Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Методи та інструментарій оцінки фінансового стану

Методи

Інструментарій

Зіставлення

Групування

Фінансові коефіцієнти

Фінансові показники на кінець періоду порівнюється з показниками на початок періоду, або з плановими.

Показники групуються для проведення аналітичних розрахунків, виявлення тенденцій та їх взаємозалежності.

Відносні показники, які відображають співвідношення абсолютних фінансових показників.

Показники слід уточнювати з урахуванням інфляційних процесів та їх структурної однорідності

За цим методом визначається такі показники:

 • частка видів доходів чи видатків бюджету в загальному обсязі бюджету;

 • частка міжбюджетних трансфертів в дохідній частині бюджету;

 • співвідношення показників бюджету між загальним та спеціальним фондом.

Використовуються для зіставлення показників конкретного місцевого бюджету з відповідними середніми показниками інших місцевих бюджетів з порівняною чисельністю населення

Розглядаючи питання теми необхідно звернути увагу на те, що оцінка платоспроможності органу місцевого самоврядування здійснюється у 4 основних напрямках:

1. Аналіз боргового навантаження:

 • відношення обсягу боргу органу місцевого самоврядування до податкових та неподаткових надходжень;

 • сума платежів з обслуговування боргу в поточному році як частка доходів бюджету;

 • частка зовнішнього боргу в структурі боргу в цілому;

 • співвідношення між обсягами кредиторської заборгованості та сукупних доходів бюджету .

 1. Стан управління бюджетними ресурсами: відношення дефіциту бюджету з урахуванням кредиторської заборгованості до сукупних видатків місцевого бюджету.

 2. Оцінка змін у показниках міжбюджетних відносин:

- частка доходів, які враховуються при визначенні трансфертів, в структурі доходів місцевого бюджету без урахування трансфертів;

- частка доходів, які не враховуються при визначенні трансфертів, в структурі доходів місцевого бюджету без урахування трансфертів;

- частка дотацій та цільових субвенцій в структурі місцевого бюджету.

 1. Оцінка змін податкової бази:

 • частки податкових надходжень від найбільш великих платників податків в структурі податкових доходів бюджету;

 • результати порівняльного аналізу кількості видів надходжень (зокрема місцевих податків та зборів) та данні змін в структурі надходжень на протязі деяких бюджетних періодів.Для оцінки тенденцій в податковій базі слід використовувати показники касових надходжень, нарахованих податкових зобов’язань та податкової заборгованості до бюджету

Значення питання платоспроможності з розвитком системи місцевих фінансів в умовах сьогодення дедалі зростає.

Питання для самоконтролю

 1. Які є способи мобілізації доходів місцевих бюджетів?

 2. Що таке фінансова незалежність?

 3. Яке право є загальною передумовою фінансової автономії місцевих органів влади?

 4. Назвіть критерії, на основі яких можна визначити масштаби та межі фінансової автономії місцевої влади.