Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Податкове рахівництво Ден. Маг. 2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Тема 2. Податковий облік з податку на додану вартість

Облік податкових зобов’язань податку на додану вартість. Виникнення податкових зобов’язань. Порядок складання податкової накладної. Порядок ведення ІІ розділу реєстру отриманих та виданих податкових накладних.

Облік податкового кредиту. Виникнення податкового кредиту. Порядок ведення І розділу реєстру отриманих та виданих податкових накладних. Інші документи, що є підставою для виникнення податкового кредиту. Порядок складання розрахунку коригування кількісних і вартісних показників.

Касовий метод обліку податку на додану вартість. Підстави для застосування касового методу. Порядок ведення податкового обліку за касовим методом. Зупинення касового методу.

Співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Використання даних податкового обліку для складання податкової звітності. Порядок складання податкової звітності. Взаємозв’язок декларації з податку на додану вартість і реєстру отриманих та виданих податкових накладних.

Тема 3. Податковий облік акцизного збору

Методика обчислення акцизного збору. Порядок визначення бази оподаткування акцизним збором. Особливості застосування ставок акцизного збору. Дата виникнення податкових зобов’язань.

Порядок відображення акцизного збору у податковій звітності. Взаємозв’язок податкового і фінансового обліку та звітності з акцизного збору.

Порядок сплати акцизного збору. Сплата акцизного збору: при імпорті продукції (товарів, робіт, послуг); підприємствами, які здійснюють виробництво алкогольних напоїв; виробниками тютюнових виробів тощо.

Змістовий модуль 2. Податковий облік прямих податків

Тема 4. Податковий облік з податку на прибуток

Організація податкового обліку з податку на прибуток. Характеристика платників, визначення об’єкту оподаткування, податкового періоду.

Податковий облік валових доходів. Взаємозв’язок податкового і бухгалтерського обліку валових доходів: первинні документи, відображення у бухгалтерській та податковій звітності результатів обліку. Визначення скоригованого валового доходу.

Податковий облік валових витрат. Особливості визначення складу валових витрат згідно податкового обліку. Взаємозв’язок податкового і бухгалтерського обліку валових витрат. Визначення скоригованої суми валових витрат.

Податковий облік нарахованої амортизації. Визначення основних засобів (фондів) у податковому і бухгалтерському обліку. Класифікація і розподіл основних засобів в податковому і бухгалтерському обліку. Методи і норми амортизації основних засобів у податковому й бухгалтерському обліку. Відомість обліку амортизації основних фондів.

Використання даних податкового обліку для складання податкової звітності. Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємств. Склад декларації: заголовна, основні частини, додатки. Виправлення помилок у декларації.

Тема 5. Податковий облік податку з доходів фізичних осіб

Визначення бази оподаткування і методика нарахування податку з доходів фізичних осіб. Особливості оподаткування доходів резидентів та нерезидентів. Порядок оподаткування доходів від продажу нерухомості. Порядок оподаткування спадщини.

Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку окремих виплат та додаткових благ, що надаються робітнику: матеріальна допомога; оренда підприємством транспортного засобу у робітника; оплата роботодавцем робітнику вартості навчання, лікування тощо.

Відображення податку з доходів фізичних осіб у податковій звітності. Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ). Ознаки доходів та податкових пільг, що відображаються у формі 1-ДФ. Складання звіту форми 1-ДФ.

Змістовий модуль 3. Податковий облік інших податків