Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
леся.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
461.31 Кб
Скачать

13.Регіональні системи управління охороною праці,мета, принципи, ф-ції.

Регіональна система управління охороною праці (РСУОП) в області (районі, місті, районі у місті, селищі, селі) — це комплекс органів управління адміністративно-територіальною одиницею, який на підставі чинних нормативно-правових актів здійснює цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо виконання встановлених завдань роботи з охорони праці з метою забезпечення здоров'я і працездатності працівників підприємств, установ і організацій на підпорядкованій території. Метою функціонування РСУОП є охорона життя і здоров'я працівників, забезпечення належних здорових і безпечних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях (далі — підприємствах) області, району, міста та ін. (далі — області), незалежно від форм власності та видів виробничої діяльності, відповідно до державної і регіональної політики з охорони праці.

Основними принципами функціонування РСУОП є: — здійснення державної політики: забезпечення пріоритету життя і здоров'я працівників підприємств області; — додержання виконавчої дисципліни всіма представниками державної влади; координація діяльності всіх суб'єктів управління з метою виконання заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці. Основні функції управління охороною праці. Управління процесом вирішення завдань роботи з охорони праці посадовими особами здійснюється шляхом послідовного виконання основних функцій управління:— прогнозування і планування робіт з охорони праці;— організації функціонування РСУОП;— мотивації та оперативного керівництва роботою з охорони праці;— контролю, обліку, аналізу функціонування РСУОП.

14.Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці……

До основних законів та підзаконних актів, що регламентують правові відносини у сфері охорони праці відно-сяться:· Конституція (1996р.)· Кодекс законів про працю (КЗпП)· Закони: «Про охорону праці», «Про охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемного благополуччя населення» і ін. Укази і постанови Президента, Верховної Ради, Кабміну.Окремі питання що до охорони праці регламентуютьсяЦивільним, Кримінальним та Адміністративним кодексом іздійснюються на засадах, відповідно до яких нікого неможна примусити робити те, що не передбачено Законом. Основний закон України гарантує право на працю, що дає можливість людині заробляти собі на життя. Конституція гарантує право людині на належні, безпечні й здорові умови праці. В законах визначено, що кожен громадянин зобов’язаний дбати про збереження навколишнього середовища, відшкодувати завдані ним збитки та не порушувати права й свободи інших людей, неухильно дотримуватися законодавчих вимог, так як незнання законів не звільняє людину від юридичної та іншої відповідальності.

15.Напруженість праці.Увага,напруженість аналізаторних……

Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника. До факторів, що характеризують напруженість праці, відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень, режим роботи. Поняття напруженість праці частіше відносять до робіт з перевагою

нервово-емоційної напруги. Критеріями напруженості такої праці є напруга уваги (число виробничо-важливих об'єктів спостереження, тривалість зосередженого спостереження у відсотках від загального часу зміни, щільність сигналів чи повідомлень у середньому в одну годину), емоційна напруга, напруга аналізаторів, обсяг оперативної пам'яті, інтелектуальна напруга, монотонність роботи. Існує спосіб оцінки ваги роботи зі споживання кисню і енерговитратам.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.