Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Податкове рахівництво Ден. Маг. 2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Література

[9, 18, 51, 52]

Тема 7. Податковий облік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Мета роботи:

засвоїти, поглибити та закріпити знання студентів з питань обліку податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

План вивчення теми

1. Елементи податку з власників транспортних засобів.

2. Порядок складання та подання уточнюючого розрахунку податку.

Методичні рекомендації

Відповіді на запропоновані питання мають ґрунтуватися на знаннях, здобутих під час вивчення інших податкових дисциплін.

Варто звернути увагу на Закон України «Про державний бюджет» на поточний рік з метою виявлення певних особливостей нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів.

При самостійному вивченні питань необхідно керуватися Законом України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.1991 р. №1963-XII (зі змінами та доповненнями). Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів провадиться, виходячи з об'єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів — виходячи з довжини транспортного засобу.

У порядку, визначеному податковими органами, юридичні особи подають за місцем свого знаходження та за місцем постійного базування транспортних засобів до податкових органів у строки, визначені законом для річного звітного періоду, на основі бухгалтерського звіту (балансу) розрахунки суми податку за формою, затвердженою центральним податковим органом України.

Подання розрахунку транспортного податку здійснюється у строки, визначені пп. 4.1.4 ст. 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" для річного звітного періоду — протягом 60 календарних днів після останнього календарного дня звітного (податкового) року. За придбані протягом року транспортні засоби Розрахунок подається до органу державної податкової служби у 10-денний термін після їх реєстрації у відповідних органах.

За транспортні засоби, придбані протягом року юридичними особами, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх першою реєстрацією. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу.

За транспортні засоби, зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок розміру податку, крім податку, сплаченого при першій реєстрації в Україні. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано).

Фізичні особи-платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки, а платники звільнені від сплати цього податку, - відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.

Юридичні особи – платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземних транспортних засобах до територіальних дорожніх фондів, а по водних транспортних засобах – до відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

Платник податку може подати Розрахунок до органу державної податкової служби за місцезнаходженням та місцем постійного базування транспортних засобів на паперовому носії або в електронній формі. Розрахунок може бути надісланий до органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 10 днів (дата відправлення на поштовому штемпелі) до закінчення граничного терміну, установленого для подання Розрахунку.

На титульному аркуші Розрахунку платник податку вказує назву підприємства, установи, організації, місцезнаходження, телефон, поточний рахунок, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), код за Загальним класифікатором галузей народного господарства України (ЗКГНГУ) та назву органу державної податкової служби, до якої подається Розрахунок.

У верхній частині титульного аркуша Розрахунку (з правого боку) платником податку у спеціальному полі позначкою "X" зазначається тип Розрахунку (загальний або уточнений) відповідного рядка.

В іншому спеціальному полі, що знаходиться під спеціальним полем про тип Розрахунку, вказується позначкою "X" ознака Розрахунку (за відповідний період або за придбані транспортні засоби).

Форма Розрахунку заповнюється в такому порядку:

гр. і — номер за порядком;

гр. 2 — код транспортного засобу за Гармонізованою системою опису та кодування товарів;

гр. З та 4 — назва марки та модель транспортного засобу;

гр. 5 — об'єм циліндрів двигуна в розрізі кожної марки і моделі транспортного засобу, потужність електродвигуна і довжина плавзасобу;

гр. 6 — дані про кількість однорідних транспортних засобів у розрізі марок і моделей;

гр. 7 — ставка податку, що застосовується при розрахунку податку з кожних 100 смЗ об'єму циліндрів двигуна, із 1 кВт потужності електродвигуна і 100 см довжини плавзасобу в розрізі кожної моделі і марки транспортного засобу;

гр. 8 — сума нарахованого податку окремо за кожним наземним та водним транспортним засобом;

За транспортними засобами з електродвигуном податок нараховується шляхом множення ставки податку на кількість кіловат потужності електродвигуна;

гр. 9 — код пільги (згідно з довідником пільг), за якою повністю або частково звільняється від сплати податку транспортний засіб;

гр. 10 — сума пільг, наданих за транспортними засобами;

гр. 11 — загальна сума податку, що підлягає сплаті за звітний рік при поданні загального чи уточненого Розрахунків (гр. 8 мінус гр. 10).

Сума податку, що підлягає сплаті (гр. 11), округлюється (менше 50 копійок — відкидається, а 50 коп. і більше— округлюється до 1 гривні і розбивається платником на чотири рівні частини, кожна по 25 відсотків від загальної суми податку підсумкової стрічки) і відображається платником податку в Розрахунку за поквартальними термінами сплати.

Розрахунок податку підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (указуються повністю їх прізвища, імена та по батькові, проставляються дата, місяць та рік складання Розрахунку), скріплюється печаткою і подається до органу державної податкової служби.

Питання для самоконтролю

1. Порядок та терміни складання Розрахунку.

2. Випадки, в яких необхідне та допускається складання уточнюючого розрахунку.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Податок з власників транспортних засобів в системі бухгалтерського та податкового обліку.