Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Тема 1. Світове мистецтво кінця хіх – початку хх століття. Стиль модерн (4 г.).

Заняття 1.

Пошуки нових форм образних рішень, нових напрямків та стилізаторські тенденції. Стильове оформлення ідеї синтезу мистецтв під егідою архітектури у модерні. Іконографія, засади формоутворення та роль орнаменту в архітектурі, прикладному та образотворчому мистецтвах. Модерну. Видатні архітектори модерну: Д.Неш, У.Морріс та Ф.Уебб (Англія); Е.Саарінен (Фінляндія); Ч.Макінтош. Ф.Л.Райт (США); Г.Гімар, Г.Ейфель (Франція); В.Орта (Бельгія); Х.Ван де Вільде (Берлін); А.Гауді (Іспанія).

Заняття 2.

Живопис. Дивізіонізм Ж.Сера та П.Сіньяка. Неоімпресіонізм П.Боннара та Е.Вюйара. Скульптура доби модерну: творчість А.Бурделя, А.Майоля. Тенденції “передекспресіонізму ” у творчості А.Каллен-Галели, Ф.Ходлера. Група набідів: М.Дені.

Завдання для самостійної роботи: Майстри реалістичного та символічного спрямування цієї доби. Графіка Т.Стейнлена; живопис Ф.Бренгвіна, Дж.Беллоуза («Докери»). Група «набідів»: П.Серюзьє («Талісман»), Ф.Валлотон («Люксембургський сад»).

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Естетика символізма в творчості набідів.

 2. Декоративний ефект живопису як такого в полотнах Ж.Сера та П.Сіньяка.

 3. Символ як центральна категорія мистецтва «срібного віку».

 4. «Стилізований імпресіонізм» живопису символістів.

 5. Творчість майстрів англійського архітектурного модерну.

 6. Самостійне значення кольору і лінії в живописі модерну: перехід від картини до декоративного панно.

 7. Національний романтизм, раціоналізм, ірраціоналізм та символізм як напрямки архітектури модерну.

 8. Уособлення польської сецесії в творчості С.Виспянського.

 9. Неокласицизм в скульптурі А.Бурделя та А.Майоля.

Література: 32, 59, 62, 65, 66,. 82.

Тема 2. Напрямки і течії в мистецтві межі хіх та хх століть (2г.).

Італійське мистецтво доби. Імпресіонізм, реалізм, символізм Америці (Д.Уістлер), Німеччині (А.Цорн), країнах Скандинавії (Е.Мунк).

Завдання для самостійної роботи: Мистецтво США ХІХ – п.ХХ століття у контексті європейської образотворчої традиції. Формування власної школи. Споруди Х.Х. Річардсона (будинок Вога, основні частини Капітолія). Пейзажний живопис представників гудзонської школи та Томаса Коула, Френсіса Гая.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Портретний живопис Д.Уістлера.

 2. Алегоричні асоціації в композиціях Уістлера.

 3. Салонний портрет Д.С.Сарджента.

Література: 22 т.5,ч2, 36 т3, 623 68, 77.

Тема 3. Мистецтво Німеччини та країн Східної Європи (2 г.)

Містично-романтичне спрямування творчості німецьких майстрів прших десятиліть: О.Рунге, К.-Д.Фридриха. Естетична програма і практична діяльність “назарейців”. Реалістичний живопис А.Менцеля. творчість майстрів східноєвропейських країн: Польщі (Я.Матейко), Угорщини (М.Мункачі), Румунії (Н.Григореску).

Завдання для самостійної роботи: Романтичний, реалістичний та інші напрямки польського живопису ХІХ століття у взаємозв’язках з Україною. Теодор Ахентович («Коломийка»), брати Олександр («В альтанці», «Повіслє», «Лувр вночі») та Максиміліан («Ніч», «Патруль повстанців») Геримські В.Подковінський («Люблін в сонцю»), Я.Станіславський («Вулики на Україні»), Л.Вичулковський («Оранка на Україні»). Творчість С.Виспянського: вітражі собору францисканців у Кракові, портрети.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Теорія (книга»Стиль») та архітектурна практика (споруди Дрездена) Готфріда 33т.3333их.

 2. Роботи Макса Клінкера. («Бетховен», «Каландра») у контексті європейських тенденцій розвитку скульптури середини століття.

 3. Ранній романтизм в живописі назарейців.

 4. Історична серія полотен А.Менцеля.

 5. Творчість Міхая Мункачі.

 6. Реалістичні та імпресіоністичні тенденції в живописі братів Геримських.

 7. Живописна манера полотен А.Цорна

 8. Українські мотиви в живописі польських художників ХІХ століття.

Література: 22 т.5, 36 т.3, 63, 68, 71, 77.

Лабораторна робота:

Комплексний художньо-мистецтвознавчий аналіз твору одного з провідних майстрів ХІХ століття.

На підставі аналізу композиційної схеми, тонового та колористичного ладу зробити мистецтвознавчий опис, доповнюючи його історичними відомостями про про автора і твір у контексті живопису своєї доби і школи.

Варіанти робіт: : “Різня на Хіосі” Е.Делакруа, “Збирачки колосків” Ф.Міллє, “Віз для сіна” Д.Констебля, “Шанувальник естампів” О.Дом’є, “Добридень, пане Курбе” Г.Курбе, “Віяльниці” Г.Курбе, “Флейтист” чи “Бар у фолі Бержер” Е.Мане, “Благовіщення” Д.Г.Росетті, “Площа Згоди” Е.Дега, “Ложа” О.Ренуара, та інші твори за бажанням студента і узгодженням з викладачем.

Підсумковий семінар: Світове мистецтво кінця ХІХ – ХХ століть.

 1. Стилістичні проблеми у європейському мистецтві середини ХІХ століття: криза стилю.

 2. Архітектура та скульптура Франції другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

 3. Теорії, методи там провідні митці імпресіонізму.

 4. Постімпресіонізм у європейському живописі кінця ХІХ століття.

 5. Стиль модерн: синтез мистецтв та національні інтерпретації провідних ідей.

 6. Символізм, пуантелізм, неоімпресіонізм

 7. Провідні напрямки мистецтва модернізму.

 8. Національні школи США та Латинської Америки п.п. ХХ століття.

Література:

Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры.- М., 1990.

Гийу Ф.-Б. Великие полотна.- М., 1995.

Модернизм .Анализ и критика основных направлений.- М., 1980.

Прокофьев В.Н. Избранные труды.- М.. 1987.

Чегодаев А.Д. Статьи об искусства Франции, Англии, США.- М., 1978.

Яворская Н.В. Западноевропейское искусство ХIХ века.- М., 1962.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.