Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Тема 1. Українське мистецтво доби класицизму і романтизму Кінець хvііі – перша половина хіх ст. ( 4 лек., 2 сам.)

Заняття 1. Поширення класицизму на теренах України. Впливи європейських центрів: Петербурга – на мистецтво Лівобережної України; Варшави, Відня і Парижа – на мистецтво Правобережжя.

Архітектура. Палацово-паркове мистецтво Волині і Поділля. Палацовий ансамбль у Тульчині. Англійські традиції і українське паркобудування в ансамблі «Софіївка». Замок князів Вишневецьких. Волинські палаци (Млинівка). Провідні риси храмової архітектури: класицистичні нормативи російського Синода. Галичина у складі Австрійської імперії (1772): орієнтація Львова на Відень. Пам’ятки классицизму у Львові: ратуша, міський театр.

Скульптура. Віденський класицизм в львівському середовищі. Естетично-ідеологічний замисел класицистичного оформлення площі Ринок (1793). Оздоблення фасадів будівель Львова алегорично-міфологічними рельєфами та кругла скульптура аттиків. Скульптура в оздобленні інтер’єрів. Діяльність Й. та Г.Вітверів, А.та Й.Шимзерів. Концепція надгробкового пам’ятника. Скульптор І.Мартос як видатний майстер класицизму; синтез архітектури і скульптури у вирішенні монументальних творів і рельєфів.

Живопис. Класицизм як провідний європейський стиль з другої половини ХVІІІ століття – першої чверті ХІХ та його трансформація в українському мистецтві. Споглядальність віденського класицизму в портретному та релігійному малярстві Львова. Творчість О.Білявського, Л.Долинського. Становий розподіл суспільства в Лівобережній Україні. Творчість видатних українців А.Лосенка (історичні твори, портрет), портретистів Д.Левицького та В.Боровиковського.

Заняття 2. Образотворча діяльність Т.Г.Шевченка. Народні основи творчості митця. Роль академічної освіти і творчої особистості К.Брюллова на формування професійної майстерності Шевченка. Твори митця к. 1830-х – початку 1840-х років. Творча особистість доби романтизму в автопортреті 1840 року.

Класицистично-романтична забарвленість «Циганки-ворожки» та полотна «Катерина». Поєднання в «Катерині» академічної схеми і пошуку національного ідеалу і патріотичної ідеї. Самостійність мислення в ілюстративних роботах митця:»!Знахар», «Капуцинський чернець», «Ілюстрації до життєпису О.Суворова та до «Російських полководців». «Живописна Україна»: історичний, побутовий, фольклорно-метафоричний та пейзажний жанри. «Селянська родина» - символ та ідеал сімейного щастя та гармонійного народного світосприйняття.

Портретний жанр у творчості Шевченка 1840-х років. Поетичний ліризм жіночих образів (Т.Маєвська, Г.Закревська, Н.Кейкуатова, В.Горленко). Чоловічі акварельні та олійні портрети. Автопортрети 1840-х років. Діяльність Шевченка як співробітника київської археографічної комісії. Яскравий і різноманітний образ батьківщини, її культури і мистецьких надбань в малюнках і пейзажних акварелях тих літ (види Києва, Почаївської лаври, Чернігова, Полтавщини і Волині. Арешт і заслання Кобзаря. Співробітництво в Аральській експедиції. Автопортрети і портрети років заслання. Глибина і драматизм сцен солдатського життя. «Притча про блудного сина»: новий внесок у європейський розвиток теми (Рембрандт, Хогарт). Віртуозне оволодіння технікою офорта після повернення до Петербурга. Т.Г.Шевченко як найвидатніший європейський офортист доби. Офортні та останні олійні роботи митця.

Завдання для самостійної роботи. Світська архітектура класицизму на Лівобережній Україні: палацові комплекси Розумовських на Чернігівщині, споруди Качановки, Мурованих Курилівець, Сокиринців. Міські ансамблі півдня країни: Одеса, Катеринослав, Херсон, Севастополь, Миколаїв. Створення класицистичного ансамблю в Полтаві, Харкові. Класицистичні споруди в Києві. Реконструкція міста. Архітектор А.Меленський. Пізній класицизм. Київський університет В.Беретті – найвидатніша пам’ятка класицизму. Алупкінський палацовий комплекс як шедевр романтизму в Україні.

Співіснування романтизму і класицизму в ХІХ столітті. Львівські живописці-портретисти тієї доби. Автопортрети Р.Гадзевича, М.Яблонського, Естетичні позиції художників-портретистів. Пейзаж правобережжя першої половини століття. Творчість А.Ланге. Активізація зв’язків з Європою.

Пріоритети класицизму у східноукраїнському малярстві першої чверті століття. Творчість художників В.Тропініна. К.Павлова. Г.Васька, Г.Лапченко. Концепція портрету в їх роботах. Зростання рис реалізму в пейзажному живописі. Романтичний образ природи. Зображення Києва в творчості М.Сажина. В.Тімма, Ф.Солнцева. Портретний і побутовий живопис А.Мокрицького. Творчість Василя Штернберга: краса вітчизняної природи в органічному поєднанні з людиною («Переправа через Дніпро біля Києва»).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.