Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах

Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери, отримувати позички з інших бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року, а також отримувати кредити в банківських установах.

Органи місцевого самоврядування можуть у межах законодавства створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміщувати належні їм кошти в банках інших суб’єктів права власності, отримувати відсотки від їх доходів відповідно до законодавства з зарахуванням їх до доходної частини відповідного місцевого бюджету.

Економічна спрямованість цієї діяльності проявляється в тому, що інвестор вкладає гроші на певний термін, сума підлягає поверненню, інвестиції приносять дохід, гроші вкладаються під певні гарантії місцевих органів влади. При цьому враховуються економічні інтереси як інвестора — отримання прибутку, збереження грошей у кругообігу господарського суб’єкта чи домогосподарства, так і емітента.

Питання для самоконтролю

  1. В чому полягають особливості формуванні доходів місцевих бюджетів?

  2. Назвіть методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.

  3. За якими групами класифікуються доходи місцевих бюджетів відповідно до статті 9 Бюджетного кодексу України?

  4. Які місцеві податки і збори справляються в регіоні? Дайте їм характеристику.

Завдання до самостійної роботи

    1. Скласти словник термінів, понять:

- доходи бюджетів;

- власні доходи місцевих органів влади;

- податкові надходження;

- неподаткові надходження;

- доходи від операцій з капіталом;

- офіційні трансферти;

- місцеві податки і збори;

- місцеві позики.

2. Розв’язати тестові завдання:

1. До доходів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, відносяться:

а) податок на доходи фізичних осіб;

б) місцеві податки та збори;

в) надходження адміністративних штрафів;

г) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва.

2. До доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, не відноситься:

а) податок на доходи фізичних осіб;

б) плата за торгівельний патент;

в) державне мито;

г) податок на прибуток підприємств комунальної форми власності.

3. З якого моменту податки, збори та інші доходи визнаються зарахованими в дохід місцевого бюджету?

а) з моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету;

б) з моменту зарахування на аналітичні рахунки в управліннях Державного казначейства;

в) вірні відповіді а, б.

4. Що покладено в основу визначення обсягу кошику доходів відповідного бюджету?

а) кількість споживачів соціальних послуг;

б) індекс відносної податкоспроможності;

в) коефіцієнт вирівнювання.

5. На підставі чого визначається факт перевиконання доходної частини місцевого бюджету?

а) на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу;

б) на підставі офіційних аудиторських висновків;

в) на підставі офіційних висновків фіскальних органів.

Бібліографічний список

[1,2,3,4,5,6,7,8,9, 24,25,26,28,29,30, 31,32,33,34,35,37,38,39]

Тема 4.

Система видатків місцевих бюджетів

Мета заняття

поглибити, систематизувати та закріпити знання студентів про склад, структуру, планування і фінансування видатків місцевих бюджетів

План вивчення теми

1. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.

2. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

3. Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення.

4. Поняття бюджетних призначень (бюджетних повноважень).

5. Призначення і принцип розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості за видами видатків

6. Розпорядники бюджетних коштів

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При розгляді теми необхідно звернути увагу на те, що видатки місцевих бюджетів – це економічні відносини, які виникають у зв’язку з фінансуванням власних і делегованих повноважень місцевих органів влади.

Є ще одне означення: видатки бюджету згідно з Бюджетним кодексом – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Розмежування видатків, делегованих місцевому самоврядуванню, між місцевими бюджетами здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача.

Для більш детального з’ясування ролі бюджетних видатків студентам потрібно розглянути їх класифікацію.