Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Тема 1. Загальна характеристика медієвістичної культури (1г.)

Загальна характеристика медієвістичної культури у порівнянні з античною. Формування світових релігій та їх вплив на середньовічне мистецтво. Теологічно-філософські погляди християнських мислителів.

Література: 46, 22 т.2, 36 т.2, 55, 57, 81.

Тема 2. Мистецтво Візантії. (2 г.)

Візантійська художня система як адекватне рішення образотворчим мистецтвом завдань, обумовлених новим релігійним світоглядом. Періодизація візантійського мистецтва. Сакральні ідеї та художня образність православного храму. Специфіка та засади візантійських стінописів. Архітектура, скульптура, живопис та прикладне мистецтво часів становлення та розквіту.

Завдання для самостійної роботи: Пізньовізантійське мистецтво (XIII – п. пол. XV ст.). Палеологівське відродження: камерний характер споруд; риси реалізму в трактуванні канонічних сюжетів (мозаїки монастиря Хора). Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Равенна як художній центр раннього середньовіччя.

 2. Система живописної декорації візантійського храму.

 3. Іконографія Богородиці у візантійському живописі.

Література: 2, 10, 22 т.2, 26, 27 т.1, 47, 48, 55.

Тема 3. Західноєвропейське мистецтво доби переселення народів. (1 г.) Пам’ятки мистецтва остготів, вестготів та лангобардів. Образотворчість Скандинавії та Ірландії. Мистецтво Франції за часів Каролінгів.

Література: 22 т.2, 27 т.1, 36 т.2.

Тема 4. Романське мистецтво. (2 г.)

Загальна характеристика культури європейських феодальних країн ХІ – ХІІ століть. Мистецтво Франції як осередок формування стилістичних особливостей і художньої мови мистецтва. Сакральна та оборонна архітектура як провідний вид мистецтва романського періоду. Художньо-образна система скульптурного оздоблення романських соборів. Сакральний живопис.

Завдання для самостійної роботи: Романське мистецтво Італії та Німеччини. Церква Сан-Амброджо в Мілані; Собор, баптистерій та кампаніла в Пізі; Архітектура та мозаїки Палатинської капели в Палермо. Собори у Вормсі і Майнці; бронзові врата в Гільдесгеймсі і розписи плафону; церква абатства Марія Лах.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Книжкова мініатюра Ірландії та Франції VIII – Х століть.

 2. Орнаментика європейських країн середини першого тисячоліття н.е.

 3. Феодальні замки Західної Європи романської доби.

 4. Рельєфи середньовічних порталів зі сценами Страшного суду.

Література: 5, 10, 57, 80, 81.

Тема 5. Мистецтво готики. (2 г.)

Загальні зміни у розвитку європейських країн у др. пол.XIІІ – XV століттях. Франція як батьківщина готичної архітектури. Конструктивні особливості готичних споруд. Зміни в образному рішення готичної скульптури. Розквіт вітражу як виду монументального живопису.

Завдання для самостійної роботи: Національні художні школи Англії, Німеччини, Італії готичної доби. Собори в Солсбері та Лінкольні, клуатр собору в Глостері (перпендикулярна готика). Собори у Фрайбурзі та Кельні; скульптура соборів у Страсбурзі, Наумберзі, Бамберзі). Собори в Орвьєтто та Мілані. Риси своєрідності в архітектурі та інших видах мистецтва як ознаки формування національних шкіл. Готична архітектура і скульптура Польші та Чехії.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Готичні храми Кракова і Праги.

 2. «Перпендикулярна» готика соборів Англії.

 3. Організація внутрішнього простору в романському і готичному храмі.

 4. Вітражі готичних храмів Франції.

Література: 4., 10, 22 т.2, 26, 56, 57, 70, 81.

Підсумковий семінар: Мистецтво середньовіччя (2г.).

 1. Медієвістичне мистецтво як відображення нового типу суспільного світосприйняття і втілення нового синтезу мистецтв під егідою архітектури.

 2. Становлення та еволюція хрестовокупольного типу храма в архітектурі Візантії VІ – ХІV століть.

 3. Візантійська мозаїка як найяскравіше втілення візантійської художньої системи.

 4. Основні напрями раннього етрапу розвитку середньовічного суспільства західноєвропейського (доба переселення народів).

 5. Романське мистецтво Франції та Німеччини як втілення ідеалів сформованого феодального суспільства.

 6. Нервюрна система готичної архітектури та риси її своєрідності у французькій, німецькій, англійській, італійській школах (культові та цивільні споруди).

 7. Західноєвропейська готична скульптура як складова культури пізнього середньовіччя.

 8. Середньовічна книжкова мініатюра.

Література:

Всеобщая история искусств.- т.2.

История искусства зарубежных стран.- Т.2.

Любимов Л. Искусство Западной Европы.- М., 1985

Любимов Л. Древнерусское искусство.- М., 1974.

Лясковская О.Ф. Французская готика ХII – XІV веков.- М., 1973.

Тяжелов В., Сопоцинский О., Искусство средних веков.- М., 1975.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.