Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

1.3. Зміст навчальної дисципліни Модуль 1 Змістовий модуль 1. Теоретичні основи місцевих фінансів

Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

Становлення і конституційне визнання органів місцевого самоврядування — передумови виникнення теорії місцевих фінансів як галузі фінансової науки. Історичний розвиток органів місцевого самоврядування. Основні теорії, що пояснюють суть і природу місцевого самоврядування як форми місцевої влади. Функції та завдання, покладені на місцеві органи влади України, як основа вибору моделі місцевих фінансів. Територіальна громада як первинний об'єкт місцевого самоврядування.

Сутність поняття місцеві фінанси. Правові основи організації місцевих фінансів. Причини виникнення і функціонування місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Основні структурні елементи місцевих фінансів як системи (видатки, доходи та способи їх формування, інститути місцевих фінансів (бюджети, податки, комунальний кредит тощо), суб’єкти та об’єкти фінансових відносин, фінансові відносини у межах фінансової системи).

Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

Тема 2. Фінансова політика місцевих органів влади

Фінансова політика і роль місцевих органів влади в її реалізації. Особливості функціонування фінансового механізму на рівні місцевого самоврядування.

Фінансова автономія місцевого органу влади. Показники фінансової автономії місцевого органу влади. Фінансовий стан місцевого бюджету відображає підсумки фінансової діяльності виконавчих органів влади. Оцінка фінансового стану як неодмінний елемент бюджетного процесу. Методи оцінки фінансового стану місцевого бюджету.

Основні напрямки оцінки платоспроможності органу місцевого самоврядування. Взаємовідносини державних і місцевих фінансів.

Засади здійснення місцевих запозичень та управління боргом місцевого самоврядування.

Змістовий модуль 2. Місцеві бюджети як самостійний інститут у структурі місцевих фінансів

Тема 3. Формування дохідної бази місцевих бюджетів

Особливості формування доходів місцевих бюджетів. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів.

Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Особливості формування власних коштів у бюджетних установах. Проблемні питання формування та використання власних коштів у бюджетних установах різних рівнів.

Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах. Доходи від комунальної власності як реалізація права власності.

Тема 4. Система видатків місцевих бюджетів

Склад та структура видатків місцевих бюджетів. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку.

Характеристика видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Склад видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Склад видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Поняття бюджетних призначень (бюджетних повноважень).

Призначення і принцип розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості за видами видатків. Призначення коригуючих коефіцієнтів до нормативів фінансової забезпеченості та фактори, що на них впливають.