Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Податкове рахівництво Ден. Маг. 2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Література

[5, 6, 8, 9, 12, 51, 52]

Тема 3. Податковий облік акцизного збору

Мета роботи:

засвоїти, поглибити та закріпити знання студентів з питань обліку нарахованих та сплачених сум акцизного збору.

План вивчення теми:

1. Особливості застосування ставок акцизного збору.

2. Взаємозв’язок податкового і фінансового обліку та звітності з акцизного збору

Методичні рекомендації

Основними законодавчими актами, які визначають механізм справляння та порядок сплати акцизного збору в Україні, є Декрет Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” від 26 грудня 1992 року N 18-92 (зі змінами та доповненнями) та Закон України “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР (зі змінами та доповненнями).

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору встановлюються Верховною Радою. Цей перелік останнім часом значно скорочений і на сьогодні включає чотири групи підакцизних товарів: алкогольні напої та пиво, тютюнові вироби, транспорті засоби та нафтопродукти.

Акцизний збір може обчислюватися у твердих сумах у гривнях або в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції). Акцизний збір, обчислений в євро, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, у якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Акцизний збір може обчислюватися одночасно за ставками у відсотках до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) для тих підакцизних товарів, на які чинним законодавством України встановлено такі ставки.

Акцизний збір може обчислюватися комбіновано, тобто за ставками у відсотках до обороту з ціни реалізації, але не менше установленої твердої суми з одиниці реалізованого товару (продукції) для підакцизних товарів, на які чинним законодавством України встановлено такі ставки.

При імпортуванні товарів акцизний збір сплачується платниками податку одночасно зі сплатою мита та митних зборів. Моментом сплати акцизного збору є момент оформлення вантажної митної декларації з метою вільного використання підакцизних товарів на митній території України.

Перерахування відповідних сум коштів на спеціальний рахунок митного органу здійснюється платником податку або особою, уповноваженою на декларування на підставі договору, до оформлення попередньої вантажної митної декларації. Перерахування вважається здійсненим з моменту надходження коштів на спеціальний рахунок митного органу.

Товари, за які не був сплачений акцизний збір, митному оформленню не підлягають, крім випадків, коли вони відповідно до актів законодавства звільняються від обкладення цим збором.

Платники акцизного збору самостійно обчислюють суму податкового зобов'язання, яку зазначають у розрахунку акцизного збору. Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, вони подають розрахунок до органів державної податкової служби за місцем реєстрації.

Розрахунок акцизного збору, отриманий органом податкової служби від платника податків, може бути не визнаний органом податкової служби як Розрахунок акцизного збору, якщо в ньому не зазначено обов'язкових реквізитів, його не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків.

У цьому випадку, якщо орган податкової служби звертається до платника акцизного збору з письмовою пропозицією надати новий Розрахунок акцизного збору з виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйняття попереднього), то такий платник податків має право:

  • надати новий Розрахунок акцизного збору разом зі сплатою відповідного штрафу;

  • оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження.

Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний: надіслати уточнюючий Розрахуок і сплатити суму такої недоплати та штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого Розрахунку.

Якщо після подачі Розрахунку за звітний період платник акцизного збору подає новий Розрахунок з виправленими показниками (уточнюючий Розрахунок) до закінчення граничного строку подання Розрахунку за такий самий звітний період, то штраф не застосовується.

При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань адміністративні штрафи не накладаються.

Питання для самоконтролю

1. Вкажіть особливості при проведенні обліку кожної категорії підакцизних товарів.

2. Які особливості можна виділити при проведенні обліку сум акцизного збору на імпортовані товари?

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Порівняльний аналіз результатів фінансового та податкового обліку акцизного збору.