Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
леся.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
461.31 Кб
Скачать

25.Джерела творчих, новаторських ідей……….

Джерелами творчих ідей та рішень можуть бути:1.соціальне замовлення освітньому закладу на розвиток творчих здібностей учнів.школа виконує важливе соц.замовлення суспільства,формує творчу особистість з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку,морально розвинено особистість здатну до саморозвитку.2.досягнення науки про людину,її виховання та розвиток.3.передовий пед.досвід.4.особистий досвід,відпрацьоване на його основі мислення та інтуіція педагога.вчитель який глибоко продумав узагальнив свій досвід або досвід колег,який бере активну участь у впровадженні нового,стає фактично і методистом і дослідником.Досвід-це поєднання знань та практики яке визначається не стільки часом скільки способами якими вчитель сприймає та аналізує пед.ситуації,визначає індивідуальними особливостями його психіки,стилем діяльності і розвинутими здібностями.тільки тоді власний досвід стає джерелом творчості.

Охорона праці.

1.Соціальни діалог в Європейському союзі.

У ЄС соц.діалог став прогресивною частиню загальної стратегії,яка забезпечила конкурентно-спрможнішу позицію європи у стосунках з основними партнерами у світі.однією з найхарактерніших особливостей розвитку політичних і соц.процесів у країнах які взяли орієнтацію на членство в ЄС стало широке застосування вже успішно випробовуваних на практиці форм соц.демократії з участю громадян в ухваленні політичних і економічних рішень,контролю за їх реалізацією у важливих напрямках політичної діяльності владних інститутів.ця тенденція дедалі більше стає виразником критичного погляду на перспективи розвитку парламентської демократії та її можливості задовольняти інтереси різних соц.груп.проблеми форм регулювання відносин у суспільстві найбільше зосереджуються сьогодні у сфері економіки,адже в основі добробуту мають бути такі механізми регуляції,які б сприяли ефективному розв”язанню економічних питань в інтересах усього суспільства.у сфері соц.трудових відносин такою формою демократичного регулювання,прийнятою для всіх її суб”єктів став соц.діалог.

2.Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

За порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів державного нагляду і представників професійних спілок винні працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної і кримінальної відповідальності згідно із законодавством.. Дисциплінарна відповідальність накладається у вигляді догани, звільнення з роботи Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. До адміністративних порушень можна віднести протиправні дії чи бездіяльність, спрямовані на створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду і представників професійних спілок Адміністративна відповідальність регулюється Кодексом про адміністративні правопорушення і реалізується у вигляді накладання штрафів на працівників і, зокрема, службових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян - роботодавців чи уповноважених ними осіб.Матеріальна відповідальність. Підставою для такої відповідальності на працівника є наявність прямої дійсної шкоди, вина працівника (умисел або необережність), протиправні дії (бездіяльності) працівника, а також наявність причинного зв'язку між виною, протиправними діями працівника та завданою шкодою Існують різні види матеріальної відповідальності залежно від того, чи є в діях працівника ознаки кримінального злочину . Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці (недотримання загальнодержавних, галузевих та локальних правил, інструкцій та інших підзаконних актів настає за порушення вимог законодавства та інших нормативних актів про охорону праці, якщо це порушення створило небезпеку для життя або здоров'я громадян .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.