Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
леся.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
461.31 Кб
Скачать

13.На підставі означення в.Андреєва охар.Творчість як вид людської д-сті…

В.І. Андрєєв (1988), визначаючи творчість як вид людської діяльності, називає ряд ознак, що характеризують її як цілісний процес:– наявність суперечності проблемної ситуації або творчого завдання;– соціальна, особиста значущість і прогресивність, яка робить внесок у розвитку суспільства й особистості;– наявність об’єктивних (соціальних, матеріальних) передумов, умов для творчості;– наявність суб’єктивних (особистісних якостей – знань, умінь, особливо

позитивної мотивації, творчих здібностей особи) передумов для творчості;– новизна й оригінальність процесу або результату.Творча д-сть вчителя на думку Андреєва здійснюється у двох основних формах;застосування відомих засобів у поєднанні з новими;розробка нових засобів аналогічних тим з якими вчитель мав справи раніше.творчість вчителя проявляється і при розв”язанні комунікативних задач.

14. Принципи пед.Творчоті.

основні принципи педагогічної творчості, на яких ґрунтується розробка технологій творчого розвитку особистості учня: Принцип діагностики. Він передбачає побудову і корекцію навчально,виховного процесу на основі психолого,педагогічних діагностичних дослі,

джень, а саме: оцінювання рівнів розвитку творчих можливостей учнів і учнівських колективів, з якими учитель вступає у взаємодію.Принцип оптимальності. Принцип оптимальності

передбачає роботу вчителя по відбору таких дидактичних засобів, які відповідають рівню розвитку

творчих можливостей більшості учнів, ураховують рівень розвитку творчих можливостей меншості, а

тому сприяють розвитку творчих можливостей всіх. Принцип взаємозалежності. Цей принцип відображає взаємозумовленість творчого особистісного розвитку суб'єктів взаємодії в системі «вчитель, учень»; відбиває взаємозалежність і взаємообумовленість творчої педагогічної праці вчителя і творчої навчальної діяльності учнів. Принцип фасілітації передбачає розуміння процесу

формування творчої особистості учня як процесу полегшення, сприяння творчій діяльності учня,

стимулювання його творчої активності. Принцип креативності відображає необхідність

виявлення можливостей змісту навчального матеріалу для посилення його орієнтації на формуваннятворчої особистості учня. При плануванні та організації взаємодії вчителя і учня в процесі навчання зміст навчального матеріалу повинен максимально використовуватися для розвитку мотивів, характерологічних особливостей, творчих умінь і психічних процесів, які мають провідне значення для творчої діяльності. Принцип доповнення передбачає посилення розвитку

творчих можливостей учнів за рахунок реалізації додаткового змісту в організаційних формах навчально,пізнавальної діяльності в позаурочний час. Принцип варіантності виражає необхідність подолання одноманітності змісту, форм, методів навчання.Принцип самоорганізації відображає специфіку управління процесом формування творчої особистості учня, яка зумовлена особливостями управління нелінійними системами і орієнтує вчителя на внутрішній вплив, на узгодження розвитку учнів з власними тенденціями розвитку, а також на необхідність «збуджувати» і ініціювати творчу активність, при цьому управління повинно бути непомітним, мінімальним по своєму зовнішньому впливу і здійснюватися опосередкованими методами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.