Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать
 1. Теми рефератів та навчально-дослідних завдань:

 1. Ансамбль Круглої площі в Полтаві.

 2. Класицистичний ансамбль Приморського бульвару та Потьомкінських сходів в Одесі.

 3. Скульптор Іван Мартос.

 4. Класицистична скульптура Львова.

 5. Садибні палаци доби класицизму в країні.

 6. Риси романтизму та історизму в алупкінському палаці Воронова.

 7. Українські портретисти першої половини ХІХ століття.

 8. Автопортрет в українському живописі першої половини ХІХ століття.

 9. Олійний портретний живопис в творчості Т.Г.Шевченка.

 10. Пейзаж в живописі та графіці Т.Г.Шевченка.

 11. Офорти Т.Г.Шевченка.

Література: 5, 21 т.4 ч.1, 22, 24 т.3, 34, 37, 47, 48, 53,

.

Тема 2. Мистецтво України другої половини хіх – початку хх століття: провідні стилі і напрямки. ( 7 лек., 2 лаб., 2 сам.).

Заняття 1. Активний розвиток економіки в країні і зростання національної самосвідомості в часи розвитку індустріального капіталізму. Урбанізація України. Активізація суспільного життя і розвиток різних ланок українознавства. Зростання ролі інтелігенції, формування освітньо-мистецьких центрів. Розвиток середньої художньо-педагогічної освіти. Художні школи Харкова, Одеси, Києва та їх трансформація в професійні художні училища на початку ХХ століття. Миргородська художньо-промислова школа. Художня школа-студія О.Новаківського. Формування вітчизняної науки про мистецтво: українська образотворча спадщина як предмет вивчення. Вплив наукових здобутків вітчизняного мистецтвознавства кінця ХІХ – початку ХХ століття на тогочасну мистецьку практику.

Заняття 2. Архітектура. Складна стилістика архітектури історизму: поєднання ренесансу, готики, класики і бароко (тенденції еклектики). Адміністративні та громадські споруди міст: залізниці, вокзали освітньо-культурні установи. Оперні театри Одеси, Києва, Львова. Парки і сади. Містобудівельний розвиток Києва. Функціональна роль Хрещатика, об’єднання історичних центрів та околиць. Забудова центра Києва. Трансформація європейських архітектурних тенденцій неокласицизму і модерну в українському зодчестві. Архітектори А.Андрєєв, В.Городецький, О.Кобелєв, В.Ніколаєв, В.Шретер та інші київські будівничі. Володимирський собор. Вулиця Володимирська і Софієво-Михайлівський майдан. Споруди Одеси та Харкова. Архітектура Львова: споруди Галицького сейму, художньо-промислового музею. Університету «Львівська політехніка»; оформлення Проспекту свободи, готель «Жорж». .

Скульптура. Основні стильові тенденції розвитку скульптури на землях України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Академізм та віденський «запізнілий» класицизм; реалізм. Пріоритет монументальної скульптури як вияв загальної духовної атмосфери та зростання містобудування. Класицизм та давньоруські ремінісценції у пам’ятнику св. Володимиру.

Заняття 3. Живопис. Реалістичні тенденції в малярстві другої половини століття як прояв революційно-демократичних ідей. Товариство передвижників (1870) та його вплив на українське малярство (Київ, Харків, Одеса). Академічні тенденції. Розвиток жанрів: портрет, краєвид, побутова картина. Творчість О.Рокачевського, М.Раєвської-Давидової, М.Башкірцевої. Народна тема П.Мартиновича. Художники Одеси: М.Кузнєцов. К.Костанді. Г.Ладиженський. Селянська тематика М.Пимоненко. Майстри українського краєвиду: В.Орловський, С.Васильківський, І.Похітонов, С.Світославський, П.Левченко. К.Устиянович та І.Труш. О.новаківський як художник і педагог.

Напрямки малярства початку ХХ століття. Видатний колорист О.Мурашко. Народна тема і пошуки колоризму в творчості Ф.Кричевського. Мотиви модерну в творчості О.Жука та П.Холодного. Жанрові картини Ф.Красицького.

Завдання для самостійної роботи. Пошуки національного архітектурного стилю в теорії та практиці початку ХХ століття. Споруди земських шкіл О.Сластьона, «Полтавське земство В.Кричевського, Харківське художнє училище М.Жукова. Бурса Українського педагогічного товариства І.Левинського. Страхове товариство «Дністер» О.Лушпинського. Пам’ятник Б.Хмельницькому М.Микешина Скульптори Наддніпрянщини: П.Забіла, Л.Позен, В.Беклемішев, Б.Едуардс. Скульптори Галичини: Т.Сосновський, В.Бродський, А.Попель, М.Бринський та інші..

Пластичне оздоблення в архітектурі модерну (Ф.Балавенський; Є.Саля – «Будинок з химерами»). Українські ваятелі неокласицизму та авангарду. О.Архипенко.

Малярське оздоблення Володимирського собору російськими (М.Врубель, М.Нестеров, В.Васнєцов) та українським (В.Котарбинський, П.Свєдомський, М.Пимоненко) художниками.

Пленерні тенденції в живописі М.Бурачека. Мотиви імпресіонізму в живописі А.Манєвича. Живописці львівської сецесії. Живопис і графіка О.Кульчицької.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань:

 1. Художня освіта в різних регіонах України в др..пол.ХІХ – початку ХХ століття.

 2. Стиль модерн в Україні: загальноєвропейські тенденції і національний романтизм.

 3. Локальні школи українського живопису.

 4. Зародження національної науки про мистецтво в Україні: концепція історії вітчизняного мистецтва.

 5. Споруди початку ХХ століття в українському стилі.

 6. Майстри українського живописного портрету початку ХХ століття.

 7. Українські митці – передвижники.

 8. Українські скульптори доби історизму і модерну.

 9. Художники жанристи останньої третини ХІХ століття.

 10. Володимирський собор в Києві як характерний ансамбль доби історизму.

 11. Архітектура Львівської сецесії.

 12. Українські художники – символісти.

Література: 12, 18, 21 т.4 ч.2, 24 т.3. 42, 53, 54, 58.

Лабораторна робота.

Порівняльний аналіз художньо-стилістичних особливостей київської та львівської живописних шкіл початку ХХ століття на прикладі співставлення полотен: «Портрет і.Франка» І.Труша та «Автопортрет» О.Мурашка; «Довбушева Дзвінка» О.Новаківського та «Замріяна Катерина» Ф.Кричевського. «Казка про дівчину і паву» «Пейзажі Г.Світлицького та А.Манєвича тощо. На основі порівняння композиційних схем, барвного рішення, трактування простору тощо виявити риси спільності та відмінностей регіонального живопису.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.