Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Тема 4. Мистецтво Стародавньої Греції. (5 г.)

Заняття 1.

Егейське мистецтво як проміжна ланка між давньосхідною культурою та античною. Провідні риси архітектури, скульптури, живопису та прикладного мистецтва та етапи розвитку крито-мікенської культури.

Загальна характеристика давньогрецької культури. Міфологія як першооснова розвитку образотворчого мистецтва. Естетичні та художні ідеали. Періодизація давньогрецького мистецтва. Гомерівський період.

Заняття 2.

Мистецтво архаїки. Формування ордерної системи в архітектурі. Становлення ідеалу краси людського тіла в архаїчній скульптурі. Чорнофігурний та червонофігурний вазопис. Мистецтво ранньої та високої класики як відтворення ідеалу стриманих почуттів і гармонійної краси. Синтез архітектури і скульптури на рівних засадах. Творчість Мирона, Поліклета та Фідія. Ансамбль афінського акрополя.

Заняття 3.

Мистецтво пізньої класики як доби зростання індивідуалізму в давньогрецькому суспільстві. Творчість Скопаса, Праксителя, Лісіппа та Леохара. Еллінізм як завершальний етап розвитку давньогрецького мистецтва. Синтез античної та давньосхідної культур.Видатні пам’ятки доби.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Антична архітектура південного узбережжя Криму.

 2. Кносський палац як видатний ансамбль і взірець синтезу мистецтв.

 3. Побутові сюжети давньогрецького вазопису.

 4. Статуетки з танагри як вияв пізньокласичного та елліністичного художнього мислення.

Література: 4, 10, 21, 22 т.1, 27, 36, 54, 70, 80.

Тема 5. Мистецтво Стародавнього Риму. (2 г.)

Характеристика давньоримської культури у порівнянні з давньогрецькою: спорідненість та розбіжності. Мистецтво етрусків та його вплив на формування римської культури. Періодизація давньоримського мистецтва. Архітектура, скульптура та живопис республіканського Риму – практицизм та утилітарність. Мистецтво часів Принципату Августа Перше століття нашої ери як період формування нових рис мистецтва імператорського Риму. Містобудівництво та інженерні досягнення Скульптура та живопис (помпейські стилі).

Завдання для самостійної роботи: Мистецтво Римської імперії ІІ – першої пол.V століть н.е. Криза античного світогляду, нова концепція та еволюція стилю у всіх видах пізньоримського мистецтва. Пантеон, ансамбль Баальбеку. Стилізація та ідеалізація в скульптурі (п-т імператора Костянтина). Фаюмський портрет. Живопис римських катакомб.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Втілення громадянських ідеалів Римської республіки у тогочасному чоловічому портреті.

 2. Жіночий скульптурний портрет імператорського Риму.

 3. Мистецтво часів імператора Адріана.

 4. Від фаюмського портрета до ранньої візантійської ікони: становлення прийомів лінійної стилізації.

 5. Тріумфальні арки Давнього Риму.

Література: 10, 21, 22 т.1, 27, 36 т.1, 54, 70, 80.

Підсумковий семінар: Мистецтво Стародавнього світу (2 г).

 1. Мистецтво первісного суспільства як відбиток і пізнання дійсності в образній формі.

 2. Становлення мистецтва класового суспільства на прикладі аналізу культури країн Месопотамії (Межиріччя ).

 3. Мистецтво Стародавнього єгипту як взірець культури давньосхідної рабовласницької деспотії.

 4. Мистецтво Тель-Амарни як критична межа розвитку мистецтва нового царства

 5. Егейське мистецтво як чинник формування художньої культури Стародавньої Греції.

 6. Давньогрецьке мистецтво рабовласницької демократії як перше в історії втілення ідеалу моральної та фізичної краси людини.

 7. Формування та еволюція ордерної системи в архітектурі Давньої Греції. Синтез мистецтв на рівноправній основі.

 8. Місце та роль мистецтва у Давньому Римі часів Республіки та Імперії: спорідненість та відмінність від давньогрецької культури.

Література:

Всеобщая история искусств: В 6 т.- Т.1-2

История искусства зарубежных стран: В 3 т.- Т.1.

Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира.- М., 1979.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: В 2ч.- Ч.1.

Матье М.Э. Искусство Древнего Египта.- М., 1970.

Ривкин Б.И. Античное искусство.- М.,1972.

Змістовий модуль II.

«Мистецтво середньовіччя».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.