Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

3. Комунальний податок пов’язаний із:

а) річним обсягом реалізації; б) чисельністю працюючих;

в) фондом оплати праці працівників; г) вірної відповіді немає.

.

4 На розмір індивідуальної квартирної плати впливають такі чинники:

а) забезпечення квартир ліфтами;

б) місцезнаходження та поверховість будинку;

в) рішення уряду України і місцевих органів влади щодо зміни тарифів за

користування житловою площею;

г) поліпшення в нових будинках умов благоустрою квартир;

д) всі відповіді вірні.

5.За рахунок яких коштів проводиться фінансування місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення?

а) за рахунок доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

б) за рахунок субвенції з Державного бюджету;

в) вірно а, б.

Варіант №3

Завдання 1. Дайте відповіді на теоретичні питання:

1.Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

2.Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками.

Завдання 2. Дайте визначення термінів і понять ( 10 термінів і понять):

баланс фінансових ресурсів території; бюджетні трансферти; загальний фонд кошторису; контроль за виконанням місцевого бюджету; муніципальний банк; профіцит бюджету; фінансові ресурси підприємств комунальної форми власності; бюджетний цикл; затвердження місцевого бюджету; індекс відносної податкоспроможності.

Завдання 3. Дайте відповіді на тестові завдання

1.Бюджет району об’єднує:

а) бюджети міст районного підпорядкування;

б) Державний бюджет та бюджети селищних і сільських рад;

в) обласний та міський бюджети;

г) районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, бюджети селищних і сільських рад;

ґ) бюджети районів і міст республіканського підпорядку- вання;

д) бюджети районів у місті.

2. За економічною структурою розрізняють такі групи видатків місцевого бюджету:

а) поточні видатки і видатки розвитку;

б) поточні, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення;

в) видатки на товари і послуги, виплата процентів, субсидії і поточні трансфертні виплати, створення державних запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів;

г) поточні і капітальні видатки, кредитування без погашення.

3. Суми, отримані від місцевих податків і зборів зараховуються до:

а) державного бюджету;

б) бюджетів суб’єктів економічної діяльності;

в) місцевих бюджетів;

г) вірної відповіді немає

4.За методами проведення фінансовий контроль класифікується на:

а) ревізії; б) нагляд;

в) перевірки; г) обстеження;

д) спостереження або моніторинг; е) аналіз фінансової діяльності;

ж) всі відповіді вірні; з) вірної відповіді немає.

5. Чи можуть надаватися субвенції на виконання інвестиційних проектів з місцевого бюджету іншому?

а) ні, заборонено Бюджетним кодексом;

б) так, на підставі договору;

в) вірної відповіді немає.

ВАРІАНТ №4

Завдання 1. Дайте відповіді на теоретичні питання:

1.Правові основи організації місцевих фінансів.

2.Інструменти бюджетного регулювання в Україні, їх особливості.

Завдання 2. Дайте визначення термінів і понять ( 10 термінів і понять):

бюджет автономний; єдиний казначейський рахунок; бюджетний рік; кредит бюджетний; планування бюджетно-кошторисне; регіональна фінансова політика; фінансові нормативи; бюджетні платежі; звіт про виконання місцевого бюджету; коефіцієнт вирівнювання.

Завдання 3. Дайте відповіді на тестові завдання

  1. До власних доходів місцевих бюджетів належать:

а) платежі, що встановлюються місцевими органами влади;

б) доходи від майна, що належить місцевій владі;

в) доходи від приватизації загальнодержавних об’єктів власності;

г) акцизний збір;

ґ) податок на доходи фізичних осіб;

д) доходи комунальних підприємств;

е) місцеві податки і збори;

є) доходи за рахунок комунальних кредитів та позик.