Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Завдання 1.

Визначте показники, на підставі яких здійснюється оцінка платоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, а також відберіть не менше десяти найважливіших на ваш погляд показників. Проведіть необхідні розрахунки та визначте рейтингове місце кожної адміністративно-територіальної одиниці. Розрахунки оформіть у вигляді таблиці 2.

Таблиця 1.

Оцінка платоспроможності адміністративно-територіальної одиниці

Показники

Адміністративно-територіальні одиниці

А

Б

В

Г

Кількість населення, тис. осіб.

109,0

132,6

114,5

99,8

Кількість службовців, осіб.

120,0

128,0

130,0

125,0

Контингент надходжень, тис. гри.

43580,0

117878,0

90066,0

36236,0

Обсяг бюджету, тис. грн.

34864,0

38900,0

40530,0

26090,0

відсоток виконання бюджету, %

102,0

99,0

107,0

141,2

в т.ч., загальний фонд, тис. грн.

23085,0

23840,0

29720,0

20190,0

в т.ч., дотація вирівнювання/ вилучення, тис. грн.

2345,0

-1270,0

-2450,0

1650,0

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, тис. грн.

5947,0

11930,0

7628,0

12856,0

в т.ч. власні надходження бюджетних установ, тис. грн.

651,0

1386,0

89,0

669,0

в т.ч. надходження бюджету розвитку, тис. грн.

1148,0

1769,0

3017,0

1189,0

з них, коштів від продажу земельних ділянок, тис. грн.

497,0

383,0

2929,0

520,0

Втрати доходів від надання пільг місцевою радою, тис. грн.

650,0

340,0

210,0

95,0

Залишок коштів на початку року, тис. грн.

240,0

760,0

1020,0

330,0

Недоїмка з платежів до місцевого бюджету, тис. грн.

2040,0

980,0

460,0

1600,0

Кредиторська заборгованість бюджету, тис. грн.

4359,0

4739,0

4848,0

3517,0

в т. ч. із заробітної плати, тис. грн.

-

1276,0

1090,0

430,0

Місячний фонд оплати праці, тис. грн.

890,0

1100,0

900,0

860,0

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

180,0

50,0

370,0

20,0

Прибуток комунальних підприємств, тис. грн.

610,0

1400,0

840,0

466,0

Таблиця 2.

Оцінка платоспроможності адміністративно-територіальної одиниці

Показники, застосовані для оцінки платоспроможності

Адміністративно-територіальні одиниці

А

р

Б

р

В

р

Г

р

Рейтинг