Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Податкове рахівництво Ден. Маг. 2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Самостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється за 2-бальною шкалою. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є: конспектування окремих питань теми.

Критерії оцінювання:

 • Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі – 1-2 бали.

 • Відсутність конспекту або неповне конспектування теоретичного матеріалу – 0 балів.

Практичні заняття

Поточне оцінювання знань студентів під час практичного заняття за кожною темою здійснюється: теми 3, 5, 6 за 3-бальною шкалою, тема 2, 4, 7, 8 -4-бальною шкалою. Об’єктом контролю роботи студентів на практичному занятті є:

 • Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання (максимальна оцінка – 1-2 бали).

 • Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань (максимальна оцінка – 2-4 бали).

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при обговоренні ситуаційного завдання становить: 0,5; 1; 1,5; 2 бали.

Критерії оцінювання:

 • Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються – 0,5.

 • Обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що розглядаються – 0,5.

 • Уміння поєднувати теорію з практикою – 1.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявлення студентів при розв’язанні ситуаційних завдань становить: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 бали.

Критерії оцінювання:

 • Точність вирішення завдання – 1,5 бал.

 • Повнота вирішення завдання – 1-1,5 бал.

 • Ступінь законодавчої обґрунтованості відповіді – 0,5-1 бал.

 • Відсутність аналізу – 0 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів виконується з питань кожної теми у вигляді підготовки ситуаційних завдань та ІНДЗ. Індивідуальна робота в межах тем дисципліни оцінюється в інтервалі 1-2 бали в залежності від конкретної теми.

Критерії оцінювання:

- Правильність формування ситуації та логічність її конструкції.

- Наявність посилань на нормативно-правове забезпечення з питань, які опрацьовуються.

- Наявність узагальнень та висновків щодо опрацьованого матеріалу.

Індивідуальна науково-дослідна робота виконується в межах рекомендованої в посібнику тематики. Шкала оцінювання становить: максимальна кількість балів - 15 балів.

Критерії оцінювання:

- Наявність бібліографічного огляду наукової літератури (максимальна кількість балів – 3 бали).

- Наявність тез доповіді на конференції (максимальна оцінка – 15 балів).

Результати поточного контролю знань та компетенцій студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності.

Іспит

Іспит проводиться у письмовій формі. Екзаменаційні завдання до іспиту складаються на основі програми навчальної дисципліни «Податкове рахівництво». Екзаменаційний білет включає:

 • Одне теоретичне питання за програмою курсу (максимальна оцінка – 10 балів).

 • Одне ситуаційне завдання (максимальна оцінка – 20 балів).

 • Десять тестових завдань (максимальна оцінка – 10 балів).

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 40-бальною шкалою.

Для оцінювання рівня відповіді студентів на теоретичне питання використовуються такі критерії:

 • Виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладенні і використанні теоретичного матеріалу – 10 балів.

 • Виявлення глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 8 балів.

 • Виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 6 балів.

 • Володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 4 бали.

 • Виявлення помилок в знаннях програмного матеріалу, володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 2 бали.

 • Виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; слабке володіння окремими поняттями, методиками та інструментами програмного матеріалу, допускаючи при їх використанні принципові помилки – 0,5 бала.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при вирішенні ситуаційного завдання становить: 0-20 балів.

Критерії оцінювання:

 • Точність вирішення завдання – 10 балів.

 • Повнота вирішення завдання – 6 балів.

 • Ступінь обґрунтованості відповіді – 4 бали.

 • Відсутність рішення завдання – 0 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при виконанні тестових завдань іспиту, становить: 0 – 10 балів.

Критерії оцінювання: 1 бал за кожну вірну відповідь.