Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник_Укр Мова_2013.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.38 Mб
Скачать

Література

 1. Білодід І.К. Дбаймо про високу культуру мови / І.К. Білодід // Питання мовної культури. – К. : Наук. думка, 1969. – 389 с.

 2. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування : [навч. посібник] / Н.В. Ботвина. – К. : АртЕк, 2000. – 192 с.

 3. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : [навч. посібник] / Н.В. Ботвина. – К. : Артек, 1999. – 264 с.

 4. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови : [навч. посібник] / Г.Й. Волкотруб. – К. : ТОВ “ЛДЛ”, 1998. – 176 с.

 5. Грищенко А.П. Сучасна українська літературна мова : [підручник] / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та ін. ; за ред. А.П. Грищенка. – [2-е вид.]. – К. : Вища школа, 1997. – 493 с.

 6. Горбул О.Д. Ділова українська мова : [навч. посібник] / Горбул О.Д., Галузинська Л.І., Ситнік Т.І., Яременко С.А. ; за ред. О.Д. Горбул. – [2-е вид.]. – К. : Знання, 2001. – 226 с.

 7. Доленко М.Т. Сучасна українська мова : [навч. посібник] / М.Т. Доленко, І.І. Дацюк, А.Г. Кващук. – К. : Вища школа, 1987. – 352 с.

 8. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мовлення) : [текст] / С.Я. Єрмоленко. – К. : Довіра, 1999. – 431 с.

 9. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови : В 2-х ч. : [текст] / М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. – К. : Вища школа, 1972. – Частина І. – 270 с.

 10. Зарицька І.М. Українське ділове мовлення : [текст] / І.М. Зарицька, І.О. Чикаліна. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1997. – 112 с.

 11. Зубков М.Г. Мова ділових паперів : [комплексний довідник] / М.Г. Зубков. – Харків : Фоліо, Майдан, 1999. – 288 с.

 12. Козачук Г.О. Практичний курс української мови : [текст] / Г.О. Козачук, Н.Г. Шкуратяна. – К. : Вища школа, 1993. – 367 с.

 13. Колоїд Ж.В. Сучасна українська літературна мова: Збірник завдань для лабораторних робіт : [текст] / Ж.В. Колоїд, Н.М. Малюга, В.В. Явір. – К. : Знання, 2006. – 356 с.

 14. Культура слова: Мовностилістичні поради : [навч. посібник]. – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

 15. Любивець Л.П. Ділові папери : [текст] / Л.П. Любивець. – К. : Рад. школа, 1981. – 78 с.

 16. Мацько Л.І. Українська мова : [посібник] / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – [2-е вид.]. – К. : Либідь, 1996. – 432 с.

 17. Пазяк О.М. Українська мова і культура мовлення : [навч. посібник] / О.М. Пазяк, Г.Г. Кисіль. – К. : Вища школа, 1995. – 239 с.

 18. Пазяк О.М. Українська мова. Практикум : [текст] / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй , Л.Ю. Шевченко . – К. : Либідь, 1996. – 432 с.

 19. Паламар Л.М. Мова ділових паперів : [текст] / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – К. : Либідь, 1995. – 208 с.

 20. Паламар Л.М. Практичний курс української мови. Поглиблений етап вивчення : [навч. посібник] / Л.М. Паламар. – К. : Либідь, 1995. – 158 с.

 21. Півень Н.М. Українська мова : [навч. посібник] / Н.М. Півень, Г.Ю. Шелест. – Маріуполь : ПДТУ, 2009. – 190 с.

 22. ПономарівОлександр . Культура слова : Мовностилістичні поради : [навч. посібник] / Олександр Пономарів. – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

 23. Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради : [текст] / О. Пономарів. – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

 24. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : [текст] / О. Пономарів. – К. : Либідь, 1992. – 248 с.

 25. http://mo.pstu.edu/index.php?option=com_remository&Itemid=34

 26. Русанівський В.М. Українська мова : [текст] / В.М. Русанівський, М.М. Пилинський, С.Я. Єрмоленко. – К. : Радянська школа, 1981. – 150 с.

 27. Стилістика української мови : [навч. посібник]. – К. : Академія, 2005. – 368 с.

 28. Сучасна українська мова : [підручник] / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін.; за ред. О.Д.Пономарева. – [3-тє вид., перероб.]. – К. : Либідь, 2005. – 488 с.

 29. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування : [текст]. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с.

 30. Український правопис : [текст] / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови. – стереотип. вид. – К. : Наук. думка, 2000. – 240 с.

 31. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів : [текст] / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – [2-е вид., доп. і випр.]. – К.: Довіра : УНВЦ «Рідна мова», 1999. – 507 с.

 32. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : [навч. посібник] / С.В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 480 с.

 33. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : [навч. посібник для студентів педагогічних закладів] / Н.Г. Шкуратяна, С.В. Шевчук. – К. : Літера, 2000. – 688 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.