Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Які є методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах?

 2. Який міжнародний документ окреслив правові й організаційні принципи місцевого самоврядування?

 3. Охарактеризуйте зарубіжну системи місцевих податків і зборів.

 4. Порівняйте світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів з досвідом України.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчити основні терміни та скласти термінологічний словник за темою:

 • Європейська хартія місцевого самоврядування;

 • бюджетний федералізм;

 • Американськи федералізм;

 • вертикальні фінансові дисбаланси;

 • горизонтальні фінансові дисбаланси.

  Бібліографічний список

  [2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,18,19,20,29,30,31,36,37,38,39,40,43]

  4. Методичні рекомендації

  до практичних занять

  МОДУЛЬ №1

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1

  ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

  Тема 2

  Фінансова політика місцевих органів влади

  Мета заняття

  закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з питання здійснення оцінки платоспроможності адміністративно-територіальної одиниці

  План проведення практичного заняття

  1. Вирішення завдання по визначенню показників, на підставі яких здійснюється оцінка платоспроможності адміністративно-територіальної одиниці. Визначення рейтингових місць кожної адміністративно-територіальної одиниці.

  2. Розвязання тестових завдань.

  Обладнання:

  1. Тестові завдання.

  2. ЕКОМ.

  Методичні рекомендації до практичного заняття

  Значення питання платоспроможності з розвитком системи місцевих фінансів в умовах сьогодення дедалі зростає. Наскільки впевнено у фінансовому плані будуть себе почувати місцеві органи влади, буде залежати втілення проектів розвитку інфраструктури.

  Оцінка платоспроможності органу місцевого самоврядування здійснюється у 4 основних напрямках:

  • аналіз боргового навантаження;

  • стан управління бюджетними ресурсами;

  • оцінка змін у показниках міжбюджетних відносин;

  • оцінка змін податкової бази.

  Для проведення оцінки фінансового стану можуть використовуватись фінансові коефіцієнти - відносні показники, які відображають співвідношення абсолютних фінансових показників. Фінансові коефіцієнти використовуються для зіставлення показників конкретного місцевого бюджету із відповідними середніми показниками інших місцевих бюджетів з порівнянною чисельністю населення.

  Як приклад застосування фінансових коефіцієнтів для оцінки боргового навантаження використовують такі показники:

  • відношення обсягу боргу органу місцевого самоврядування до суми податкових і неподаткових доходів;

  • сума платежів з обслуговування боргу в поточному році як частка доходів бюджету;

  • частка зовнішнього боргу в структурі боргу в цілому;

  • співвідношення між обсягами кредиторської заборгованості та сукупних доходів бюджету.

  Для оцінки стану управління бюджетними ресурсами використовується показник відношення дефіциту бюджету з врахуванням кредиторської заборгованості до сукупних видатків місцевого бюджету. Додатковими показниками оцінки щодо цього можуть виступати співвідношення показників загального та спеціального фондів за доходами та видатками та їх порівняння за результатами виконання бюджету, зокрема частка капітальних видатків у розвиток місцевої інфраструктури.

  У рамках оцінки платоспроможності в плані міжбюджетних відносин використовують такі показники:

  • частка доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів, у структурі доходів місцевого бюджету без урахування трансфертів;

  • частка доходів, що враховуються при визначенні трансфертів у структурі доходів місцевого бюджету без урахування трансфертів;

  • частка доходів та цільових субвенцій у структурі місцевого бюджету.