Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

2.Назвіть, на яких засадах здійснюється фінансування підпри­ємств комунальної форми власності:

а) кошторисного фінансування;

б) комерційної самоокупності;

в) фінансування поточних витрат;

г) фінансування з Державного бюджету;

ґ) змішаного фінансування.

3. Органи місцевого самоврядування мають право:

а) надавати пільги підприємствам, розташованим на їх території;

б) перерозподіляти грошові кошти між підприємствами комунальної

форми власності;

в) перерозподіляти грошові кошти всередині підприємств комунальної

форми власності;

г) всі відповіді вірні.

4.Резервний фонд місцевого бюджету не може перевищувати наступний

відсоток обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету:

а) 1%; б) 5%;

в) 10%; г) 15%

5. Кошториси, які відображають специфіку та особливості виробничої

діяльності установи, - це:

а) загальні кошториси;

б) індивідуальні кошториси;

в) кошториси видатків на централізовані заходи;

г) зведені кошториси

ВАРІАНТ 18

Завдання 1. Дайте відповіді на теоретичні питання:

1.Кошторисне планування та фінансування видатків бюджетних установ.

2.Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої влади.

Завдання 2. Дайте визначення термінів і понять ( 10 термінів і понять):

бюджетні інвестиції; бюджетна субвенція; дефіцит бюджету; коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів; місцеві позики; фінансовий норматив бюджетної забезпеченості; бюджетні процедури; житлове господарство; бюджет області; одержувачі коштів місцевого бюджету.

Завдання 3. Дайте відповіді на тестові завдання

1. До завдань місцевих органів влади належать:

а) завдання та функції, які взагалі передано місцевим органам влади в межах місцевих інтересів і вони є їхньою невід’ємною власною компетенцією;

б) завдання та функції з виконання міждержавних угод;

в) завдання з формування Збройних сил України;

г) завдання та функції, доручені місцевим органам влади цент­ральною владою.

2.Цінову і тарифну політику в комунальній сфері виз- на­чає:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) відповідні міністерства;

ґ) обласні адміністрації

3.При вторинному розподілі ВВП, створеному на підприємствах

комунальної форми власності утворюються:

а) амортизаційний фонд підприємства;

б) загальнодержавний бюджет;

в) місцевий бюджет;

г) фонд заробітної плати підприємства

4. Основу місцевих бюджетів, як фінансової категорії, складає система

фінансових відносин:

а) між місцевими бюджетами та господарськими структурами;

б) між місцевими бюджетами та населенням даної території;

в) між місцевими та державним бюджетом;

г) всі відповіді вірні.

5.Регулювання міжбюджетних відносин здійснюється:

а) на всіх етапах бюджетного процесу;

б) при складані, розгляді та затверджені бюджету;

в) при виконанні бюджету;

г) при складанні та затверджені звіту про виконання бюджету.

ВАРІАНТ 19

Завдання 1. Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Програмно-цільовий метод бюджетного планування.

2.Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування.

Завдання 2. Дайте визначення термінів і понять ( 10 термінів і понять):

нормативи мінімальної бюджетної забезпеченості; додатковий місцевий бюджет; компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів; місцеві фінанси; неподаткові надходження; тимчасові касові розриви; бюджет району; бюджетний мультиплікатор; розрахункове обслуговування бюджетних установ органами казначейства; фінансова незалежність органів місцевого самоврядування.

Завдання 3. Дайте відповіді на тестові завдання