Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Змістовий модуль vі. «Західноєвропейське мистецтво хіх столітя».

Тема 1. Європейське мистецтво к. Хvііі – поч. Хіх століття. Ф.Гойя та ж.-л.Давид (2 г.).

Європейське мистецтво на межі століть. Велика французька революція та її вплив на розвиток світової культури. Архітектурні ансамблі Парижу. Творчість Л.Давида: класицизм революційних часів в історичних та портретних композиціях митця. Прихід до влади Наполеона і творчість Л.Давида часів імперії та останніх років. Соціально-політична ситуація в Іспанії. Творчість Ф.Гойї раннього періоду. Викриття соціального зла в графічних аркушах митця. Війна з Наполеоном та її відображення в роботах майстра. Портретна спадщина митця початку ХІХ століття. Останні роки діяльності Ф.Гойї: стінописи “дому глухого”.

Завдання для самостійної роботи: Скульптура та живопис Франції доби ампір; творчість учнів та послідовників Л.Давида. Портрети та міфологічні полотна Ф.Жерара (мадам Рекамьє, «Психея та Амур»), Жироде деТріанона, П.Герена («Повернення Марка Секста»). Творчість А.Гро (портрети Наполеона, «Зачумлені у Яффі»). Пьєр Прудон.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Художня мова графічних серій Ф.Гойї.

 2. Вияв національного характеру в портретній творчості Ф.Гойї.

 3. Стилістичні риси класицизму в портретах Л.Давида 1790-х років.

 4. Портрети Наполеона пензля Л.Давида та його учнів (А.Гро, Енгра).

Література: 4, 10, 27, 25, 39, 40, 44, 36 т.3, 82.

Тема 2. Мистецтво Франції першої пол. Та середини хіх ст. (6 г.)

Заняття 1.

Академічний напрямок у живописі. Ж.-О.Д.Енгр як лідер класицистичної лінії: звернення до ренесансних традицій в сюжетних композиціях; реалістичний портрет в живописі митця. Естетична програма романтизму, її обумовленість революційними подіями. Романтизм в творчості скульптора Ф.Рюда. Творчість Т.Жеріко: риси класицизму та романтизму в його живописі. Живописна та теоретична спадщина Е.Делакруа: досягнення в галузі колориту.

Заняття 2.

Пошуки нової художньої мови в реалістичному пейзажі. Новаторство К.Коро, створення пейзажу настрою. Творчість Ф.Міллє: портрети, «селянський жанр». Реалістичне мистецтво Франції середини ХІХ століття. Суспільний рух 1830-х – 40-х років та його вплив на культуру. Соціально-критичні тенденції в літературі і мистецтві доби. Творчість О.Дом’є: сатирична графіка, мистецька тематика, побутовий жанр.

Творчість та громадська діяльність Г.Курбе, його боротьба з академічним мистецтвом.

Заняття 3.

Історизм в архітектурі та прикладному мистецтві середини століття як вияв кризи категорії художнього стилю. Боротьба молодих митців 1860-х років проти салонного мистецтва, пошуки нової живописної мови. Творчість Е.Мане: новаторський характер його живопису.

Завдання для самостійної роботи: Творчість митців-романтиків консервативного спрямування. (П.Делярош, Т.Шассеріо). Барбізонська пейзажна школа: Ж.Дюпре, Т.Добіньї, Т.Руссо, А.Труайан та інші. Живописці академічної лінії живопису (салонні майстри) середини століття (А.Кабанель). Скульптура доби: творчість Ф.Рюда («Марсельєза» Тріумфальної арки). Ж.-Б.Карпо («Уголіно з дітьми у вежі голоду»).

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Художньо-стилістичні ознаки та психологізм портретів Ж.О-Д.Енгра.

 2. Оголена натура як предмет вивчення і основа художнього образу в роботах Ж.О.-Д.Енгра.

 3. Автопортрет в творчості Е.Делакруа.

 4. Портрети Т.Жеріко.

 5. Виражальні засоби живопису К.Коро.

 6. Життя селян в полотнах Ф.Міллє.

 7. Образи митців в творах О.Дом’є.

 8. Автопортрети в творчості Г.Курбе.

 9. Шедеври живописців минулого як чинник творів Е.Mане початку 1860-х років.

 10. Портрети Е.Мане (образи богеми).

 11. Реальна природа в творчості барбізонців.

Література: 10, 23, 25, 63, 66, 68, 80, 83, 87

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.