Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
леся.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
461.31 Кб
Скачать

22.Особливості пед.Спілкування як творчого процесу.

Педагогічне спілкування - система соціально-психологічної взаємодії між учителем та учнем, спрямована на створення оптимальних соціально - психологічних умов для обопільної діяльності. Для цього педагогові потрібно уміти: оперативно і правильно орієнтуватись в постійно змінюваних умовах спілкування, знаходити відповідні комунікативні засоби, які відповідали б його індивідуальності. Відомо, що не професійне педагогічне спілкування породжує страх, невпевненість, спричинює зниження працездатності, порушення динаміки мовлення , небажання думати і діяти самостійно, відчуженість, стійке негативне ставлення до вчителя, навчання. Почуття пригніченості від вивчення певного предмета (а не рідко від спілкування з учителем) у деяких учнів триває впродовж багатьох років. Професійне педагогічне спілкування передбачає високу його культуру, яка засвідчує вміння педагога реалізувати свої можливості у виборі певного стилю педагогічного спілкування. Педагогічне спілкування – це система обмеженої соціально-психологічної взаємодії педагога та учнів, змістом якого є обмін інформацією, надання виховного впливу, організація взаємин за допомогою комутативних засобів. Педагог є ініціатором цього процесу, його організатор і його керівник. Спілкування в педагогічній діяльності виступає як засіб рішення навчальних задач, як соціально-психологічне забезпечення виховного процесу і як спосіб організації взаємин вихователя і дітей, що забезпечують успішність навчання і виховання.

23.Охарактеризуйте зовнішні умови пед.Творчості.

Для розвитку пед. Творчості потрібні:сприятлива атмосфера,стимулююче середовище,відповідні зовнішні та внутрішні умови.до зовнішніх умов від яки залежить пед.творчість відносять:1.вимоги які ставить до освітніх закладів суспільство.вони відображають сучасну соціальну ситуацію,перспективи суспільного і науково-технічного прогресу.2.рівень розвитку сучасної науки особливо науки про людину і передусім педагогіки і психології.3.стан освітньї(шкільної практики),в тому числі проф.підготовка вчителів і забезпечення освітніх закладів сучасними засобами навчання.4.методичні настанови вміщенні в програмах,посібниках,інструкціях органів освіти,вимоги органів народної освіти до закладу і педагогів.5.пед.позиція певного колективу,його творчий потенціал,психологічна атмосфера,готовність до спільного пошуку творчих рішень.

24.Охарактеризуйте внутрішні умови пед.Творчості.

Для розвитку пед. Творчості потрібні:сприятлива атмосфера,стимулююче середовище,відповідні зовнішні та внутрішні умови.до внутрішніх умов від яких залежить пед.творчість відносять:1.високий рівень наукової та пед.компетентності вчителя.2.його розвинуте пед.мислення,потяг до творчого пошуку вчителя,володіння пед.технікою,певний пед.досвід,достатній рівень розвитку інтелектуальних вмінь,уяви,інтуіції.3.рівень розвитку колективу учнів,його інтелектуальний та емоційний тонус,а також підготовленість до творчого процесу кожного учня.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.