Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
леся.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
461.31 Кб
Скачать

5. Учитель як ключова постать в освіті.

Найваж­ливіша соціальна функція і призначення педагога в суспіль­стві — духовне зростання людини, розвиток особистості. Сприяючи формуванню людини як творця всіх матеріаль­них і духовних цінностей і як основної духовної цінності суспільства, педагоги: безпосередньо впливають на розвиток продуктивних сил суспільства; залучають підростаюче покоління до досягнень світової культури, створюючи передумови для подальшого прогресу людства. Функція сучасного педагога — допомагати вихованцям активно адаптуватися до мінливої соціокультурної ситуації сучасного суспільства. У документах ЮНЕСКО, що відображають загальну тен­денцію до підвищення ролі вчителя, неодноразово наголошу­валося на першорядній значущості його в сучасній освіті. Сучасна епоха стимулювала кількісне зростання цієї категорії інтелігенції, а й помітно розширила функції та завдання вчительської діяльності в школі. На перший план вийшли завдання розвитку пізна­вальної активності і творчих сил учнів, формування в них умінь самостійно здобувати знання

6. Деференційоване н-ня в провідних країнах світу.

Під диференціацією розуміють таку форму індивідуалізації, коли учні, схожі за певними індивідуальними особливостями, об'єднуються в групи для окремого навчання. Диференціація розпочинається здебільшого на старшому ступені середньої загальноосвітньої школи та у 8-9 класах спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, колегіумів. Важливим напрямом диференціації є навчання обдарованих, талановитих дітей і підлітків. Саме вони в недалекому майбутньому забезпечать прогрес країни в науці, виробництві, мистецтві. Поняття "обдарована дитина " в педагогіці трактують як здібність досягати найвищих результатів в інтелектуальній і художній галузях; володіння незвичайними психомоторними і спеціальними здібностями; високий рівень розвитку будь-яких здібностей. У провідних країнах світу ще на рубежі 50-60 років з'явилися школи для талановитих дітей, яких навчають за найбільш насиченими програмами. Масштаби і принципи організації навчання обдарованих учнів у різних країнах різні. У США виявлення і спеціальне навчання найбільш обдарованих дітей є систематичною політикою. Щорічно в США відбирається близько 600 тисяч найрозумніших учнів середньої школи. Потім їх знову "фільтрують", аж поки не залишиться близько 35 тисяч обдарованих підлітків, яким надаються різні пільги для продовження освіти (стипендії, гарантії вступу до престижних університетів). Тести виміру інтелекту ("айкью") допомагають встановити ступінь володіння учнями словесним, числовим чи графічним матеріалом. Обдарованими вважають тих, хто має результат понад 115 одиниць. У Великій Британії знаходиться Центр досліджень обдарованих дітей. Діє асоціація "Обдарованим дітям". Зростає кількість шкіл, де для обдарованих учнів створюються спеціальні відділення і потоки з курсами інтенсивного, розширеного і збагаченого навчання. У Німеччині діє особлива служба консультацій з питань спеціального навчання найздібніших учнів, створено суспільні гімназії, в яких талановиті діти можуть проходити курс навчання за 8, а не за 9 років, як звичайно. У Франції з середини 80-х років у деяких навчальних закладах з'явилися класи для обдарованих учнів. На початку 90-х років у Страсбурзі створено особливу школу для дітей з раннім розумовим розвитком.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.