будинок Я.Лизогуба в Чернігові, Києво-Могилянська академія, Митрополичий будинок, Трапезна Троїцького монастиря в Чернігові, Ковнірівський корпус Києво-Печерської лаври.

Зміни в культовому та цивільному будівництві середини століття під впливом соціально-політичних та економічних змін. Утвердження пріоритету п’яти- або дев’ятиверхого храму (ц. у Великих Сорочинцах, Козельці). Багатоярусні дзвіниці Києва. Маріїнський та Кловський палаци. Андріївська церква К.Б.Растреллі.

Заняття 2. Скульптура. Вплив європейських майстрів бароко на українську скульптуру. А.Шлюттер як майстер пізнього бароко (надгробки представників роду Собєських у Жовкві). Використання різних матеріалів (дерево, камінь) у вітчизняній скульптурі. Метало пластика в барокових творах Центральної України: композиції на фасаді Михайло-Золотоверхого собору та київської ратуші, царські врата Софії Київської. Декоративно-архітектурна керамічна пластика: вівтар костьолу Марії-магдалини у Львові,герб І.Мазепи тощо.

Скульптура рококо в греко-католицьких храмах. Експресія руху фігур та пластика драперій; геометризація пластичних форм. Вівтарні композиції: рельєф, горельєф, кругла пластика. Іноземні скульптори в Галичині. Творчість Й.Пінзеля. Статуї на фасаді собору св.. Юра та ратуші в Бучачі, вівтарні композиції.

Живопис. Тема «людина і природа» в бароковому малярстві. Колористичні досягнення в тогочасному живописі. Андрусівський мир (1667) і розподіл українських земель між Росією та Річчю Посполитою. Збагачення українського малярства західноєвропейськими досягненнями.

Заняття 3. Мистецтво Правобережної України. Монументальні твори Ю.Шимоновича: живописні панегірики і портрети, ескізи стінописів. Батальні композиції Альтомонте. Нові художні тенденції у створені іконостасних комплексів: розкішна ренесансна конструкція з бароковим декором. Збільшення жанрової різноманітності. Відхід від старої іконописності. Найвидатніші представники правобережного іконопису. І.Руткович (демократичне спрямування: ікони, іконостаси сіл Львівщини та Івано-Франківщини - Воля Волицька, Крехів тощо).

Й.Кондзелевич (композиція п’ятиярусного іконостасу Воздвиженської церкви в Скиту Манявському. Ікони). Мистецька діяльність у Жовкві В.Петрановича. Портретний жанр у Галичині.

Стінописи Лівобережної України. Розвиток ідей національно-визвольної боротьби. Розписи Троїцької церкви Густинського монастиря: традиційна православна іконографічна схема, переважно окремі фігури та сцени; портрет гетьмана Самойловича. Формування стилю українського бароко у майстрів Київської лаврської школи; використання західної методичної літератури (кубушки). Розписи Успенського собору в Лаврі: історія Лаври і Вселенської церкви на стінах собору; портретна галерея архімандритів та ктиторів; портрет Б.Хмельницького. Розписи ХVІІІ століття в Софійському соборі: Вселенські собори; жанрово-оповідні тенденції сюжетних циклів. Ансамбль розписів Троїцької надбрамної церкви як шедевр українського малярства. Схема світобудови: в куполі новозавітна Трійці. В барабані святителі, на парусах євангелісти, біблійно євангельська тематика підпружних арок. Вселенські собори: образи Нікейського собору; святі царі з Давидом, інші композиції. Рокайльне забарвлення розписів Андріївської церкви. Іконостаси Успенського собору в Чернігові, Троїцько-надбрамної церкви Києво-Печерської лаври, Покровської церкви у Великих Сорочинцах та інші. Іконографія ікони «Покрова» з Сулимівки.

Графіка. Провідна роль друкарні Києво-Печерської лаври. Інші друкарні. Освоєння досягнень граверної культури Німеччини, Польщі. Перевага дереворитів у другій половині ХVІІ століття як перший етап «золотого віку» української гравюри. Майстер Ілля та І.Філарет. Другий етап – поява видатних митців мідьориту: О та Л.Тарасевичів, І.Щирського, Ник. Зубрицького (перша пол..ХVІІІ ст.). Третій етап – творчість Г.Левицького та Аверкія Козачковського – середина ХVІІІ ст..

Завдання для самостійної роботи. Стінописи дерев’яних церков Дрогобича. Український портрет ХVІІІ століття: Ктиторський та козацький портрети В.Дуніна-Борковського, М.Миклашевського, Є.Жоравко, А.Красовської, Віри Драган, Д.Єфремовича, Г.Гамалії, Д.Долгорукого. Народна картина: козаки-Мамаї та бандуристи.

Пам’ятки архітектури Галичини. Собор св.. Юра і Домініканський костьол у Львові, Успенський собор Почаївської лаври. Дерев’яна культова архітектура Волині, Галичини, Придніпров’я, Слобожанщини. Поділля і Полтавщини: церкви в Кривках, Тисмениці, Мукачеві, Вороновиці, Березні. Новгород-Сіверську, ; Троїцький собор у Новомосковську.

Ілюстрації до тв. «Меч духовний» Л.Барановича. Печерський патерик 1702 року Л.Тарасевича. Його портретні гравюри. Алегоричні гравюри і тези І.Щирського. Панегірики Г.Левицького (на честь Р.Заборовського, Романа Копи Ілюстрації А.Козачковського до Євангелія 1733 року. «Св.. Варвара» Н.Зубрицького.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Локальні особливості барокової архітектури у соборі львівському св. Юра та Андріївській церкві Києва: порівняльний аналіз.

 2. Барокові риси в дерев’яній архітектурі України ХVІІІ століття.

 3. Стильові особливості української архітектури бароко.

 4. Творчість Й.Пінзеля.

 5. І.Руткович та Й. Кондзелевич як провідні майстри барокового іконопису.

 6. Сакральні стінописи Лівобережжя козацької доби.

 7. Відхід від канонічної іконописності в іконах ХVІІІ століття.

 8. Український портрет барокової доби.

 9. Символізм та побутовість народної картини.

 10. Панегірична гравюра ХVІІІ століття.

Література: 4, 5, 6, 19, 20. 22, 32, 34, 36, 38, 49, 50, 52, 55.

Семінар з давньоукраїнського мистецтва.

 1. Взаємодія візантійської художньої системи з дохристиянськими мистецькими традиціями українських земель в художній культурі Київської Русі.

 2. Поєднання давньоруських православних образотворчих засад із західноєвропейськими художніми стилями в українському мистецтві ХІV першої половини ХVІ століть.

 3. Українське бароко на землях Східної та Західної України в сакральній та цивільній архітектурі.

 4. Включення вітчизняного живопису і графіки в європейський художній контекст у добу бароко і рококо.

Література до семінару – за запропонованою бібліографією.

№№ за списком вказані у темах модуля.

Змістовий модуль ХІ.

Українське мистецтво нового та новітнього часів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.