Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Змістовний модуль іх. «Мистецтво Росії хvііі – хх століть».

Тема 1 Мистецтво петровського часу (1 г.).

Загальноєвропейські і національні риси у художній культурі Нового часу. Регулярність і класичний ордер як метод архітектури Нового часу. Стиль як явище мистецтва Нового часу. Різностильові напрямки розвитку мистецтва петровського часу. Художня освіта початку XVIII ст. Становлення гравюри і скульптури як виду мистецтва. Образ людини у портретному мистецтві Нового часу.

Завдання для самостійної роботи:

  • визначте головні задачі мистецтва в умовах якісного перелому в російській культурі початку XVIII ст.;

  • виявіть тематику образотворчого мистецтва петровського часу.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Формування нової образотворчої мови мистецтва початку XVIII століття;

Алегоричність мистецтва петровської доби.

Література: 37, 38.

Тема 2. Мистецтво Росії другої чверті хvііі століття (1 г.).

Бароко у російському мистецтві (особливості і національна специфіка). Синтез мистецтв барочного ансамблю. Поширення будівництва дворових палаців. Творчість Б. Растреллі. Особливості жанрової структури образотворчого мистецтва середини XVIII ст.

Завдання для самостійної роботи:

  • визначте роль декоративного живопису і пластики в оформленні інтер’єру;

  • охарактеризуйте значення індивідуальної майстерності в умовах переваги універсального методу.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Специфіка московської архітектури середини XVIII ст. (Д.Ухтомський, І.Мічурін, О.Євлашев);

Особливості жанрової структури в образотворчому мистецтві середини XVIII ст.;

Декораційний живопис і театр середини XVIII ст.;

Еволюція і творчий метод російських портретистів першої половини XVIII ст.

Література: 9, 28, 37, 38.

Тема 3 Російське мистецтво др. Пол. Хvііі століття. Архітектура (1 г.).

Класицизм як превалюючий стиль другої половини XVIII ст. Періодизація і головні принципи класицизму в Росії. Поширення містобудівництва. Взаємовплив та специфіка петербурзької, московської та провінційних шкіл будівництва.

Завдання для самостійної роботи:

- охарактеризуйте співіснуючі архітектурні течії – псевдоготика, паладіанство;

- визначте головні риси архітектури російської садиби.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Принципи просторових рішень архітектури бароко і класицизму;

Класицизм і супутні течії в архітектурі другої половини XVIII ст.

Література: 37, 38.

Тема 4. Академія мистецтв. Живопис, скульптура та графіка другої половини хvііі століття (2 г.).

Виникнення і роль Академії мистецтв у вихованні нових кадрів. Академічне пенсіонерство. Ієрархія видів та жанрів мистецтва в Академії. Історичний живопис в Академії мистецтв. Особливості побутового та портретного жанрів. Становлення російського пейзажного живопису. Розквіт національної школи скульптури. Роль античної спадщини в російській скульптурі кінця XVIII ст. Скульптурний портрет. Монументальна скульптура. Скульптура малих форм.

Завдання для самостійної роботи:

- виявіть характерні тенденції розвитку живопису кінця XVIII ст.;

- визначте особливості провінційного живопису;

- опишіть графічне мистецтво другої половини XVIII ст.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Історичний живопис в Академії мистецтв;

Заснування Академії мистецтв. Її перші професора і учні.

Література: 37, 38, 67.

Лабораторна робота:

Аналіз – співставлення загальноєвропейських та національно-специфічних рис переходу мистецтва Росії від середньовіччя до Нового часу на зразках мистецтва XVIII ст.

а) особливості розквіту бароко в Росії у співставленні з Центральною Європою, Італією, Германією початку XVIII ст.;

б ) рокальні риси у мистецтві Росії;

в ) особливості жанрової структури образотворчого мистецтва середини XVIII ст.

г ) неокласицизм та супутні течії в мистецтві Росії другої половини XVIII ст.

Література: Болотина Н.С. Проблемы русского и советского искусства.- М., 1989., Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. В.2 т.- М., 1970., Евантулова О.С. Изобразительное искусство в России первой половины ХVIІІ века.- М., 1987., Пронина Н.А. Декоративное искусство в Академии художеств.- М., 1983.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.