Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інженерна графіка 2.doc
Скачиваний:
61
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
29.32 Mб
Скачать

1. Геометричне креслення

1.1. Завдання 1. Геометричні побудови

Зміст завдання

1. На форматі А3 виконати креслення (Зад. 1а, б, в). Масштаб виконання графічної роботи вибрати самостійно, враховуючи, що зображення на аркуші повинно займати не менше 75 % площі аркуша.

2. Заповнити основний напис, приклад виконання та заповнення граф наведено в додатку 1.

Вказівки до виконання завдання

1. Продумати компоновку аркуша, використовуючи габарити зображення.

2. При проведенні кола маленького радіуса необхідно користуватися трафаретом або «балеринкою».

3. Лінії креслення повинні відповідати ГОСТ 2.303-68. Товщина основних ліній наведення контуру s = 0,6 – 1 мм, тонкі лінії – s = 0,2 – 0,4 мм, а допоміжні лінії – s /3, s /4. Тонкі лінії будуються твердим олівцем (Т, 2Т).

4. Центрові лінії у колах малого діаметра (до 12 мм) будують суцільною тонкою лінією.

5. Допоміжні лінії побудованих центрів та точок спряження необхідно зберегти. Точки спряження будувати колами діаметром 1 мм.

6. Відстань між розмірними лініями не менше 5-8 мм, відстань від контуру зображення до розмірної лінії – 10 мм.

7. Виносні лінії виходять за розмірні на 2 – 3 мм.

8. Довжина стрілок на розмірних лініях 3,5 – 5 мм.

9. Висота розмірних чисел 3,5 – 5 мм. Розмірне число не торкається розмірної лінії.

10. Написи на кресленнях виконуються креслярським шрифтом згідно з ГОСТ 2.304-81.

2. Проекційне креслення

2.1. Завдання 2. Комплексне креслення моделі

Зміст завдання

1. На форматі А3, маючі 2 проекції моделі, побудувати третю проекцію (Зад. 2, 3) та нанести розміри (кількість розмірів повинна бути мінімальною, але такою, що повністю характеризує форми та розміри предмета).

2. Побудувати аксонометричну проекцію моделі.

Вказівки до виконання завдання

1. Відстань між проекціями повинна бути не менше 15 мм.

2. Штрихові лінії невидимого контуру упираються в суцільну основну лінію креслення зображення.

3. Якщо проекція лінії становить собою симетричну фігуру, необхідно будувати вісі симетрії.

4. В аксонометрії лінії невидимого контуру не проводяться.

Контрольні питання

1. Яке зображення називається видом?

2. На якій площині будується вид спереду (зверху, зліва)?

3. На поверхні моделі візьміть довільну точку та побудуйте три її проекції.

4. За кресленням моделі визначте назву будь-якого ребра як відрізка прямої, будь-якої грані як площини за розташуванням у просторі відносно площин проекцій.

2.2. Завдання 3. Креслення моделі з побудовою розрізів

Зміст завдання

1. За описом на 2 форматах А3 (зад. 9) побудувати модель деталі. Виконати фронтальний та профільний розрізи та прямокутну ізометрію з вирізом четвертої частини.

2. На форматі А3 побудувати креслення моделі в масштабі 1:1 (Зад. 5).

3. Виконати вказані розрізи та прямокутну ізометрію з вирізом четвертої частини моделі (приклад виконання див. додаток 2).

4. Нанести розміри.

2.3. Завдання 4. Розрізи

1. На форматі А3 виконати необхідні розрізи (Зад. 4, 5, 6, 7).

2. Креслення виконати у трьох проекціях.

3. Нанести розміри.

Вказівки до виконання завдання

1. Попрацювати над компоновкою креслення.

2. Штриховка на розрізах моделі виконується в одному напрямку.

3. Штриховка в аксонометрії – згідно ГОСТ 2.317.69.

4. У разі необхідності вказати положення січної площини та позначити січну площину та розріз.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що називається розрізом?

2. Для чого виконуються розрізи?

3. В якому випадку дозволяється поєднувати половину виду з половиною розрізу?

4. В якому випадку використовуються розмірні лінії з одною стрілкою та в якому місці розташовують розмірне число на такій лінії?

5. В якому випадку, при виконані простого розрізу, січна площина не вказується і розріз не позначається?

2.4. Завдання 5. Перерізи

Зміст завдання

Побудувати креслення деталі, що складається із головного зображення та виконати вказані перерізи.

Вказівки до виконання завдання

1. Якщо переріз повернуто – у позначені накреслити відповідний знак.

2. На головному зображенні та на перерізах нанести відповідні розміри, використавши наведене в завданні наочне зображення.

3. Задачу 8 виконати на форматі А4.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яке зображення називається перерізом?

2. Які бувають перерізи?

3. Перелічіть випадки, коли перерізи не підписуються та січна площина не позначається?

4. Яка відмінність перерізу від розрізу?

5. Які умовності використовують при виконанні перерізу?

6. Які елементи валу є на виконаному вами кресленні (буртик, лиска, проточка, фаска, шпонковий паз тощо)?

3. РІЗЬБОВІ З`ЄДНАННЯ

3.1. Завдання 6

1. Виконати у розрізі дві деталі, з’єднані за допомогою різьби (Зад. 10).

2. Крім фронтального розрізу накреслити вигляд зліва.

3. Позначити різьбу.

3.2. Завдання 7

Виконати креслення болтового (шпилькового) та трубного з’єднання (Зад. 11).

Вказівки до виконання завдання

1. Завдання виконати на форматі А3.

2. При виконанні завдання керуватися відповідними стандартами.

3. На вільному полі креслення записати умовне позначення болта, гайки, шайби, шпильки.

4. Приклад виконання болтового та шпилькового з’єднання наведено в додатку № 3.

5. Приклад виконання трубного з’єднання дивіться в додатку № 4.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Опишіть словами профіль метричної різьби?

2. Що називається кроком різьби?

3. Як позначається на кресленні метрична різьба з крупним кроком?

4. Які інструменти використовують для нарізання різьби?

5. Які стандартні кріпильні деталі ви знаєте?

4. ЗВАРНІ З`ЄДНАННЯ

4.1. Завдання 8

Виконати креслення деталі зі зварними швами (Зад. 12).

Вказівки до виконання завдання

1. Завдання виконати на форматі А3.

2. Виконати креслення деталі (додаток 5).

3. На поличках виноски дати позначення зварних швів відповідно до вимог діючих стандартів.

4. При виконанні завдання керуватися ГОСТ 2.312.72.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що називається зваркою?

2. Назвіть види зварних з’єднань за способом розташування зварюваних деталей.

3. Назвіть види зварних швів за зовнішньою формою.

4. Назвіть види швів за формою підготовки кромок зварюваних деталей.

5. Які умовні позначення зварних швів?

6. Що називають катетом шва і як він позначається?

7. Які спрощення дозволяються при позначенні зварних з’єднань?

5. КРЕСЛЕНННЯ ТА ЕСКІЗИ ДЕТАЛЕЙ

5.1. Завдання 9. Ескізування

Виконати ескізи деталей вузла з натури.

Вказівки до виконання завдання

1. Ескіз кожної деталі необхідно виконати на окремому аркуші в клітинку формату А4.

2. При необхідності ескіз корпусної деталі можна виконати на форматі А3.

3. Визначити призначення та принцип роботи виробу.

4. Визначити, які види та скільки їх необхідно виконати, щоб дати повну інформацію про форми та розміри виробу.

5. Визначити, які необхідно виконати розрізи.

6. Попрацювати над компоновкою креслення.

7. Після виконання зображень деталі проставити всі необхідні розміри.

8. За довідковими таблицями для кожної деталі визначити матеріал, з якого виготовлена деталь та внести позначення матеріалу та ГОСТ у відповідну графу основного напису.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.