Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
леся.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
461.31 Кб
Скачать

8.Філософські передумови пед.С-ми Арістотеля.

Арістотель (384-322до н. е)фідософ-діалектик, учень Платона. Аристотель багато років займався педагогічною діяльністю у заснованій ним філософській школі "Лікей" при однойменному гімнасії. Він виховував малолітнього майбутнього завойовника Олександра Македонського.

Педагогічні ідеї мислителя викладені у його філософських творах „Політика" "Нікомахова етика?". "Метафізика", "Про душу"та ін. Твори Аристотеля охоплюють всі галузі знань того часу.

Він допускає одночасне і нероздільне існування матеріальній речей і нематеріальних ідей в єдиному світі. Вони взаємовідносяться між собою відповідно як речовина і форма, які в єдності характеризують певну річ.Аристотель розвинув вчення про людську душу, згідно з яким душа, що тісно і нероздільно зв'язана з тілом, Має три сторони: рослинну (її функція - розмноження і харчування), тваринну (або вольову, яка виявляється у відчуттях і бажаннях) та розумову (виявляється у мисленні і пізнанні). Остання -безплотна, вічна і безсмерті. Але цс безсмертя не індивідуальне, як у Платона, а це злиття після смерті із вселенським розумом. На основі вчення про душу Арістотель вперше в історії робить спробу обґрунтувати мету виховання Трьом видам душі і відповідають три сторони виховання: фізичне, моральне (перш за все вольове) та розумове. Всі сторони важливі, але мета виховання повинна полягати у розвитку передусім явищих сторін душі розумової, і перш за всевольової. Арістотель обгрунтовує велике значеннчя діяльності у вихованні і навчанні. "Коли вчаться, то не грають", оскільки "молодь потрібно виховувати не для забави". Все життя людини повинно носити діяльний характер. Але мислитель має на увазі : не фізичну працю, а діяльність душі по удосконаленню певних доброчинностей.

9.Пед.Погляди Демокріта.

Демокріт (460-370рр до н.е) Представник матеріалістичного напрямку у древньогреиькій філософії написав біля 70 творів, але дотепер збереглися лише їх уривки Демокріт надавав вихованню надзвичайно великого значення Він вважав, що зовнішні впливи (виховання) відіграють провідну роль у розвитку людини. До найголовніших впливів такого роду відносив: нявчання, позитивний приклад дорослих та вправи. Він одним із перших вказав на важливу роль праці у вихованні і навчанні. Саме навчання мислитель розглядає як серйозну трудову діяльність ("Навчання виробляє прекрасні речі тільки на основі праці").

Демокріту одному з перших у світі належить думка про необхідність виховання у відповідності з природою дитину подальшому ця ідея розвивається як "принцип природо-відповідносгі у вихованні". Він вказує, що "природа і виховання подібні". А саме виховання, йдучи по шляху природи, "перебудовує людину, створюючи їй другу природу" Важливими умовами досягнення позитивного результату у навчанні Демокріт називає знання внутрішнього світу дитини та наявність у учнів внутрішніх психологічних передумов - скромності та бажання вчнтися,("Хго бажає вчити людину, яка високої думки про свій розум, той даремно витрачає час").Співставпяючи важливість повідомлення дітям різноманітній знань з розииіпко.м у них мислення, філософ віддає перевагу другому, оскільки, як вказує він, "значна частина багатознайок не мають розуму".

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.