Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інженерна графіка 2.doc
Скачиваний:
61
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
29.32 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

Методичні вказівки

до виконання практичних завдань

з дисципліни “Інженерна графіка”

для студентів з напряму підготовки “Будівництво”

усіх форм навчання

II частина

Кривий Ріг – 2009

Укладачі: Мельниченко Н.П., Буршенко О.П.

Відповідальний за випуск: Дворніков В. А.

Рецензент: Жуков С.О.

Наведено докладний перелік теоретичних питань, знаннями з яких необхідно оволодіти для виконання практичних завдань з розділів геометричного, проекційного та частково машинобудівельного креслення.

Розглянуто Схвалено

на засіданні кафедри на вченій раді

нарисної геометрії та транспортного

інженерної графіки. факультету.

Протокол № 5 Протокол № 4

від 04.02.2009 р. від 05.02.2009 р.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ____________________________________________________4

 1. ГЕОМЕТРИЧНЕ КРЕСЛЕННЯ ___________________________________5

  1. Завдання 1. Геометричні побудови _____________________________5

 2. ПРОЕКЦІЙНЕ КРЕСЛЕННЯ _____________________________________6

  1. Завдання 2. Комплексне креслення моделі _______________________6

  2. Завдання 3. Креслення моделі з побудовою розрізів _______________6

  3. Завдання 4. Розрізи ___________________________________________7

  4. Завдання 5. Перерізи _________________________________________7

 3. РІЗЬБОВІ З’ЄДНАННЯ__________________________________________8

  1. Завдання 6__________________________________________________8

  2. Завдання 7__________________________________________________8

 4. ЗВАРНІ З’ЄДНАННЯ____________________________________________9

  1. Завдання 8 __________________________________________________9

 5. КРЕСЛЕННЯ ТА ЕСКІЗИ ДЕТАЛЕЙ _____________________________10

  1. Завдання 9. Ескізування ______________________________________10

  2. Завдання 10. Складальне креслення ____________________________10

 6. Варіанти завдань _______________________________________________11

 7. Додаток 1. Приклад виконання та заповнення основного напису ______102

 8. Додаток 2. Приклад виконання завдання 2 ________________________103

 9. Додаток 3. З’єднання болтом, шпилькою, схема початку викреслювання з’єднання____________________________________________________104

 10. Додаток 4. Трубне з’єднання____________________________________105

 11. Додаток 5. Зварні з’єднання ____________________________________106

 12. Додаток 6. Специфікація _______________________________________107

ЛІТЕРАТУРА ___________________________________________________109

Передмова

Методичні вказівки розроблено для практичних занять і самостійної роботи з інженерної графіки та машинобудівельного креслення і складаються із 10 завдань за розділами геометричного, проекційного і частково машинобудівельного креслення.

У завданнях є вказівки щодо їх виконання, вимоги, контрольні питання. Для деяких завдань наведено приклад виконання.

Крім обов’язкових завдань, є завдання, які на розсуд викладача можуть бути рекомендовані для додаткового вивчення студентами. Завдання містять різний рівень складності, що дозволяє використовувати їх студентам різного рівня підготовки та допомогти при засвоєнні курсу.

Ці методичні вказівки спонукають студентів до самостійної роботи для отримання знань та навиків креслення.

Виконувати те чи інше завдання студент повинен тільки після вивчення відповідного матеріалу за підручником та засвоївши вимоги за ГОСТ 2.301-68 – ГОСТ 2.307-68.

Вказівки розроблено для студентів будівельних спеціальностей усіх форм навчання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.