Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інженерна графіка 1.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
8.44 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

Методичні вказівки

до виконання практичних завдань

з дисципліни “Інженерна графіка”

для студентів з напряму підготовки “Будівництво”

усіх форм навчання

I частина

Кривий Ріг – 2009

Укладачі: Мельниченко Н.П., Буршенко О.П.

Відповідальний за випуск: Дворніков В.А.

Рецензент: Жуков С.О.

Наведено варіанти індивідуальних завдань та докладний перелік теоретичних питань, знаннями з яких необхідно оволодіти для виконання графічних завдань розділу «Нарисна геометрія».

Розглянуто Схвалено

на засіданні кафедри на вченій раді

нарисної геометрії та транспортного

інженерної графіки. факультету.

Протокол № 5 Протокол № 4

від 04.02.2009 р. від 05.02.2009 р.

ЗМІСТ

Вступ ____________________________________________________________4

 1. Проекції точки _______________________________________________5

 2. Шрифти ____________________________________________________5

 3. Проекції прямої лінії __________________________________________6

 4. Комплексне креслення площини ________________________________6

 5. Способи перетворення проекцій ________________________________7

 6. Перетин поверхні площиною ___________________________________7

 7. Перетин поверхонь ___________________________________________8

 8. Варіанти завдань _____________________________________________9

 9. Додаток 1. Приклад виконання титульного аркуша _______________39

 10. Додаток 2. Приклад написання українських літер згідно з

ГОСТ 2.304-81 ______________________________________________40

 1. Додаток 3. Приклад виконання та заповнення основного напису ____41

 2. Додаток 4. Приклад білету контрольно-модульної роботи № 1______42

 3. Додаток 5. Приклад білету контрольно-модульної роботи № 2______43

Література ______________________________________________________45

ВСТУП

Методичні вказівки розроблені для практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу з розділу «Нарисна геометрія» і складаються із 6 завдань.

До кожного завдання є вказівки щодо його виконання, вимоги та контрольні запитання.

Перший модуль складається з розділів 1 – 4.

Другий модуль складається з розділів 5 – 7.

Крім обов’язкових завдань, є зразки задач контрольно-модульних заходів.

Приклад контрольно-модульної роботи № 1 наведено у додатку 4.

Приклад контрольно-модульної роботи № 2 наведено у додатку 5.

Ці методичні вказівки спонукають студентів до самостійної роботи для отримання знань та навиків з креслення.

До виконання того чи іншого завдання студент повинен приступити тільки після вивчення відповідного матеріалу за підручником та засвоївши правила оформлення конструкторської документації.

Вказівки розроблені для студентів усіх форм навчання.

1. Проеції точки

Вказівки до виконання завдання. За заданими координатами у О задачі необхідно побудувати три проекції багатогранника та аксонометрію. Вершини багатогранника позначити. Завдання виконайте на паперовому аркуші у клітинку формату А4.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У чому полягає сутність центрального проекціювання?

2. Як називаються та як позначаються три основні площини проекцій?

3. Як позначаються вісі проекцій?

4. Як називаються промені А2А1; А2А3?

5. Що таке комплексне креслення точки? Як його отримують?

6. У якій послідовності будують проекції точки за координатами?

2. ШРИФТИ

На форматі А3 виконати титульний аркуш альбому графічних робіт.

Вказівки до виконання завдання

1. Уважно проаналізуйте співвідношення між розмірами окремих елементів букв та цифр.

2. Для написання слова АЛЬБОМ можна побудувати допоміжну сітку.

3. Усі слова необхідно написати відповідно до ГОСТ 2.304-81.

4. Зразок виконання титульного аркуша наведено у додатку 1.

5. Зразок написання літер та цифр наведено у додатку 2.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які розміри шрифту використовують у кресленні.

2. Вкажіть співвідношення висот прописних та заголовних літер.

3. Чому дорівнює товщина лінії букв та цифр?

4. Від чого залежить відстань між літерами?

5. Чим відрізняється штифт типу А від шрифту типу Б?

3. ПРОЕКЦІЇ ПРЯМОЇ ЛІНІЇ

Вказівки до виконання завдання

1. На форматі А3 виконати задачу 1.

2. Зразок заповнення основного напису наведено у додатку 3.

3. Основний напис виконують шрифтом згідно з ГОСТ 2.304-81.

4. Заголовні літери шрифту виконати висотою 7, а прописні – 3,5 – 5 мм.

5. Для виконання завдань необхідно ознайомитись з ГОСТ 2.301-68 – Формати, 2.302-68 – Масштаби, 2.303-68 – Типи ліній та 2.307-68 – Нанесення розмірів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яке положення може займати пряма у просторі?

2. Які властивості мають прямі окремого положення?

3. Що називається слідом прямої? Скільки слідів має пряма загального положення?

4. Як визначається довжина відрізка прямої?

5. Як визначаються кути нахилу прямої до площин проекцій?

4. КОМПЛЕКСНЕ КРЕСЛЕННЯ ПЛОЩИНИ

Вказівки до виконання завдання

1. На форматі А3 розв’язати задачі 2, 3 та 4.

2. Масштаб в якому виконувати роботу вибрати самостійно.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які існують способи завдання площини на епюрі?

2. Що таке сліди площини?

3. Які площини називаються площинами рівня? Які їх властивості?

4. Які площини називаються проекцюючими?

5. Сформулюйте умову належності прямої площині.

6. Сформулюйте умову паралельності прямої площині.

7. Сформулюйте умову паралельності двох площин.

8. Які прямі називають горизонталями площини? фронталями?

9. Сформулюйте умову перпендикулярності двох площин.

10. Як побудувати площину, перпендикулярну до другої площини?

11. Як знайти точку перетину прямої з площиною загального положення?

12. Як побудувати проекції прямої, перпендикулярної площині загального положення, заданої слідами? геометричною фігурою?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.