Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КТП_н_посібник2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
27.54 Mб
Скачать

9.9.6. Поділ таблиць на частини

Таблицю можна позділити на частини, якщо між частинами таблиці має бути текст чи малюнок або якщо вона розміщується на кількох сторінках. Щоб виконати таку операцію, потрібно встановити курсор у місці того рядка таблиці де передбачено поділ, і натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter або скористатися командою меню Таблица→Разбить таблицу.

9.9.7. Форматування таблиць

Таблиці, як і будь-який абзац, форматують за допомогою команд меню Формат або панелі інструментів форматування. Word має також функцію автоматичного форматування таблиць – команду Автоформат таблицы... меню Таблица. Для подання команди відкривається діалогове вікно, в якому можна вибрати потрібний формат, і тоді Word автоматично виконає форматування таблиці відповідно до вибраного зразка.

Власні варіанти форматування можна створити за допомогою команди Границы и заливка меню Формат.

9.10. Характеристика шаблонів у процесорі Word

Шаблоном називають спеціальний тип документа, який визначає в створюваному на його основі документі параметри що стосуються сторінки, форматування тексту (наприклад, вид шрифту, його розмір, колір), встановлює атрибути абзаців, розділів. За допомогою шаблонів можна створювати професійно оформлені документи зі складною графікою, виконані в єдиному стилі. У стандартній набір Word входять шаблони для створення факсів, службових листів і записок, звітів, дисертацій, довідників, бюлетенів, брошур, календарів, веб-сторінок, розкладів, порядку денного, резюме, замовлень і рахунків-фактур, та інших офіційних документів.

Шаблони зберігаються у файлах з розширенням .dot, у папці Program Files/Microsoft Office/Templates. За умовчуванням, коли ми натискаємо кнопку Создать на панелі інструментів Стандартная, завантажується шаблон Обычный (Normal.dot), який не містить ні текстів, ні рисунків. Щоб вибрати шаблон для нового документа, потрібно подати команду Создать у меню Файл. На екрані відобразиться поле завдань Создание документа, де у розділі Шаблоны потрібно вибрати посилання На моем компьютере. Тоді на екрані відобразиться діалогове вікно Шаблоны (рис. 9.18).

Рис. 9.18. Загальний вигляд діалогового вікна Шаблоны

Шаблони на вкладках діалогового вікна згруповані з огляду на галузь їхнього застосування. Після виділення деяких шаблонів у полі Просмотр можна побачити, як розташовуватиметься матеріал у документі. Вибравши шаблон, установлюють перемикач групи Создать у положення документ і натискають кнопку ОК.

Після заповнення полів шаблона отримуємо професійно оформлений документ.

9.11. Створення власних шаблонів

Незважаючи на те, що в постачальний комплект Word входить велика кількість шаблонів, для створення документів може знадобитися новий шаблон. Власний шаблон можна створити на основі існуючого або використати існуючий документ, зберігши його в одній із папок шаблонів.

Якщо в будь-який шаблон увести текст, рисунки, то вони повторюватимуться в усіх нових документах, створених на основі цього шаблона. Після того як шаблон створений, він відкривається як документ і в нього можна внести необхідні зміни. При цьому сам шаблон залишається незмінним.

Щоб створити шаблон на основі існуючого документа, потрібно виконати такі дії:

1. Відкрити документ і внести у нього необхідні зміни: вилучити непотрібний текст, графічні та інші елементи, які не підходять для нового документа.

У розробці шаблонів широко використовують засоби, зосереджені на панелі інструментів Формы (табл. 9.2).

Таблиця 9.2

Призначення кнопок панелі інструментів Формы

Вигляд кнопки

Позначення

Функція

Текстовое поле

Для введення будь-якого тексту

Флажок

Для вибору одного або кількох можливих заданих варіантів

Поле со списком

Для вибору одного можливого варіанта зі списку

Параметры поля формы

Відкриває діалог для налаштування параметрів вибраного поля форми

Создать таблицу

Відкриває панель інструментів Таблицы и границы та вмикає режим побудови таблиці

Вставить таблицу

Додає таблицю, в клітинки якої можна вставити поля форми

Добавить рамку

Додає рамку, в яку можна вставити поле форми

Затенение полей формы

Якщо цей режим увімкнено, то поля форми тонуються сірим кольором

Очистить поля формы

Повертає поля форми у вихідне положення

Защита формы

Встановлює режим захисту, в якому інформацію можна вводити в поля форми і не можна редагувати саму форму

2. Зберегти шаблон. Порядок збереження шаблонів процесором Word нічим не відрізняється від збереження документів, тобто потрібно скористатися командою Файл→Сохранить как.., позначивши тип документа – Шаблон документа.

3. Створений шаблон буде збережено в спеціальній папці, де програма Word розміщує шаблони (цю папку задають у налаштуваннях програми, подаючи команду Сервис→Параметры, вкладка Расположение).

Практичні завдання

Розглянути шаблони в текстовому редакторі Word, виконавши такі операції:

1. Відкрити програму Microsoft Office Word.

2. Відкрити панель інструментів Формы, розглянути кнопки панелі інструментів, вивчити їх призначення.

3. Створити шаблон документа для написання заяви, в якому передбачити такі поля:

● для автоматичного формування поточної дати;

● для тексту заяви;

● зі списком для подавача заяви.

4. Установити захист форми документа.

5. Зберегти створений шаблон у власній папці.

6. Після завершення роботи закрити програму

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.