Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / місцеві фінанси заочне.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

1.Місцеві фінанси виконують такі функції:

а) формування доходів;

б) використання видатків;

в) розподільчу;

г) контрольну;

ґ) стимулюючу

2.Закон України «Про власність» визначає такі види державних комунальних підприємств:

а) державні комунальні підприємства комунальної власності міст;

б) державні комунальні підприємства комунальної власності суб’єктів федерації;

в) державні комунальні підприємства комунальної власності об­ластей;

г) державні комунальні підприємства комунальної власності районів у містах;

ґ) державні комунальні підприємства комунальної власності сіл та селищ.

д) державні комунальні підприємства комунальної власності муніципалітетів.

3.Ступінь фінансової незалежності місцевих органів влади

характеризує:

а) незалежність держави в цілому;

б) потенційні можливості економічного розвитку держави;

в) рівень демократичних свобод і прав громадян;

г) всі відповіді вірні;

д) вірної відповіді немає

4. В який строк, після затвердження відповідного бюджету,

затверджується керівником місцевого фінансового органу розпис доходів

та видатків місцевого бюджету:

а) протягом 10 днів; б) протягом 20 днів.

в) протягом 15 днів; г) протягом 30 днів.

5. Коефіцієнт податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці – це:

а) співвідношення між податкоспроможністю окремої території та середньою податкоспроможністю по країні;

б) співвідношення між середньою податкоспроможністю по країні та податкоспроможністю окремої території;

в) співвідношення між податкоспроможністю окремої території за останні два роки.

Варіант № 12

Завдання 1. Дайте відповіді на теоретичні питання:

1.Формування доходів місцевих бюджетів.

2.Особливості організації фінансів підприємств комунальної власності.

Завдання 2. Дайте визначення термінів і понять ( 10 термінів і понять):

бюджетна программа; головні розпорядники бюджетних коштів; бюджетний устрій; місцевий поточний бюджет; преференції місцевих органів влади; спеціальний фонд кошторису; обслуговування боргу; трансферти; фінансово-кредитні ресурси місцевих органів влади; облігація місцевої позики.

Завдання 3. Дайте відповіді на тестові завдання:

1.Складовими частинами місцевих фінансів є:

а) місцеві бюджети;

б) місцеві позики;

в) позабюджетні кошти;

г) фінанси підприємств комунальної форми власності;

ґ) грошові кошти населення;

д) доходи всіх підприємств, розташованих на території регіону

2.Конкретний розмір відрахувань для фінансування шляхових робіт визначає:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради;

г) самі підприємства;

ґ) селищні та сільські ради.

3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:

а) нерухоме й рухоме майно;

б) сума золотого запасу і валютних активів держави та Національного

банку;

в) прибутки місцевих бюджетів;

г) позабюджетні цільові й інші кошти;

д) земля, природні ресурси, які знаходяться в комунальній власності;

е) вірної відповіді немає

4. Якому принципу побудови бюджетної системи України відповідає

наступне положення: „Розподілення видів видатків між державним

бюджетів та місцевими, а також між місцевими бюджетами повинно

базуватися на максимально можливому наближенні надаваємих послуг їх безпосереднім споживачам:

а) обгрунтованості; б) ефективності;

в) субсидіарності; г) збалансованості.

5. Головною функцією Державного казначейства як учасника бюджетного процесу є:

а) касове виконання місцевих бюджетів;

б) контроль за складанням місцевих бюджетів;

в) розгляд місцевих бюджетів;

г) затвердження місцевих бюджетів.

ВАРІАНТ №13

Завдання 1. Дайте відповіді на теоретичні питання:

1.Поняття місцевих фінансових ресурсів, їх склад і структура.

2.Проблеми та основні напрями вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарста.

Завдання 2. Дайте визначення термінів і понять ( 10 термінів і понять):

бюджетна субсидія; мінімальна дохідна база місцевої влади; громадські послуги; місцевий фінансовий орган; приєднані бюджети; складання місцевого бюджету; середня фінансова забезпеченість; операційний (поточний ) бюджет; територіальна громада; розрахункове обслуговування бюджетних установ органами казначейства.

Завдання 3. Дайте відповіді на тестові завдання