Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Тестові завдання

1. При використанні якого методу оцінки фінансового стану місцевого бюджету показники слід уточнювати з урахуванням їх структурної однорідності та інфляційних процесів?

а) метод групування;

б) метод зіставлення;

в) метод використання фінансових коефіцієнтів.

2. Який показник є найбільш універсальним показником рівня самостійності місцевих бюджетів?

а) показник питомої ваги видатків на реалізацію власних повноважень;

б) показник питомої ваги обов’язкових видатків;

в) показник питомої ваги власних доходів.

3. Показник частини дотації та цільових субвенцій в структурі місцевого бюджету використовується для оцінки:

а) змін у показниках міжбюджетних відносин;

б) змін податкової бази;

в) стану управління бюджетними ресурсами;

г) боргового навантаження.

4.Показник відношення дефіциту бюджету з урахуванням кредиторської заборгованості до сукупних видатків місцевого бюджету використовується для оцінки:

а) змін у показниках міжбюджетних відносин;

б) змін податкової бази;

в) стану управління бюджетними ресурсами;

г) боргового навантаження.

5. Показник автономії місцевих органів влади від заходів фінансового вирівнювання доходів і видатків, які здійснюються центральною владою, є

а) коефіцієнт податкоспроможності адміністративно - територіальної одиниці;

б) показник питомої ваги власних доходів;

в) показник питомої ваги доходів місцевих бюджетів від місцевих податків та зборів.

Бібліографічний список

[2,3,6,7,8,9,10,18,19,23,26,27,28,29,34,35, 36,40,43,37,38]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 3

Формування дохідної бази місцевих бюджетів

Мета заняття

закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з формування дохідної бази місцевих бюджетів

План проведення практичного заняття

1.Планування доходів місцевого бюджету, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

2.Розвязання тестових завдань.

Обладнання:

1.Тестові завдання.

2.ЕКОМ.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Розрахунки необхідно виконувати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року № 1195 «Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом і місцевими бюджетами» ( зі змінами і доповненнями).

Завдання 1.

Необхідно визначити прогнозний обсяг доходів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, до бюджету міста обласного значення на плановий рік.

Дані для виконання завдання:

1.Прогнозний обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на плановий рік по місцевих бюджетах України (разом) – 48193,3 млн.грн

2. Чисельність населення :

тис. чол.

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Україна

46929,5

46725,7

46446,1

Місто обласного значення

700,0

695,6

690,6

3.Фактичні надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів:

млн.грн.

2006 рік

2007 рік

2008 рік

По місцевих бюджетах України (разом)

18920,3

26484,5

33574,4

Місто обласного значення

356,7

430,0

635,7