Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Тема 6. Мистецтво Росії хіv – хv століть (3 г.).

Загальна характеристика розвитку мистецтва початку XIV ст. Будівництво фортець та споруд оборонного типу. Архітектура Новгорода і Пскова. Розквіт Московської художньої традиції. Московський період творчості Феофана Грека. Творчість Андрія Рубльова. Діонісій і його вплив на формування художньої культури Москви кінця XV – початку XVI ст. Реставрація та перебудова Московського Кремля кінця XV ст.

Завдання для самостійної роботи:

  • охарактеризуйте декоративно-прикладне мистецтво означеної доби;

  • наведіть та проаналізуйте пам’ятки лицевого та орнаментального шитва;

  • дайте характеристику різновидам орнаментального оформлення російських книг середньовіччя.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Оформлення давньоруських літописів та західноєвропейських хронік: порівняльна характеристика.

Московський Кремль як видатна пам’ятка художньої культури Росії.

Значення творчості А.Рубльова у розвитку традицій російського живопису.

Література: 15, 50, 55, 37, 38.

Тема 7. Мистецтво Росії хvі-хvіі століть (2 г.).

Становлення центричного типу храму. Еволюція шатрового типу храму. Пошуки складних архітектурних рішень. Історизм і композиційна складність живопису XVI ст. Еволюція житійних ікон.

Загальна характеристика новацій в архітектурі ХVІІ століття. Громадські будівлі. Регулювання характеру культового будівництва. Розвиток традицій “годуновської” і “строгановської” традицій. Становлення портрета. Творчість С.Ушакова.

Завдання для самостійної роботи:

- в чому полягає розквіт дерев’яної архітектури XVII століття ?

- охарактеризуйте особливості дерев’яної скульптури кінця XVII ст.;

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Місце народного орнаменту у декоративно-прикладному мистецтві XVII ст.

Діяльність і значення Оружейної палати як державної художньої майстерні і навчального закладу.

Творчість та естетичні уявлення І.Владимирова і С.Ушакова.

Література: 12, 14, 37, 38, 55.

Підсумковий семінар: Мистецтво Росії XVXVII ст. (2 г.)

1. Відродження і розквіт національного в давньоруському мистецтві XIV – XV ст.

2. Вплив європейської художньої культури на становлення нових вимог і поглядів мистецтва Російської централізованої держави;

3. Головні напрямки розвитку художньої культури XVI століття;

4. Протиріччя і тенденції розвитку російського мистецтва XVII ст.

Завдання для самостійної роботи:

- проаналізуйте етапи розвитку книжкової мініатюри Давньої Русі.

- надайте характеристику “живописної” спрямованості іконопису XVII ст.

Літератра:

Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи.- С-Пб. , 1995.

Брюсова В.Г. Русская живопись XVII века.- М., 1984.

Вагнер В.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве.- М., 1987.

Любимов Л.Д. Древнерусское искусство.- М., 1974.

Рыбаков Б.А. Живопись домонгольской Руси.- М., 1974.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.