Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Розподіл балів, що присвоюються студентам

Виконання завдань кожного модуля оцінюється відповіднодо вимог Положення про організацію навчального процесу у криворізькому державному педагогічному університеті та ECTS за наступною шкалою:

За національною шкалою

(залік)

За національною шкалою (екзамен)

За шкалою ECTS

Кількість балів

ЗАРАХОВАНО

ВІДМІННО

A

90-100

ДОБРЕ

B

80-89

C

70-79

ЗАДОВІЛЬНО

D

60-69

E

50-59

НЕ ЗАРАХОВАНО

НЕЗАДОВІЛЬНО

FX

25-49

F

1-24

Невиконання елементів модуля без поважної причини відбирає 1-3 бали (залежно від загальної кількості).

Для підвищення рейтингу студент може виконати :

Письмове відновлення пропущених лекцій (1-2 бали за кожний конспект);

Скласти синхроністичну таблицю розвитку мистецтва художніх шкіл однієї оби (5 балів);

Написати тези доповіді, анотацію, рецензію на фахове видання за однією з тем самостійного опрацювання (3 – 5 балів).

Індивідуальна (самостійна, дослідницька) робота максимально оцінюється 30%, зокрема написання рефератів – 10%, наукова стаття – 10%, науково-дослідницька робота – 10%.

Поточний контроль максимально оцінюється – 10-15 %, зокрема тестування 5%, контрольна – 5%, понятійний диктант – 5%.

Підсумковий контроль (залік, іспит) – 25%.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

(1 семестр)

Модулі

Змістовний модуль 1

Модульний контроль

Змістовний модуль 2

Модульний контроль

Змістовний модуль 3

Модульний контроль

Підсумковий контроль

Навчальний проект

Сума

Кількість балів за модуль

28

23

36

Теми

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Кількість балів за

активність на лекціях

1

1

2

2

2

5

1

1

1

2

2

1

5

1

1

2

2

1

1

2

1

5

100

семінарах

5

5

5

5

лабораторних

5

5

Самостійна робота

5

5

5

5

5

5

Індивідуальна Науково-творча робота

Участь у студентських наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах – 15

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

(2 семестр)

Модулі

Змістовний модуль 4

Модульний контроль

Підсумковий контроль

Навчальний проект

Сума

Кількість балів за модуль

60

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

Кількість балів за

активність на лекціях

2

3

3

3

2

2

3

2

5

25

10

100

семінарах

5

лабораторних

5

Самостійна робота

5

5

5

5

5

5

Індивідуальна Науково-творча робота

Участь у студентських наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах – 15

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

(3 семестр)

Модулі

Змістовний модуль 5

Модульний контроль

Змістовний модуль 6

Модульний контроль

Підсумковий контроль

Навчальний проект

Сума

Кількість балів за модуль

35

35

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

5

1

2

3

4

5

6

7

5

20

100

Кількість балів за

активність на лекціях

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

семінарах

5

5

5

5

лабораторних

5

5

Самостійна робота

5

5

5

5

Індивідуальна Науково-творча робота

Участь у студентських наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах – 15

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

(4 семестр)

Модулі

Змістовний модуль 7

Модульний контроль

Підсумковий контроль

Навчальний проект

Сума

Кількість балів за модуль

60

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

Кількість балів за

активність на лекціях

2

2

2

2

3

3

3

3

5

25

10

100

семінарах

5

лабораторних

5

Самостійна робота

5

5

5

5

5

5

Індивідуальна Науково-творча робота

Участь у студентських наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах – 15

Питання до екзамену з історії мистецтва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.